Skip to main content
Agriculture and rural development

Sistemul integrat de administrare și control (IACS)

Obiectivul Sistemului integrat de administrare și control

Țările Uniunii Europene (UE) sunt responsabile de administrarea și controlul plăților către fermierii din țara lor, în temeiul unui principiu cunoscut sub denumirea de „gestiune partajată”. Piatra de temelie a sistemului de gestionare a plăților este Sistemul integrat de administrare și control (IACS).

Sistemul IACS:

  • asigură executarea corectă a operațiunilor finanțate în cadrul schemelor de ajutor pe suprafață și pe număr de animale
  • previne și descoperă neregulile și monitorizează măsurile subsecvente
  • recuperează sumele plătite în mod necuvenit
  • îi ajută pe agricultori să depună corect cererile de sprijin

Țările UE utilizează tehnologii adecvate atunci când își stabilesc sistemele IACS, în vederea reducerii sarcinii administrative și a asigurării unor controale eficiente și eficace.

Controlul utilizării banilor contribuabililor

Sprijinul pentru venit destinat fermierilor provine din Fondul european de garantare agricolă (FEGA). Întrucât acest tip de sprijin consumă o mare parte din bugetul UE, contribuabilii trebuie să aibă certitudinea că țările UE îl acordă agricultorilor care respectă regulile și că recuperează orice sumă necuvenită.

Elemente ale IACS

IACS constă dintr-o serie de baze de date digitale și interconectate, mai exact

  • un sistem de identificare a tuturor parcelelor agricole din țările UE (LPIS)
  • un sistem care le permite agricultorilor să indice grafic suprafețele agricole pentru care solicită sprijin (cerere cu informații geospațiale)
  • o bază de date computerizată pentru animalele din țările UE în care se aplică scheme de ajutor în funcție de numărul de animale
  • un sistem integrat de control care asigură verificări sistematice ale cererilor de ajutor bazate pe controale încrucișate informatizate și controale fizice la exploatație (controale la fața locului)

Procesul IACS

Prin IACS, autoritățile se asigură că sprijinul pentru venit este gestionat și controlat în mod standardizat în toate țările UE. De obicei, IACS acoperă un proces anual, care începe cu depunerea online a cererilor de sprijin pentru venit. Pentru a sprijini fermierii în acest proces, administrațiile naționale trebuie să le furnizeze informații prestabilite pe care ei le pot confirma, corecta sau completa.

Administrațiile naționale verifică dacă fermierii îndeplinesc condițiile de acordare a sprijinului pentru venit, prin controale administrative ale tuturor cererilor și controale la exploatație pentru un eșantion de fermieri.

Apoi efectuează plăți către fermieri, în funcție de constatările controalelor administrative și la exploatații. În cele din urmă, administrațiile naționale actualizează cererile de sprijin prestabilite pentru anul următor cu informații colectate în cursul anului curent.

Țările UE gestionează IACS prin intermediul agențiilor de plăți acreditate. Sistemul se aplică tuturor schemelor de sprijin pentru venit (obligatorii sau nu), precum și anumitor măsuri de sprijin pentru dezvoltare rurală care sunt acordate pe baza numărului de hectare sau de animale deținute de fermier. Țările UE utilizează IACS și pentru a se asigura că fermierii respectă unele dintre cerințele și standardele impuse de ecocondiționalitate.

Informații pe aceeași temă

Ecocondiționalitate

Reglementări

Regulile de instituire și administrare a IACS sunt prevăzute în