Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Luomutuotteiden kauppa

Luomutuotteiden tuonti

Tuontituotteita saa kaupata luonnonmukaisesti tuotettuina vain, jos ne täyttävät vaatimukset, jotka vastaavat EU:ssa tuotettuihin luomutuotteisiin sovellettavia vaatimuksia. Tämän varmistamiseksi kaikkien tuojien on toimittava tiettyjen menettelyjen mukaisesti, mikäli ne haluavat markkinoida tuotetta luonnonmukaisena. Tarvittavat menettelyt määräytyvät elintarvikkeiden alkuperän mukaan.

Tuotteet, jotka ovat peräisin

 • Argentiinasta
 • Australiasta
 • Kanadasta
 • Chilestä
 • Costa Ricasta
 • Intiasta
 • Israelista
 • Japanista
 • Tunisiasta
 • Korean tasavallasta
 • Uudesta-Seelannista
 • Sveitsistä
 • Amerikan yhdysvalloista

EU on tehnyt luomutuotteiden kauppaa koskevia sopimuksia Chilen, Sveitsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Tarkempia tietoja sopimusten voimaantulopäivämääristä, soveltamisalaan kuuluvista tuotteista sekä valvontaviranomaisista ja tarkastuslaitoksista on luomutuotteiden kauppaa koskevien sopimusten sivustolla.

Useimpien luomutuotteiden tarkastamisesta ja sertifioinnista vastaavat alkuperämaan kansalliset viranomaiset. Syynä tähän on se, että näiden maiden kanssa on sovittu luomutuotteiden tuontia koskevista järjestelyistä ja niillä on katsottu olevan käytössä vastaavanlaiset standardit ja valvontatoimenpiteet kuin EU:lla. Näistä maista voidaan puhua EU-maihin verrattavina maina.

Komissio on julkaissut sidosryhmille tarkoitetun ilmoituksen luomutuotteiden tuonnista Yhdistyneestä kuningaskunnasta Euroopan unioniin. Siinä kerrotaan siirtymäkauden päättymisen jälkeisestä oikeudellisesta tilanteesta, tietyistä eroa koskevista erosopimuksen määräyksistä ja säännöistä, joita sovelletaan Pohjois-Irlannissa siirtymäkauden päättymisen jälkeen.

8. JOULUKUUTA 2020
Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of organic production methods

Muista maista peräisin olevat tuotteet

Kaikissa muissa maissa tarkastuksista ja sertifioinnista vastaavat tarkastuslaitokset. Ne ovat komission nimittämiä riippumattomia elimiä, joiden tehtävänä on varmistaa, että niiden vastuualueella toimiviin luomutuottajiin sovelletaan vastaavanlaisia standardeja ja valvontatoimenpiteitä kuin EU:ssa.

Jos näistä maista tuotuja tuotteita haluaa markkinoida EU:ssa luonnonmukaisina, on otettava yhteyttä asianomaiseen kansalliseen tarkastuslaitokseen.

Joistakin EU:n ulkopuolisista maista tuotuihin tuotteisiin saatetaan soveltaa ylimääräisiä valvontatoimenpiteitä tai vaatimuksia. 

Tarkasteltuaan perusteellisesti kaikkia luonnonmukaista maataloutta koskevaan tietojärjestelmään (OFIS) yhden vuoden aikana tehtyjä ilmoituksia Euroopan komissio ja EU-maat päättivät yhdessä, että useille tietyistä EU:n ulkopuolisista maista peräisin oleville tuotteille olisi tehtävä lisätarkastuksia ajanjaksolla 1.1.–31.12.2024. Näin varmistetaan paremmin luomutuotannon vaatimustenmukaisuus. Lisätarkastuksiin liittyy tiettyjä EU-maiden sitoumuksia sekä tiettyjä velvoitteita EU:n ulkopuolisissa maissa toimiville tarkastuslaitoksille, jotka Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n vaatimuksia vastaaviksi. EU-maiden toimet virallisen lisävalvonnan osalta vahvistetaan maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston valmisteluasiakirjassa tietyistä EU:n ulkopuolisista maista peräisin olevien tuotteiden virallisesta lisävalvonnasta. Komission seurannan alaisille EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitseville tarkastuslaitoksille osoitetussa kirjeessä puolestaan vahvistetaan niiden lisävalvontatoimenpiteet.

12. TAMMIKUUTA 2024
Working document on additional official controls on products originating from certain third country
12. TAMMIKUUTA 2024
Letter to control bodies and authorities on the import of organic products from certain countries

Lisäohjeita on saatavilla koskien tuontia Yhdysvalloista.

14. HELMIKUUTA 2012
Advice on EU-US equivalence

Sertifiointi

Kaikilla EU:hun tuotavilla luomutuotteilla on oltava asianmukainen sähköinen tarkastussertifikaatti (e-COI). Sertifikaatin saa Traces-järjestelmän (Trade Control and Expert System) kautta.

 • EU-maihin verrattavat maat: Sertifikaattien myöntämisestä vastaavat maan kansallisen viranomaisen nimittämät tarkastuslaitokset.
 • Muut maat: Sertifikaattien myöntämisestä vastaavat EU:n nimittämät tarkastuslaitokset.

Tuotteita, joilla ei ole sähköistä tarkastussertifikaattia, ei päästetä eteenpäin siitä satamasta, joka on niiden saapumispaikka EU:ssa.

10. JOULUKUUTA 2018
Guidelines on imports of organic products into the EU
 • български
  (290.66 KB - PDF)
  Lataa
 • español
  (63.47 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (168.2 KB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (58.43 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (59.96 KB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (57.94 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (288.21 KB - PDF)
  Lataa
 • English
  (59.08 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (60.12 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (60.33 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (269.71 KB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (248.7 KB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (214.19 KB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (213.27 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (49.55 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (258.9 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (51.6 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (241.77 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (245.31 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (210.17 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (68.06 KB - PDF)
  Lataa

Luomutuotteiden vienti EU:n ulkopuolelle

Luomutuotteiden vientiin Euroopan unionista EU:n ulkopuolisiin maihin sovelletaan määränpäänä olevan maan asianmukaisia vaatimuksia. Niistä saa lisätietoa kyseisen maan toimivaltaisilta viranomaisilta.

Muuta tietoa

Vienti EU:sta

Tietoa EU:n ulkopuolisten maiden tarkastuslaitoksille

Organisaatiot, jotka tekevät arviointeja ja tarkastuksia EU:n ulkopuolisten maiden luomutuottajille tai -jakelijoille, voivat hakea EU:lta hyväksytyn tarkastuslaitoksen asemaa. Silloin ne voivat todistaa EU:hun tuotavaksi tarkoitettujen tuotteiden olevan luonnonmukaisesti tuotettuja.

Muuta tietoa

Asetus (EU) 2018/848

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2306

Uutiset