Skip to main content
Agriculture and rural development

EU:n laatujärjestelmät

EU:n laatujärjestelmien tavoitteet

EU:n laatupolitiikalla pyritään suojelemaan tuotenimiä, jotta tuotteiden maantieteelliseen alkuperään ja perinteiseen osaamiseen liittyvät ainutlaatuiset ominaisuudet tulisivat paremmin esille.

Jos tuotteella on erityinen yhteys tuotantopaikkaansa, sen nimelle voidaan myöntää maantieteellinen merkintä. Maantieteelliset merkinnät auttavat kuluttajia tunnistamaan laadukkaat tuotteet. Kuluttajille maantieteellinen merkintä on tae laadusta, ja tuottajia se helpottaa markkinoinnissa.

Tuotteet on kirjattu laatutuoterekistereihin, jos tuotetta koskeva hakemus on parhaillaan käsiteltävänä tai tuotteelle on jo myönnetty maantieteellinen merkintä. Rekistereissä on tietoa myös kunkin tuotteen maantieteelliseen alkuperään ja tuotantoon liittyvistä eritelmistä.

Maantieteelliset merkinnät tunnustetaan teollis- ja tekijänoikeuksiksi, ja niillä on yhä suurempi merkitys EU:n ja muiden maiden välisissä kauppaneuvotteluissa.

EU:n muissa laatujärjestelmissä korostetaan tuotannon perinteisyyttä tai tuotantoa hankalilla luonnonalueilla, kuten vuoristossa tai saarilla.

Maantieteelliset merkinnät

Maantieteellisillä merkinnöillä tarkoitetaan tiettyihin tuotteisiin liittyviä teollis- ja tekijänoikeuksia. Tuotteiden ominaisuudet ovat erityisesti yhteydessä tuotantoalueeseen.

Maantieteellisiä merkintöjä ovat

EU:n maantieteellisillä merkinnöillä suojataan tuotenimiä, jos tuote on peräisin tietyltä alueelta ja sillä on tiettyjä ominaisuuksia tai tuotantoalueeseen liittyvä maine. SAN- ja SMM-merkintöjen väliset erot liittyvät ensisijaisesti siihen, miten suuren osan tuotteen raaka-aineista täytyy tulla tietyltä alueelta tai miten suuren osan tuotantoprosessista on tapahduttava siellä. MM on erityinen merkintä tislatuille alkoholijuomille ja maustetuille viineille.

Suojattu alkuperänimitys (SAN)

SAN-tuotteiksi rekisteröidyillä tuotenimillä on kaikkein läheisin yhteys tuotantoalueeseen.

Image: Suojattu alkuperänimitys (SAN) logo

Tuotteet

Elintarvikkeet, maataloustuotteet ja viinit

Vaatimukset

Tuotanto, jalostus ja valmistus tapahtuvat kokonaisuudessaan kyseisellä alueella.

Viinien osalta tämä tarkoittaa, että viinirypäleiden on oltava peräisin yksinomaan siltä maantieteelliseltä alueelta, jolla viini on valmistettu.

Esimerkki

Kalamata-oliiviöljy (SAN) tuotetaan kokonaisuudessaan Kalamatan alueella Kreikassa kyseisen alueen oliivilajikkeista.

Merkki

– Pakollinen elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden osalta
– Vapaaehtoinen viinien osalta

Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM)

SMM-merkinnällä korostetaan tietyn maantieteellisen alueen ja tuotteen nimen välistä suhdetta, ja tuotteen tietyn laadun, maineen tai muun ominaisuuden voidaan katsoa johtuvan olennaisesti tuotteen maantieteellisestä alkuperästä.

Image: Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) logo

Tuotteet

Elintarvikkeet, maataloustuotteet ja viinit

Vaatimukset

Suurimmassa osassa tuotteita merkinnän saaminen edellyttää, että vähintään yksi tuotanto-, jalostus- tai valmistusvaihe tapahtuu kyseisellä alueella.

Viinien osalta tämä tarkoittaa, että vähintään 85 prosenttia viinin valmistukseen käytetyistä viinirypäleistä on peräisin yksinomaan siltä maantieteelliseltä alueelta, jolla viini on valmistettu.

Esimerkki

SMM-kinkku ”Westfälischer Knochenschinken” valmistetaan Westfalenissa perinteisin menetelmin, mutta valmistuksessa käytetty liha ei ole yksinomaan peräisin kyseisellä Saksan alueella syntyneistä ja kasvatetuista eläimistä.

Merkki

– Pakollinen elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden osalta
– Vapaaehtoinen viinien osalta

Maantieteellinen merkintä: tislatut alkoholijuomat ja maustetut viinit (MM)

Maantieteellisellä merkinnällä (MM) suojataan sellaisen tislatun alkoholijuoman tai maustetun viinin nimi, joka on peräisin tietystä maasta tai tietyltä alueelta tai paikkakunnalta ja jonka laadun, maineen tai muun ominaisuuden voidaan katsoa johtuvan olennaisesti tuotteen maantieteellisestä alkuperästä.

Image: Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) logo

Tuotteet

Tislatut alkoholijuomat ja maustetut viinit

Vaatimukset

Suurimmassa osassa tuotteita merkinnän saaminen edellyttää, että vähintään yksi tislaus- tai valmistusvaihe tapahtuu kyseisellä alueella. Raaka-aineiden ei kuitenkaan tarvitse olla peräisin tältä alueelta.

Esimerkki

Irish Whiskey -viskiä (MM) on uutettu, tislattu ja kypsytetty Irlannissa 500-luvulta alkaen, mutta raaka-aineet eivät ole peräisin yksinomaan Irlannista.

Merkki

Vapaaehtoinen kaikkien tuotteiden osalta

Aito perinteinen tuote

Aidossa perinteisessä tuotteessa (APT) korostetaan perinteeseen liittyviä seikkoja, kuten tuotteen valmistustapaa tai koostumusta ilman kytköstä tiettyyn maantieteelliseen alueeseen. APT-merkinnällä rekisteröidyn tuotteen nimi on suojattu väärennöksiltä ja väärinkäytöltä.

Tuotteet

Elintarvikkeet ja maataloustuotteet

Esimerkki

Gueuze (APT) on spontaanin käymisen tuloksena syntynyt olut. Tavallisesti sitä tuotetaan Belgiassa, Brysselissä ja sen lähistöllä. Koska kyse on APT:stä, tuotteen valmistusmenetelmä on suojeltu, mutta tuotetta voitaisiin valmistaa muuallakin.

Merkki

Pakollinen kaikkien tuotteiden osalta

Muut järjestelmät

Vuoristoalueen tuote

Laatuilmaisu ”vuoristoalueen tuote” korostaa vuoristoalueella eli vaikeissa luonnonoloissa tuotetun tuotteen erityispiirteitä.

Tämän seikan esille tuominen hyödyttää sekä viljelijöitä että kuluttajia. Viljelijät voivat markkinoida tuotetta paremmin, ja samalla varmistetaan, että kuluttajalle syntyy selkeä käsitys tuotteen ominaisuuksista.

Tuotteet

Maataloustuotteet ja elintarvikkeet

Vaatimukset

Raaka-aineet ja rehu ovat peräisin vuoristoalueilta. Jalostettujen tuotteiden osalta myös tuotannon on tapahduttava vuoristoalueella.

Raportti: Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden merkinnät vuoristoalueiden maataloudessa

EU:n syrjäisimpien alueiden tuote

EU:n syrjäisimpien alueiden maataloutta koettelevat syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta johtuvat vaikeat maantieteelliset ja ilmastolliset olosuhteet. EU:n syrjäisimpien alueiden (Ranskan merentakaiset departementit – Guadeloupe, Ranskan Guayana, Réunion ja Martinique – sekä Azorit, Madeira ja Kanariansaaret) maataloustuotteiden tunnettuuden parantamiseksi on luotu erityinen logo.

Esimerkki EU:n syrjäisimmällä alueella käytetystä logosta

Tuotteet

Maataloustuotteet ja elintarvikkeet

Vaatimukset

Tuotettu syrjäisimmillä alueilla

Merkki

Esimerkki syrjäisimmiltä alueilta peräisin olevia maataloustuotteita ja elintarvikkeita varten luodusta logosta

Vapaaehtoiset sertifiointijärjestelmät

Kuluttajien luottamusta tuotteiden laatuun voidaan vahvistaa myös kansallisen tason tai yksityisten toimijoiden ylläpitämillä vapaaehtoisilla sertifiointijärjestelmillä.

EU:n järjestelmien lisäksi on olemassa lukuisia yksityisiä ja kansallisia elintarvikkeiden laatujärjestelmiä ja logoja. Ne kattavat monenlaisia aloitteita ja toimivat yritysten välillä tai yritysten ja kuluttajien välillä.

Euroopan komissio on laatinut sidosryhmiä kuullen suuntaviivat tällaisten järjestelmien toimintaa koskevista parhaista käytänteistä.

EU:n suuntaviivat maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden vapaaehtoisia sertifiointiohjelmia koskevista parhaista käytännöistä
suomi
(186.62 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (213.15 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (189.67 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (185.31 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (184.81 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (188.36 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (183.89 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (216.32 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (182.66 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (190.54 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (187.29 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (186.08 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (184.8 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (192.94 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (189.04 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (187.09 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (187.92 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (188.16 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (186.81 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (183.17 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (184.27 KB - HTML)
  Lataa

Laatujärjestelmiä koskevat asetukset

Komissio on antanut seuraavat asetukset laatujärjestelmien soveltamisesta:

Elintarvikkeita ja maataloustuotteita koskevat asetukset

Viiniä koskevat asetukset

Tislattuja alkoholijuomia koskevat asetukset

Maustettuja viinejä koskevat asetukset

Vuoristoalueiden tuotteita koskevat asetukset

Syrjäisimpien alueiden tuotteita koskevat asetukset

Ehdotus maantieteellisten merkintöjen järjestelmän parantamiseksi

Komissio hyväksyi 31. maaliskuuta 2022 ehdotuksen asetukseksi viinien, tislattujen alkoholijuomien ja maataloustuotteiden maantieteellisistä merkinnöistä ja muista maataloustuotteiden laatujärjestelmistä. Ehdotuksen tavoitteena on edistää maantieteellisten merkintöjen hyödyntämistä kaikkialla EU:ssa. Tästä olisi etua maaseudun taloudelle ja tuotteiden suoja erityisesti internetissä paranisi. 

Komissio on ehdottanut nykyisen järjestelmän parantamiseksi muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

 • lisätään kestävyyttä antamalla tuottajille mahdollisuus hyödyntää tuote-eritelmissään sosiaaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen liittyviä toimiaan
 • parannetaan maantieteellisten merkintöjen suojaa internetissä, erityisesti verkkomyynnissä sekä suojataan merkintöjä vilpillisiltä rekisteröinneiltä ja maantieteellisten merkintöjen käytöltä verkkotunnusjärjestelmässä
 • lisätään tuottajaryhmien mahdollisuuksia hallinnoida, valvoa ja kehittää maantieteellisiä merkintöjään siten, että tuottajaryhmät voivat kääntyä väärennösten torjunnasta ja tulliasioista vastaavien viranomaisten puoleen kaikissa EU-maissa
 • lyhennetään ja yksinkertaistetaan rekisteröintimenettelyä ja yhdistetään erilaiset tekniset säännöt ja menettelysäännöt niin, että EU:n ja sen ulkopuolisten hakijoiden maantieteellisten merkintöjen rekisteröintiin sovelletaan vain yhtä menettelyä.

Komission ehdotus perustuu laajaan kuulemismenettelyyn. Alustava vaikutustenarviointi julkaistiin lokakuussa 2020. Tämän jälkeen järjestettiin tammikuun ja huhtikuun 2021 välillä julkinen kuuleminen sekä kohdennettuja kuulemisia EU-maiden ja asiaankuuluvien sidosryhmäorganisaatioiden kanssa.

Miten tuotteita suojataan

Maantieteellisiksi merkinnöiksi rekisteröidyt tuotenimet on suojattu osana EU:n teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmää oikeudellisesti jäljittelyä ja väärinkäyttöä vastaan EU:ssa ja myös muissa maissa, joiden kanssa on tehty erityinen suojasopimus.

EU-maan toimivaltaiset kansalliset viranomaiset toteuttavat kunkin laatujärjestelmän osalta tarvittavat toimenpiteet rekisteröityjen nimien suojaamiseksi alueellaan. Niiden tehtävänä on myös estää ja lopettaa rekisteröityjä nimiä käyttävien tuotteiden laiton tuotanto tai kaupanpito.

Myös muita kuin eurooppalaisia tuotenimiä voidaan rekisteröidä maantieteellisiksi merkinnöiksi, jos niiden alkuperämaa on tehnyt EU:n kanssa kahdenvälisen tai alueellisen sopimuksen, johon sisältyy tällaisten nimien vastavuoroinen suojelu.

Useiden EU:n ulkopuolella, esimerkiksi Kolumbiassa ja Etelä-Afrikassa, tuotettujen viinien, elintarvikkeiden, maustettujen viinien ja tislattujen alkoholijuomien nimet on suojattu.

EU:n maantieteellisten merkintöjen rekistereiden virallinen tietokanta on nimeltään eAmbrosia. Maantieteelliset merkinnät löytyvät sieltä, kun niistä on esitetty hakemus tai ne on jo kirjattu unionin rekistereihin. Sopimuksilla suojattuihin EU:n ja EU:n ulkopuolisiin maantieteellisiin merkintöihin voi puolestaan tutustua GIview-portaalissa.

Lataa logot

Suojattu alkuperänimitys
suomi
(3.61 MB - ZIP)
Lataa
 • български
  (3.38 MB - ZIP)
  Lataa
 • español
  (3.64 MB - ZIP)
  Lataa
 • čeština
  (10.74 MB - ZIP)
  Lataa
 • dansk
  (3.74 MB - ZIP)
  Lataa
 • Deutsch
  (3.74 MB - ZIP)
  Lataa
 • eesti
  (3.6 MB - ZIP)
  Lataa
 • ελληνικά
  (3.65 MB - ZIP)
  Lataa
 • English
  (3.66 MB - ZIP)
  Lataa
 • français
  (3.65 MB - ZIP)
  Lataa
 • Gaeilge
  (3.58 MB - ZIP)
  Lataa
 • hrvatski
  (4.75 MB - ZIP)
  Lataa
 • italiano
  (3.65 MB - ZIP)
  Lataa
 • latviešu
  (3.68 MB - ZIP)
  Lataa
 • lietuvių
  (3.66 MB - ZIP)
  Lataa
 • magyar
  (3.72 MB - ZIP)
  Lataa
 • Malti
  (3.61 MB - ZIP)
  Lataa
 • Nederlands
  (3.72 MB - ZIP)
  Lataa
 • polski
  (3.57 MB - ZIP)
  Lataa
 • português
  (3.69 MB - ZIP)
  Lataa
 • română
  (3.6 MB - ZIP)
  Lataa
 • slovenčina
  (3.56 MB - ZIP)
  Lataa
 • slovenščina
  (3.56 MB - ZIP)
  Lataa
 • svenska
  (3.7 MB - ZIP)
  Lataa
Suojattu maantieteellinen merkintä
suomi
(3.79 MB - ZIP)
Lataa
 • български
  (3.73 MB - ZIP)
  Lataa
 • español
  (3.74 MB - ZIP)
  Lataa
 • čeština
  (3.71 MB - ZIP)
  Lataa
 • dansk
  (3.81 MB - ZIP)
  Lataa
 • Deutsch
  (3.78 MB - ZIP)
  Lataa
 • eesti
  (3.71 MB - ZIP)
  Lataa
 • ελληνικά
  (3.73 MB - ZIP)
  Lataa
 • English
  (3.77 MB - ZIP)
  Lataa
 • français
  (3.78 MB - ZIP)
  Lataa
 • Gaeilge
  (3.66 MB - ZIP)
  Lataa
 • hrvatski
  (6.92 MB - ZIP)
  Lataa
 • italiano
  (3.69 MB - ZIP)
  Lataa
 • latviešu
  (3.82 MB - ZIP)
  Lataa
 • lietuvių
  (3.7 MB - ZIP)
  Lataa
 • magyar
  (3.74 MB - ZIP)
  Lataa
 • Malti
  (3.69 MB - ZIP)
  Lataa
 • Nederlands
  (3.83 MB - ZIP)
  Lataa
 • polski
  (3.7 MB - ZIP)
  Lataa
 • português
  (3.74 MB - ZIP)
  Lataa
 • română
  (3.73 MB - ZIP)
  Lataa
 • slovenčina
  (3.66 MB - ZIP)
  Lataa
 • slovenščina
  (3.68 MB - ZIP)
  Lataa
 • svenska
  (3.76 MB - ZIP)
  Lataa
Aito perinteinen tuote
suomi
(3.54 MB - ZIP)
Lataa
 • български
  (3.79 MB - ZIP)
  Lataa
 • español
  (3.71 MB - ZIP)
  Lataa
 • čeština
  (3.61 MB - ZIP)
  Lataa
 • dansk
  (3.71 MB - ZIP)
  Lataa
 • Deutsch
  (3.7 MB - ZIP)
  Lataa
 • eesti
  (3.78 MB - ZIP)
  Lataa
 • ελληνικά
  (3.67 MB - ZIP)
  Lataa
 • English
  (3.69 MB - ZIP)
  Lataa
 • français
  (3.7 MB - ZIP)
  Lataa
 • Gaeilge
  (3.75 MB - ZIP)
  Lataa
 • hrvatski
  (6.77 MB - ZIP)
  Lataa
 • italiano
  (3.67 MB - ZIP)
  Lataa
 • latviešu
  (3.64 MB - ZIP)
  Lataa
 • lietuvių
  (3.67 MB - ZIP)
  Lataa
 • magyar
  (3.72 MB - ZIP)
  Lataa
 • Malti
  (3.61 MB - ZIP)
  Lataa
 • Nederlands
  (3.77 MB - ZIP)
  Lataa
 • polski
  (3.7 MB - ZIP)
  Lataa
 • português
  (3.71 MB - ZIP)
  Lataa
 • română
  (3.71 MB - ZIP)
  Lataa
 • slovenčina
  (3.58 MB - ZIP)
  Lataa
 • slovenščina
  (2.84 MB - ZIP)
  Lataa
 • svenska
  (2.9 MB - ZIP)
  Lataa
Protected designation of origin (PDO)

Product names registered as PDO are those that have the strongest links to the place in which they are made.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: Every part of the production, processing and preparation process must take place in the specific region. For wines, this means that the grapes have to come exclusively from the geographical area where the wine is made.
 • Example: Kalamata olive oil PDO is entirely produced in the region of Kalamata in Greece, using olive varieties from that area.
 • Label: mandatory for food and agricultural products, optional for wine.
Protected geographical indication (PGI)

PGI emphasises the relationship between the specific geographic region and the name of the product, where a particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of production, processing or preparation takes place in the region. In the case of wine, this means that at least 85% of the grapes used have to come exclusively from the geographical area where the wine is actually made.
 • Example: Westfälischer Knochenschinken PGI ham is produced in Westphalia using age-old techniques, but the meat used does not exclusively come from animals born and reared in that specific region of Germany.
 • Label: mandatory for food, agricultural products, optional for wines.
Geographical indication of spirit drinks (GI)

The GI protects the name of a spirit drink originating in a country, region or locality where the product’s particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: spirit drinks.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of distillation or preparation takes place in the region. However, raw products do not need to come from the region.
 • Example: Irish Whiskey GI has been brewed, distilled and matured in Ireland since the 6th century, but the raw materials do not exclusively come from Ireland.
 • Label: optional for all products.

Traditional speciality guaranteed

Traditional speciality guaranteed (TSG) highlights the traditional aspects, such as the way the product is made or its composition, without being linked to a specific geographical area. The name of a product being registered as a TSG protects it against falsification and misuse.

 • Products: food and agricultural products.
 • Example: Gueuze TSG is a traditional beer obtained by spontaneous fermentation. It is generally produced in and around Brussels, Belgium. Nonetheless, being a TSG, its production method is protected but it could be produced somewhere else.
 • Label: mandatory for all products.

Other schemes

Mountain product

The quality term ‘mountain product’ highlights the specificities of a product, made in mountain areas, with difficult natural conditions.

Recognising this is an advantage for farmers as well as consumers. It enables farmers to market the product better but also ensures certain characteristics are clear to the consumer.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: Raw materials and animal feed comes from mountain areas. For processed products, production should take place in such areas as well.

Report: Labelling of agricultural and food products of mountain farming

Product of EU's outermost regions

Agriculture in the EU’s outermost regions face difficulties due to remoteness and insularity, which brings with it difficult geographical and meteorological conditions. To ensure greater awareness of agricultural products from the EU’s outermost regions (the French Overseas Departments – Guadeloupe, French Guiana, Réunion and Martinique – and the Azores, Madeira and the Canary Islands) a dedicated logo has been created.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: produced in outermost regions
 • Label: logo example for agricultural and food products from the EU’s outermost regions.

Voluntary certification schemes

Voluntary certification schemes at national level or those run by private operators can also help consumers to be confident about the quality of the products they choose.

In addition to the EU schemes, a large number of private and national food quality schemes or logos exist, covering a wide range of initiatives and operating between businesses or between businesses and consumers.

In consultation with stakeholders, the European Commission developed guidelines showing best practice for the operation of such schemes.

EU:n suuntaviivat maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden vapaaehtoisia sertifiointiohjelmia koskevista parhaista käytännöistä
suomi
(186.62 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (213.15 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (189.67 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (185.31 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (184.81 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (188.36 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (183.89 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (216.32 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (182.66 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (190.54 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (187.29 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (186.08 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (184.8 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (192.94 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (189.04 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (187.09 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (187.92 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (188.16 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (186.81 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (183.17 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (184.27 KB - HTML)
  Lataa

Regulations on quality schemes

The Commission has adopted a number of regulations on the application of quality schemes:

Regulations on food and agricultural products

Regulations on wine

Regulations on spirit drinks

Regulations on aromatised wines

Regulations on mountain products

Regulations on products of outermost regions

Proposal to strengthen GI system

On 31 March 2022, the Commission adopted a proposal for a regulation on GIs for wine, spirit drinks and agricultural products, and other quality schemes for agricultural products. The proposal aims to increase the uptake of GIs across the EU in order to benefit the rural economy and achieve a higher level of protection for products, especially online. 

The Commission has proposed the following measures, among others, to strengthen and improve the existing system:

 • more sustainability by allowing producers to valorise their actions relating to social, environmental and economic sustainability in their product specifications;
 • increased protection for GIs on the internet, specifically with regard to sales via online platforms, protection against bad faith registrations and use of GIs in the domain name system;
 • empowering producers' groups to manage, enforce and develop their GI by having access to anti-counterfeiting authorities and customs in all EU countries;
 • a shortened and simplified registration procedure will merge the different technical and procedural rules, resulting in a single GI registration procedure for EU and non-EU applicants.

The Commission's proposal is the result of an extensive consultation process. An inception impact assessment was published in October 2020. This was followed by a public consultation between January and April 2021, as well as targeted consultations with EU countries and relevant stakeholder organisations.

How products are protected

As part of the EU’s system of IPRs, names of products registered as GIs are legally protected against imitation and misuse within the EU and in non-EU countries where a specific protection agreement has been signed.

For all quality schemes, each EU country’s competent national authorities take the necessary measures to protect the registered names within their territory. They should also prevent and stop the unlawful production or marketing of products using such a name.

Non-European product names can also register as GIs if their country of origin has a bilateral or regional agreement with the EU that includes the mutual protection of such names.

The names of various products (wine, food and spirit drinks) produced in several countries outside the EU, such as Colombia or South Africa, have been protected.

GIs applied for and entered in the Union registers may be consulted on eAmbrosia (the official database of EU GI registers), while both EU and non-EU GIs protected under agreements can be consulted on the GIview portal.

Download logos

Suojattu alkuperänimitys
suomi
(3.61 MB - ZIP)
Lataa
 • български
  (3.38 MB - ZIP)
  Lataa
 • español
  (3.64 MB - ZIP)
  Lataa
 • čeština
  (10.74 MB - ZIP)
  Lataa
 • dansk
  (3.74 MB - ZIP)
  Lataa
 • Deutsch
  (3.74 MB - ZIP)
  Lataa
 • eesti
  (3.6 MB - ZIP)
  Lataa
 • ελληνικά
  (3.65 MB - ZIP)
  Lataa
 • English
  (3.66 MB - ZIP)
  Lataa
 • français
  (3.65 MB - ZIP)
  Lataa
 • Gaeilge
  (3.58 MB - ZIP)
  Lataa
 • hrvatski
  (4.75 MB - ZIP)
  Lataa
 • italiano
  (3.65 MB - ZIP)
  Lataa
 • latviešu
  (3.68 MB - ZIP)
  Lataa
 • lietuvių
  (3.66 MB - ZIP)
  Lataa
 • magyar
  (3.72 MB - ZIP)
  Lataa
 • Malti
  (3.61 MB - ZIP)
  Lataa
 • Nederlands
  (3.72 MB - ZIP)
  Lataa
 • polski
  (3.57 MB - ZIP)
  Lataa
 • português
  (3.69 MB - ZIP)
  Lataa
 • română
  (3.6 MB - ZIP)
  Lataa
 • slovenčina
  (3.56 MB - ZIP)
  Lataa
 • slovenščina
  (3.56 MB - ZIP)
  Lataa
 • svenska
  (3.7 MB - ZIP)
  Lataa
Suojattu maantieteellinen merkintä
suomi
(3.79 MB - ZIP)
Lataa
 • български
  (3.73 MB - ZIP)
  Lataa
 • español
  (3.74 MB - ZIP)
  Lataa
 • čeština
  (3.71 MB - ZIP)
  Lataa
 • dansk
  (3.81 MB - ZIP)
  Lataa
 • Deutsch
  (3.78 MB - ZIP)
  Lataa
 • eesti
  (3.71 MB - ZIP)
  Lataa
 • ελληνικά
  (3.73 MB - ZIP)
  Lataa
 • English
  (3.77 MB - ZIP)
  Lataa
 • français
  (3.78 MB - ZIP)
  Lataa
 • Gaeilge
  (3.66 MB - ZIP)
  Lataa
 • hrvatski
  (6.92 MB - ZIP)
  Lataa
 • italiano
  (3.69 MB - ZIP)
  Lataa
 • latviešu
  (3.82 MB - ZIP)
  Lataa
 • lietuvių
  (3.7 MB - ZIP)
  Lataa
 • magyar
  (3.74 MB - ZIP)
  Lataa
 • Malti
  (3.69 MB - ZIP)
  Lataa
 • Nederlands
  (3.83 MB - ZIP)
  Lataa
 • polski
  (3.7 MB - ZIP)
  Lataa
 • português
  (3.74 MB - ZIP)
  Lataa
 • română
  (3.73 MB - ZIP)
  Lataa
 • slovenčina
  (3.66 MB - ZIP)
  Lataa
 • slovenščina
  (3.68 MB - ZIP)
  Lataa
 • svenska
  (3.76 MB - ZIP)
  Lataa
Aito perinteinen tuote
suomi
(3.54 MB - ZIP)
Lataa
 • български
  (3.79 MB - ZIP)
  Lataa
 • español
  (3.71 MB - ZIP)
  Lataa
 • čeština
  (3.61 MB - ZIP)
  Lataa
 • dansk
  (3.71 MB - ZIP)
  Lataa
 • Deutsch
  (3.7 MB - ZIP)
  Lataa
 • eesti
  (3.78 MB - ZIP)
  Lataa
 • ελληνικά
  (3.67 MB - ZIP)
  Lataa
 • English
  (3.69 MB - ZIP)
  Lataa
 • français
  (3.7 MB - ZIP)
  Lataa
 • Gaeilge
  (3.75 MB - ZIP)
  Lataa
 • hrvatski
  (6.77 MB - ZIP)
  Lataa
 • italiano
  (3.67 MB - ZIP)
  Lataa
 • latviešu
  (3.64 MB - ZIP)
  Lataa
 • lietuvių
  (3.67 MB - ZIP)
  Lataa
 • magyar
  (3.72 MB - ZIP)
  Lataa
 • Malti
  (3.61 MB - ZIP)
  Lataa
 • Nederlands
  (3.77 MB - ZIP)
  Lataa
 • polski
  (3.7 MB - ZIP)
  Lataa
 • português
  (3.71 MB - ZIP)
  Lataa
 • română
  (3.71 MB - ZIP)
  Lataa
 • slovenčina
  (3.58 MB - ZIP)
  Lataa
 • slovenščina
  (2.84 MB - ZIP)
  Lataa
 • svenska
  (2.9 MB - ZIP)
  Lataa

Documents

Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
English
(1.1 MB - PDF)
Lataa

Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(HTML)
Lataa

Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(142.02 KB - PDF)
Lataa
 • français
  (629.37 KB - PDF)
  Lataa

Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Lataa

Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Lataa

Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Lataa

Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Lataa