Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Sistemul integrat de administrare și control (IACS)

Obiectivele Sistemului integrat de administrare și control

Sistemul integrat de administrare și control (IACS):

 • Gestionează, monitorizează și ajută țările UE să controleze toate intervențiile bazate pe suprafață și pe animale din cadrul politicii agricole comune (PAC) (cum ar fi intervențiile sub formă de plăți directe și intervențiile de dezvoltare rurală bazate pe suprafață și pe animale) și
 • asigură disponibilitatea unor date cuprinzătoare și comparabile în întreaga UE.

Monitorizarea politicilor agricole, de mediu și climatice contribuie la urmărirea impactului PAC, a performanței sale de mediu și a progreselor înregistrate în direcția atingerii obiectivelor UE. Ea se bazează pe o serie de surse de date. Este vorba de date și prognoze meteorologice, hărți și statistici existente, informații privind poziția și date detectate de la distanță.

Acest sistem de informații impulsionează, de asemenea, utilizarea deplină și gratuită a datelor și informațiilor deschise captate de sateliții și serviciile Sentinel din cadrul programului Copernicus. Atunci când își stabilesc sistemele IACS, țările UE trebuie să utilizeze tehnologii adecvate pentru a reduce sarcina administrativă și a asigura controale eficiente și eficace.

IACS este un sistem important și valoros și pentru monitorizarea performanței PAC 2023-2027. Acesta colectează datele necesare din țările UE și le integrează în raportul anual privind performanța solicitat de Comisia Europeană. Astfel se asigură că datele furnizate în rapoartele anuale privind performanța sunt fiabile și verificabile. Datele din sistemul integrat sunt disponibile:

 • în scopurile statistice ale UE și  
 • pentru monitorizarea progreselor înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor Pactului verde european.

Controlul utilizării banilor contribuabililor

IACS contribuie la prevenirea neconformității, sprijinindu-i pe beneficiari în corectarea cererilor de ajutor. De asemenea, le permite țărilor UE:

 • să protejeze în mod eficace interesele financiare ale UE și

 • să-și implementeze planurile strategice PAC.

IACS se aplică intervențiilor PAC bazate pe suprafață și pe animale finanțate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). 

Principalele componente IACS fac obiectul unor evaluări anuale ale calității (EC) care sunt efectuate de țările UE în cadrul planurilor lor strategice PAC și sunt raportate Comisiei. Aceste evaluări ale calității trebuie să estimeze dacă sistemele integrate ale țărilor UE își îndeplinesc scopul. 

Elementele IACS

IACS constă din mai multe elemente și baze de date digitale și interconectate, printre care:

 • Sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS) este utilizat pentru identificarea corectă a tuturor parcelelor agricole din țările UE;

 • cererea de ajutor cu informații geospațiale este un sistem care le permite beneficiarilor să indice vizual zonele pentru care solicită ajutor și, dacă este cazul, integrează, de asemenea, sistemul de depunere a cererilor pe bază de animale. Țările UE pot alege să instituie un sistem automat de cereri utilizând cererea de ajutor și sistemul de depunere a cererilor pentru animale;

 • sistemul de monitorizare a suprafețelor este utilizat pentru a observa, urmări și evalua activitățile agricole. El contribuie la reducerea sarcinii administrative pentru agențiile de plăți datorită procesului automatizat și posibilității de a evita erorile, asigurând corectitudinea cererilor, întrucât beneficiarii și le pot modifica după ce primesc o alertă timpurie;

 • un sistem de identificare a beneficiarilor și, după caz, un sistem de identificare și înregistrare a drepturilor la plată;

 • un sistem de control și de sancțiuni pentru țările UE care să asigure legalitatea și regularitatea plăților;

 • un sistem de identificare și înregistrare a animalelor în țările UE în care se aplică intervenții bazate pe animale.

Procesul IACS

IACS garantează că intervențiile bazate pe suprafață și pe animale din cadrul PAC sunt gestionate, verificate și monitorizate în mod consecvent în toate țările UE. De obicei, IACS acoperă un proces anual, care începe cu depunerea online a cererilor de plăți PAC. Pentru a-i sprijini pe fermieri în acest proces, administrațiile naționale trebuie să le furnizeze informații pre-completate pe care ei le pot confirma, corecta sau completa.

Administrațiile naționale verifică apoi dacă fermierii îndeplinesc condițiile pentru a primi plăți în cadrul PAC, prin controale administrative ale cererilor de ajutor, prin monitorizarea activităților cu ajutorul sistemului de monitorizare a suprafețelor și, pentru activități care nu pot fi monitorizate, prin efectuarea de controale la fața locului asupra unui eșantion de fermieri.

Plățile către fermieri sunt finalizate luând în considerare constatările făcute în urma controalelor administrative și la fața locului și date de sistemul de monitorizare a suprafețelor. În cele din urmă, administrațiile naționale actualizează cererile de ajutor pre-completate pentru anul următor cu informații colectate în cursul anului curent.

În plus, țările UE utilizează IACS pentru a se asigura că fermierii respectă cerințele și standardele condiționalității sporite a PAC, care includ cerințele legale în materie de gestionare (SMR) și bunele condiții agricole și de mediu (GAEC).

Reguli

Regulile de instituire și administrare a IACS sunt prevăzute în

Evenimente