Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

Együttműködés és szakértői vélemények

Együttműködés az ökológiai politika terén

Az új jogszabályok előkészítése és végrehajtása során az Európai Bizottság átlátható módon, bizonyítékok alapján és az ágazatban érintett polgárok és szakértők véleményét rendszeresen kikérve végzi munkáját. Az Európai Bizottságnak minden uniós országgal konzultálnia kell az általa meghozandó döntésekről, és ezt szabályozási bizottságokon keresztül teszi.

Az ökológiai termeléssel foglalkozó szakértői csoport

A biogazdálkodással kapcsolatos technikai tanácsadással foglalkozó szakértői csoport (EGTOP) tanácsokkal látja el az európai uniós intézményeket. Külső tapasztalatokra támaszkodik annak biztosítása érdekében, hogy az ökológiai termékekre vonatkozó uniós szabályok hatékonyak és arányosak legyenek. Továbbá, mivel az ökológiai termelés egy gyorsan fejlődő és rendkívül innovatív ágazat, biztosítja, hogy az EU lépést tartson a területen elért technikai haladással.

Az EGTOP egy állandó csoport, amely az ökológiai termelés számos területén ad szakvéleményt.

Az EGTOP rendszeresen jelentést készít az ökológiai termelésről, és értékeli az EU-országoknak a rendeletek technikai mellékleteinek módosítására irányuló kérelmeit is.

Az állandó szakértői csoport létrejötte előtt, 2008-ig számos ad hoc szakértői csoportja nyújtott tanácsadást az EU-nak e téren, amelyek bár ugyanazt a szerepet töltötték be, de ideiglenes jelleggel. Az ad hoc szakértői csoportok számos jelentést készítettek az ökológiai termelésről.

Az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság

Az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság az uniós országok véleményét képviseli az ökológiai termelésre vonatkozó jelenlegi és kidolgozás alatt álló jogszabályokkal kapcsolatban. Ezért kulcsfontosságú kapocsként szolgál az EU és tagállamai között. A bizottság rendszeresen ülésezik, hogy megvitassa a jelenlegi szabályok módosítására irányuló javaslatokat. A bizottság az egyes uniós tagállamok képviselőiből és a Bizottság egy képviselőjéből áll, aki az elnök szerepét tölti be.

A civil párbeszédért felelős csoport

A civil párbeszédért felelős csoport (CDG) különböző csoportosulások, így például termelői és fogyasztói szervezetek, valamint a környezetvédelmi jótékonysági szervezetek képviselőiből áll. Célja, hogy tanáccsal szolgáljon és nyomon kövesse a Bizottság ökológiai politikáját, é hogy azt a nála összpontosuló szakmai tapasztalatok alapján alakítsa.

A civil párbeszédért felelős csoport küldetésnyilatkozata

  • Rendszeres párbeszéd fenntartása a közös agrárpolitikával kapcsolatos valamennyi kérdésben, beleértve annak végrehajtását és az új intézkedéseket, amelyek meghozatalára a Bizottság felkérést kaphat
  • A vonatkozó tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréje
  • Tanácsadás a Bizottságnak az érintett politikával kapcsolatban
  • Szakvélemény adása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság kérésére vagy saját kezdeményezésre
  • Az egyes szakpolitikai fejlemények nyomon követése. E civil párbeszédért felelős csoport feladata az lesz, hogy az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos valamennyi kérdésben segítse a Bizottságot a rendszeres párbeszéd fenntartásában.

Tagjait olyan szervezetek adják, mint:

  • nem kormányzati szervezetek és környezetvédelmi jótékonysági szervezetek
  • termelői szervezetek és szövetkezetek
  • vállalkozói szövetségek
  • szakszervezetek