Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Agricultura în contextul extinderii UE

Rolul agriculturii și al dezvoltării rurale

În procesul extinderii, agricultura este unul dintre cele mai complexe, sensibile și critice sectoare, întrucât:

  • are dimensiuni semnificative (cota din PIB și procentul ridicat al populației active în agricultură);
  • prezintă deficiențe structurale (agricultura de subzistență și de semisubzistență).

Experții Comisiei Europene în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale oferă asistență și orientări țărilor candidate și potențial candidate în vederea pregătirii pentru aderarea viitoare la UE și, în special, pentru aplicarea politicii agricole comune (PAC) și a politicii privind dezvoltarea rurală.

Condiții pentru sectorul agriculturii și al dezvoltării rurale

Se aplică două seturi de criterii de importanță crucială.

Aspecte economice

  • Existența unei economii de piață funcționale, bazată pe drepturi de proprietate clare, pe piețe funcționale, pe liberalizarea prețurilor și pe stabilitatea macroeconomică.
  • Capacitatea de a face față presiunii concurențiale și forțelor pieței din UE și a celor exercitate de produsele agricole și alimentare importate.

Standarde comunitare

  • Existența unor autorități agricole cu o capacitate administrativă adecvată, în special pentru elaborarea de politici agricole, pentru analiza și aplicarea acestora, pentru efectuarea de plăți de sprijin și pentru controlul acestora.
  • O capacitate administrativă adecvată pentru elaborarea și implementarea măsurilor de preaderare pentru dezvoltare rurală și ulterior, a programelor comunitare de dezvoltare rurală.
  • Alinierea legislativă și crearea de capacități administrative în domeniul agriculturii ecologice, al politicii de calitate și al altor aspecte orizontale.
  • La nivelul pieței, instituirea unor mecanisme de piață (standarde de comercializare, raportarea prețurilor, gestionarea cotelor, organizații de producători, mecanisme de intervenție publică).

Negocierile de aderare

Negocierile de aderare în domeniul agriculturii se axează pe procedurile pentru plățile directe viitoare, pe sprijinul pentru dezvoltarea rurală și pe necesitatea unor măsuri tranzitorii care să permită integrarea în UE, ținând seama de circumstanțele specifice ale sectorului agricol din fiecare țară.

Pentru ca PAC să funcționeze, este absolut necesar să existe o administrație publică eficientă, care să aplice un număr mare de norme obligatorii și să asigure respectarea acestora.

Printre aceste norme se numără și cele care reglementează sistemele de management (o agenție de plăți, sistemul integrat de administrare și control). De asemenea, trebuie asigurată capacitatea de a pune în aplicare acțiuni de dezvoltare rurală.

Aderarea la UE necesită integrarea în organizarea comună a pieței a unei serii de produse agricole, printre care culturile arabile, zahărul, produsele de origine animală și culturile specializate.

Informații pe aceeași temă

Pașii către aderare

Organizarea comună a piețelor agricole

Procesul de stabilizare și asociere

Procesul de stabilizare și asociere stabilește obiective politice și economice comune, susținute de instrumente contractuale, economice și financiare menite să consolideze reformele și să însoțească procesul de tranziție din Balcanii de Vest.

Cele două instrumente principale care îi permit UE să stabilizeze și să apropie treptat sistemele economice și juridice din țările din Balcani de propriile sisteme economice și juridice sunt:

Țări candidate

Cele cinci țări candidate la statutul de stat membru al UE sunt Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia.

Informații suplimentare privind țările candidate

Țări potențial candidate

Bosnia și Herțegovina și Kosovo au statutul de țări potențial candidate.

Informații suplimentare privind țările potențial candidate

Noutăți