Skip to main content
Agriculture and rural development

Współpraca i doradztwo ekspertów

Współpraca w zakresie polityki dotyczącej produkcji ekologicznej

Przy opracowywaniu lub wprowadzaniu w życie nowych przepisów Komisja Europejska pracuje w sposób przejrzysty, opierając się na dowodach i regularnie zasięgając opinii obywateli i ekspertów w tym sektorze. Przed podjęciem decyzji Komisja Europejska ma obowiązek zasięgnąć opinii wszystkich krajów UE, organizując komitety regulacyjne.

Grupa ekspertów ds. produkcji ekologicznej

Instytucjom UE doradza grupa ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej. Eksperci z praktycznym doświadczeniem w swojej dziedzinie zapewniają, aby przepisy unijne były skuteczne i proporcjonalne. Sektor produktów ekologicznych rozwija się dynamicznie i jest bardzo innowacyjny, dlatego pozwala UE być na bieżąco z rozwojem technologii w tej dziedzinie.

Grupa ekspertów ma charakter stały i doradza w wielu obszarach związanych z produkcją ekologiczną.

Eksperci sporządzają regularne sprawozdania na temat produkcji ekologicznej i oceniają wnioski z krajów UE o zmiany w załącznikach technicznych do przepisów wykonawczych.

Do 2008 r., tj. zanim powołano stałą grupę ekspertów, UE korzystała z doradztwa wielu doraźnych grup eksperckich, które pełniły tę samą rolę, lecz przez określony czas. Grupy te przygotowały szereg sprawozdań na temat produkcji ekologicznej.

Komitet ds. Produkcji Ekologicznej

Komitet ds. Produkcji Ekologicznej reprezentuje poglądy krajów UE na temat obowiązujących i planowanych przepisów dotyczących produktów ekologicznych. Pełni więc rolę ważnego ogniwa łączącego UE i jej kraje. Komitet spotyka się regularnie, aby omawiać proponowane zmiany do aktualnych przepisów. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich krajów UE, a przewodniczy mu przedstawiciel Komisji.

Grupa dialogu obywatelskiego

Grupa dialogu obywatelskiego składa się z przedstawicieli różnych grup, np. producentów i organizacji konsumenckich, a także organizacji charytatywnych działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Grupa doradza Komisji i monitoruje politykę UE dotyczącą produkcji ekologicznej oraz służy wiedzą w oparciu o swoje praktyczne doświadczenie.

Zadania grupy dialogu obywatelskiego

  • Prowadzenie regularnego dialogu na temat wszystkich kwestii związanych ze wspólną polityką rolną, w tym na temat realizacji tej polityki i nowych środków, o zastosowanie których Komisja może zostać poproszona
  • Służenie wiedzą i wymiana dobrych praktyk
  • Doradzanie Komisji w sprawie polityki rolnej
  • Przedkładanie opinii na wniosek Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich lub z własnej inicjatywy
  • Monitorowanie rozwoju polityki rolnej. Grupa dialogu obywatelskiego ma wspierać Komisję w prowadzeniu regularnego dialogu na temat wszystkich zagadnień dotyczących rolnictwa ekologicznego.

Członkowie grupy pochodzą z takich organizacji jak:

  • organizacje pozarządowe i organizacje charytatywne działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego
  • organizacje i spółdzielnie producentów
  • stowarzyszenia przedsiębiorców
  • związki zawodowe.