Skip to main content
Agriculture and rural development

Koostöö ja eksperdinõu

Koostöö mahepõllumajanduspoliitika valdkonnas

Uute õigusaktide rakendamisel või ettevalmistamisel töötab Euroopa Komisjon läbipaistvalt, võttes aluseks tõendid ja korrapärased konsultatsioonid kodanike ja sektori ekspertidega. Euroopa Komisjon peab konsulteerima kõigi ELi riikidega kõigi tehtavate otsuste üle ning see toimub regulatiivkomiteede kaudu.

Mahepõllumajandusliku tootmise eksperdirühm

Mahepõllumajandusliku tootmise tehnilise nõuande eksperdirühm (EGTOP) annab Euroopa institutsioonidele nõu. Rühm tugineb välistele kogemustele, et tagada mahepõllumajandust käsitlevate ELi eeskirjade tõhusus ja proportsionaalsus. Kuna mahepõllumajandus on kiiresti arenev ja väga uuenduslik sektor, tagab see ELi kursisoleku tehnika arenguga asjaomases valdkonnas.

Eksperdirühm on alaline rühm, mis annab nõu paljude mahepõllumajandusliku tootmise valdkondade kohta.

Eksperdirühm koostab mahepõllumajandusliku tootmise kohta korrapäraselt aruandeid ning hindab ka ELi riikide taotlusi muuta määruste tehnilisi lisasid.

Kuni 2008. aastani, enne alalise eksperdirühma loomist, nõustasid ELi mitmed ajutised eksperdirühmad, mis täitsid sama rolli, kuid ajutiselt. Ajutised eksperdirühmad on koostanud mahepõllumajandusliku tootmise kohta mitmeid aruandeid.

Mahepõllumajandusliku tootmise komitee

Mahepõllumajandusliku tootmise komitee esindab ELi riikide seisukohti kehtivate ja tulevaste mahepõllumajandust käsitlevate õigusaktide kohta. Seega on see oluline lüli ELi ja selle liikmesriikide vahel. Komitee kohtub korrapäraselt, et arutada kehtivate eeskirjade kavandatavaid muudatusi. See koosneb kõigi ELi riikide esindajatest ja komisjoni esindajast, kes on eesistuja.

Kodanikuühiskonna dialoogirühm

Kodanikuühiskonna dialoogirühm koosneb näiteks tootja- ja tarbijaorganisatsioonide ning keskkonnaalaste heategevusorganisatsioonide esindajatest. Selle eesmärk on aidata nõustada ja jälgida komisjoni mahepõllumajanduspoliitikat ning anda oma panus, tuginedes kohapealsetele kogemustele.

Kodanikuühiskonna dialoogirühma ülesannete ja eesmärkide kirjeldus

 • Pidada korrapärast dialoogi kõigis ühise põllumajanduspoliitikaga seotud küsimustes, sealhulgas ÜPP rakendamine ja uued meetmed, mida komisjonil võidakse paluda võtta.
 • Vahetada asjakohaseid kogemusi ja häid tavasid.
 • Nõustada komisjoni asjakohases poliitikas.
 • Esitada põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi palvel või omal algatusel asjakohaseid arvamusi.
 • Jälgida asjakohaseid poliitilisi arenguid. Kodanikuühiskonna dialoogirühma ülesanne on abistada komisjoni korrapärase dialoogi pidamisel kõigis mahepõllumajandusega seotud küsimustes.

Selle liikmeskonna moodustavad järgmised organisatsioonid:

 • vabaühendused ja keskkonnaalased heategevusorganisatsioonid;
 • tootjaorganisatsioonid ja ühistud;
 • ettevõtjate ühendused;
 • ametiühingud.

Üritused

 • Konkursid ja auhinnatseremooniad

EU Organic Awards 2023

 • esmaspäev, 25. september 2023, 09:00 - 12:00 (CEST)
 • Brussels, Belgium
 • Otseülekanne on vaadatav