Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Cooperare și recomandări din partea experților

Cooperarea în politicile vizând agricultura ecologică

Atunci când pune în aplicare sau elaborează noi acte legislative, Comisia Europeană lucrează transparent și se bazează pe date concrete și pe consultări cu cetățenii și cu experții din sector. Comisia Europeană trebuie să consulte toate țările UE cu privire la deciziile pe care urmează să le ia, iar acest lucru este realizat prin intermediul comitetelor de reglementare.

Grupul de experți privind producția ecologică

Grupul de experți pentru consultanță tehnică în domeniul producției ecologice (EGTOP) oferă consiliere instituțiilor europene. Acesta se asigură că normele UE privind produsele ecologice sunt eficace și proporționale, bazându-se pe experiența din exterior. În plus, având în vedere că agricultura ecologică este un sector foarte inovator, care înaintează rapid, grupul ajută UE să țină pasul cu progresele tehnice în domeniu.

EGTOP este un grup permanent și oferă consultanță în multiple domenii ale producției ecologice.

EGTOP elaborează rapoarte periodice privind producția ecologică și evaluează cererile prin care țările UE solicită modificarea anexelor tehnice la regulamente.

Până în 2008, înainte de înființarea unui grup permanent de experți, UE a fost consiliată de o serie de grupuri ad-hoc de experți care îndeplineau același rol, dar pe durată limitată. Grupurile ad hoc de experți au elaborat mai multe rapoarte privind producția ecologică.

Comitetul pentru producția ecologică

Comitetul pentru producția ecologică reprezintă punctele de vedere ale țărilor UE cu privire la legislația actuală și viitoare referitoare la agricultura ecologică. Prin urmare, acesta reprezintă o legătură esențială între UE și statele sale membre. Comitetul se reunește regulat pentru a discuta orice propunere de modificare a setului actual de norme. Este format din reprezentanți ai tuturor țărilor UE și un reprezentant al Comisiei, care acționează ca președinte.

Grupul de dialog civil

Grupul de dialog civil (GDC) este format din reprezentanți ai unor organizații de producători, asociații de consumatori, organizații de protecție a mediului etc. Aceștia consiliază Comisia și monitorizează politica sa vizând agricultura ecologică, bazându-se pe experiența lor din teren.

Misiunea GDC

  • Să mențină un dialog periodic despre toate aspectele legate de politica agricolă comună, inclusiv punerea sa în aplicare, precum și despre noile măsuri pe care Comisia ar putea fi invitată să le ia.
  • Să facă schimb de experiență și de bune practici relevante.
  • Să consilieze Comisia cu privire la politica relevantă.
  • Să emită avize relevante, la cererea Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală sau din proprie inițiativă.
  • Să monitorizeze evoluțiile relevante ale politicii. Rolul acestui grup de dialog civil va fi acela de a asista Comisia în menținerea unui dialog periodic cu privire la toate aspectele legate de agricultura ecologică.

Membrii săi provin din organizații precum:

  • ONG-uri și organizații de protecție a mediului
  • organizații de producători și cooperative
  • asociații de întreprinderi
  • organizații sindicale.