Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Suradnja i savjetovanje sa stručnjacima

Suradnja u području politike ekološke poljoprivrede

Pri provedbi i izradi novog zakonodavstva Europska komisija djeluje transparentno, oslanja se na dokaze, sluša mišljenje građana i redovito se savjetuje sa stručnjacima. Prije donošenja odluka Komisija se mora savjetovati sa svim državama članicama u regulatornim odborima.

Stručna skupina za ekološku proizvodnju

Stručna skupina za tehničko savjetovanje o ekološkoj proizvodnji (EGTOP) savjetuje europske institucije. Pritom se oslanja na vanjska iskustva kako bi osigurala da pravila EU-a o ekološkoj poljoprivredi budu učinkovita i razmjerna. Osim toga, s obzirom na ubrzani razvoj i veliku inovativnost tog sektora, vodi računa o tome da EU prati tehnički napredak struke.

EGTOP je stalna skupina i pruža savjete o raznim područjima ekološke proizvodnje.

On sastavlja redovita izvješća o ekološkoj proizvodnji i ocjenjuje zahtjeve država članica za izmjene tehničkih priloga propisa.

Prije osnivanja stalne stručne skupne 2008. EU su savjetovale razne ad hoc stručne skupine koje su imale istu ulogu, ali su je obavljale na privremenoj osnovi. Ad hoc stručne skupine izdale su i nekoliko izvješća o ekološkoj proizvodnji.

Odbor za ekološku proizvodnju

Odbor za ekološku proizvodnju zastupa stajališta država članica o postojećem i budućem zakonodavstvu u području ekološke poljoprivrede i na taj način djeluje kao glavna spona između EU-a i njegovih država članica. Odbor se redovito sastaje i raspravlja o prijedlozima izmjena postojećih pravila. Sastoji se od predstavnika svih država članica EU-a i predstavnika Komisije koji predsjeda odborom.

Skupina za građanski dijalog

Skupina za građanski dijalog sastoji se od predstavnika skupina kao što su organizacije proizvođača i potrošača te dobrotvornih organizacija u području zaštite okoliša. Njezini ciljevi uključuju savjetovanje Komisije i praćenje njezine politike u području ekološke poljoprivrede te pružanje doprinosa na temelju iskustava s terena.

Misija skupine za građanski dijalog

  • Redoviti dijalog o svim pitanjima povezanima sa zajedničkom poljoprivrednom politikom, uključujući njezinu provedbu i eventualne nove mjere koje bi Komisija trebala poduzeti.
  • Razmjena relevantnih iskustava i primjera dobre prakse.
  • Savjetovanje Komisije o relevantnim politikama.
  • Davanje mišljenja na zahtjev Glavne uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj ili na vlastitu inicijativu.
  • Praćenje relevantnih kretanja u području politike. Njezina je zadaća pomoći Komisiji u vođenju redovitog dijaloga o svim pitanjima iz područja ekološke poljoprivrede.

Skupinu čine predstavnici različitih organizacija, uključujući:

  • nevladine organizacije i dobrotvorne organizacije u području zaštite okoliša
  • organizacije proizvođača i zadruge
  • poslovna udruženja
  • sindikate.