Skip to main content
Agriculture and rural development

Yhteistyö ja asiantuntija-apu

Yhteistyö luonnonmukaista tuotantoa koskevissa asioissa

Euroopan komissio noudattaa uuden lainsäädännön valmistelussa ja täytäntöönpanossa avoimuuden periaatetta ottaen huomioon saatavilla olevan näytön ja kuullen säännöllisesti kansalaisten ja alan asiantuntijoiden mielipiteitä. Komission on kuultava kaikkia EU-maita päätöksistä, joita se aikoo tehdä. Kuuleminen tapahtuu sääntelykomiteoissa.

Luonnonmukaisen tuotannon asiantuntijaryhmä

Luonnonmukaista tuotantoa koskevaa teknistä neuvontaa antava asiantuntijaryhmä (EGTOP) neuvoo EU:n toimielimiä. Näin toimielimet voivat hyödyntää ulkopuolista asiantuntemusta sen varmistamiseksi, että luomutuotantoa koskevat EU:n säännöt ovat tehokkaita ja oikeasuhteisia. Lisäksi asiantuntijaryhmän avulla varmistetaan, että EU pysyy ajan tasalla luomualan teknisestä kehityksestä, sillä ala muuttuu jatkuvasti ja tuottaa paljon innovaatioita.

Luonnonmukaisen tuotannon asiantuntijaryhmä on pysyvä ryhmä, joka neuvoo monissa luomutuotantoon liittyvissä asioissa.

Se laatii säännöllisesti luonnonmukaista tuotantoa koskevia raportteja. Lisäksi se arvioi EU-maiden pyyntöjä asetusten teknisten liitteiden muuttamisesta.

Vuoteen 2008 asti, ennen pysyvän asiantuntijaryhmän perustamista, EU:ta neuvoivat useat tilapäiset asiantuntijaryhmät. Näiden toimeksianto erosi nykyisen asiantuntijaryhmän toimeksiannosta vain kestoltaan. Tilapäisten asiantuntijaryhmien laatimiin luomutuotantoa koskeviin raportteihin voi tutustua täällä.

Luonnonmukaisen tuotannon komitea

Luonnonmukaisen tuotannon komitea edustaa EU-maiden näkemyksiä nykyisestä ja tulevasta luomutuotantoa koskevasta lainsäädännöstä. Komitean tarkoituksena on varmistaa EU:n ja sen jäsenmaiden välinen keskusteluyhteys. Komitea kokoontuukin säännöllisesti keskustelemaan nykyisiin sääntöihin ehdotetuista muutoksista. Komiteassa on edustajia kaikista EU-maista, ja sen puheenjohtajana toimii komission edustaja.

Kansalaisvuoropuheluun osallistuva ryhmä

Kansalaisvuoropuheluun osallistuva ryhmä (CDG) koostuu tuottaja- ja kuluttajajärjestöjen ja muiden vastaavien ryhmien edustajista sekä ympäristöjärjestöjen edustajista. Sen tavoitteena on seurata komission luomupolitiikkaa ja tuoda lainsäädäntötyöhön ruohonjuuritason näkökulma.

Kansalaisvuoropuheluun osallistuvan ryhmän tehtävä

  • Käydä säännöllistä vuoropuhelua kaikista yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä, mukaan lukien sen täytäntöönpanosta sekä uusista toimenpiteistä, joita komissio mahdollisesti toteuttaa.
  • Vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä.
  • Neuvoa komissiota toimintapolitiikan laatimisessa.
  • Antaa lausuntoja maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.
  • Seurata toimintapolitiikan kehitystä ja avustaa komissiota säännöllisen vuoropuhelun ylläpitämisessä kaikista luonnonmukaista maataloutta koskevista kysymyksistä.

Sen jäseniin kuuluu muun muassa:

  • kansalaisjärjestöjä ja ympäristöalan hyväntekeväisyysjärjestöjä
  • tuottajaorganisaatioita ja osuuskuntia
  • yritysten etujärjestöjä
  • ammattijärjestöjä.