Skip to main content
Agriculture and rural development

A minőségrendszerek ismertetése

Az uniós minőségrendszerek rendeltetése

Az uniós minőségrendszerek bizonyos termékek elnevezését hivatottak oltalmazni, a földrajzi eredetükhöz vagy hagyományos előállítási módjukhoz kapcsolódó sajátosságaik promóciója céljából.

Egy termékelnevezés akkor ismerhető el földrajzi árujelzőként, ha a termék konkrétan ahhoz a helyhez kötődik, ahol készül. A földrajzi jelzések segítségével a fogyasztók könnyebben tudják azonosítani azokat a termékeket, amelyek jó minőségűek és amelyekben megbízhatnak, a termelők pedig hatékonyabban értékesíthetik termékeiket.

A minőségi termékek nyilvántartásai felsorolják azokat a termékeket, amelyek elnevezését földrajzi árujelzőként ismerték el vagy amelyek vonatkozásában az ilyen elismerést mérlegelik. A nyilvántartások tartalmazzák az egyes termékek leírását és földrajzi eredetét.

A földrajzi jelzések szellemi tulajdonnak minősülnek, és egyre fontosabb szerepet játszanak az EU és a nem uniós országok közötti kereskedelmi tárgyalásokban.

Az EU olyan minőségrendszereket is bevezetett, amelyekkel a hagyományos módon előállított termékeket vagy a nehéz természeti adottságú környezetben (hegyvidéken vagy szigeteken) előállított termékeket jelöli.

Földrajzi jelzések

A földrajzi jelzéssel ellátott termékek, melyek minősége az előállítás helyétől függ, szellemitulajdonjog-védelem alatt állnak.

Ide tartoznak az alábbi földrajzi jelzések:

Az EU földrajzi jelzései azoknak a termékeknek a nevét védik, amelyek egy konkrét régióból származnak és különleges minőségűek vagy amelyek ismertsége az előállításuk helyszínéhez kapcsolódik. Az OEM és az OFJ közötti különbség elsősorban arra vonatkozik, hogy az alapanyagok mely hányada származik az adott régióból, illetve hogy a termék előállítása milyen mértékben történik az adott régióban. A földrajzi árujelző szeszes italokra és ízesített borokra vonatkozik.

Oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM)

Az OEM-ként bejegyzett terméknevek azok, amelyek a legszorosabban kapcsolódnak a termék előállítása szerinti helyhez.

Image: Oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM) logó

Termékek

Élelmiszerek, mezőgazdasági termékek és borok

Követelmények

Az ilyen termékeket egy konkrét területen kell előállítani, feldolgozni vagy elkészíteni.

Borok esetében ez azt jelenti, hogy a szőlőnek egy bizonyos földrajzi területről kell származnia.

Példa

A „Kalamata OEM” nevű olívaolajat teljes mértékben Görögország Kalamata régiójában állítják elő, az ott termő, különféle olajbogyók felhasználásával.

Címke

– Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek esetében kötelező
– Borok esetében opcionális

Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ)

Az OFJ jelölés az adott földrajzi hely és a termék neve közötti kapcsolatot hangsúlyozza. Olyan termékekről van itt szó, amelyek különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője a földrajzi eredetüknek tulajdonítható.

Image: Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) logó

Termékek

Élelmiszerek, mezőgazdasági termékek és borok

Követelmények

Általában azok a termékek viselhetik ezt a jelzést, amelyeket részben egy adott régióban állítanak elő, dolgoznak fel vagy készítenek el.

Borok esetében ez azt jelenti, hogy a felhasznált szőlő legalább 85%-ának egy bizonyos földrajzi területről kell származnia.

Példa

A „Westfälischer Knochenschinken OFJ” sonkát Vesztfáliában, évszázados technikákkal állítják elő, azonban a felhasznált hús nem kizárólag e németországi területen született és tartott állatokból származik.

Címke

– Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek esetében kötelező
– Borok esetében opcionális

A szeszes italok és ízesített borok földrajzi árujelzője

Ez a jelölés azokat a szeszes italokat vagy ízesített borokat védi, amelyek különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője a földrajzi eredetüknek tulajdonítható.

Image: Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) logó

Termékek

Szeszes italok és ízesített borok

Követelmények

Általában azok a termékek viselhetik ezt a jelzést, amelyeket részben egy adott régióban desztillálnak vagy készítenek el. Az alapanyagoknak azonban nem kell feltétlenül ebből a régióból származniuk.

Példa

Az „Irish Whiskey” elnevezésű italt a VI. századtól főzik, desztillálják és erjesztik Írországban, de az alapanyagok nem feltétlenül mind Írországból származnak.

Címke

Valamennyi termék esetében opcionális

Hagyományos különleges termék

A hagyományos különleges termék (HKT) a hagyományos szempontokat emeli ki (pl. egy termék előállításának módja vagy összetétele), anélkül, hogy azok egy speciális földrajzi területhez kapcsolódnának. A hagyományos különleges termékként való megjelölés védi a terméket a hamisítás és a visszaélések ellen.

Image: Hagyományos különleges termék (HKT) logó

Termékek

Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek

Példa

A „Gueuze HKT” nevű hagyományos sör általában a brüsszeli régióban (Belgium) készül, spontán erjesztéssel. Mivel hagyományos különleges termékről van szó, az előállítás módja védett, nem pedig az előállítás helye (tehát akár máshol is elő lehetne állítani).

Címke

Valamennyi termék esetében kötelező

Egyéb rendszerek

Hegyvidéki termék

A „hegyvidéki termék” minősítés a nehéz természeti adottságú hegyvidékeken készített termékek jellegzetességeit emeli ki.

A címkének köszönhetően a fogyasztók azonosítani tudják azokat a termékeket, amelyek ilyen jellegzetességekkel rendelkeznek, a termelők pedig hatékonyabban értékesíthetik termékeiket.

Termékek

Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek

Követelmények

A takarmány és az alapanyagok hegyvidéki termékekből származnak. A feldolgozott termékek akkor viselhetik ezt az elnevezést, ha a feldolgozás is hegyvidéki területen történik.

Jelentés: A hegyvidéki gazdálkodásból származó mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek címkézése

Az EU legkülső régióiból származó termékek

Az EU legkülső régióinak mezőgazdasága – a területek távolsága és szigetjellege, valamint az ezekből fakadó földrajzi és meteorológiai körülmények miatt – nehézségekkel küzd. Külön logó hivatott biztosítani, hogy az EU legkülső régióiból származó termékek szélesebb körben is ismertebbek legyenek. A következő területekről van szó: a francia tengerentúli megyék (Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Francia Guyana és Réunion), az Azori-szigetek, Madeira és a Kanári-szigetek.

Az EU legküldő régióiból származó élelmiszerek és mezőgazdasági termékek logója (példa)

Termékek

Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek

Követelmények

Azok a termékek viselhetik ezt a jelzést, amelyeket a legkülső régiókban termeltek.

Címke

Az EU legkülső régióiból származó élelmiszerek és mezőgazdasági termékek logója (példa).

Önkéntes tanúsítási rendszerek

Az egyes országok vagy különböző magánszereplők által létrehozott önkéntes tanúsítási rendszerek szintén segíthetik a vásárlókat, hogy minőségi termékeket vásároljanak.

Az uniós rendszereken kívül sok más, magán vagy állami élelmiszerminőségi rendszer vagy logó is létezik. Ezek a kezdeményezések széles körét fedik le, és vállalatok között, vagy a vállalatok és a fogyasztók között működnek.

Az Európai Bizottság – az érintettekkel konzultálva – útmutatót dolgozott ki az ilyen rendszerek működtetésére vonatkozó bevált gyakorlatokról.

17 JÚLIUS 2018
A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek önkéntes tanúsítási rendszereivel kapcsolatos bevált gyakorlatokra vonatkozó európai uniós iránymutatások
magyar
(192.94 KB - HTML)
Letöltés

A minőségrendszerekre vonatkozó rendeletek

A Bizottság számos rendeletet fogadott el a minőségrendszerek alkalmazásáról:

Az élelmiszerekre és mezőgazdasági termékekre vonatkozó szabályok

A borágazatra vonatkozó szabályok

A szeszes italokra vonatkozó szabályok

Az aromás borokra vonatkozó szabályok

A hegyvidéki termékekre vonatkozó szabályok

A legkülső régiók termékeire vonatkozó szabályok

Javaslat a földrajzi árujelzők rendszerének megerősítésére

A Bizottság 2022. március 31-én rendeletjavaslatot fogadott el a borokra, a szeszes italokra és a mezőgazdasági termékekre vonatkozó európai uniós földrajzi árujelzőkről és a mezőgazdasági termékek egyéb minőségrendszereiről. A javaslat elterjedtebbé kívánja tenni a földrajzi árujelzőket Unió-szerte, egyrészt hogy fellendítse a vidéki gazdaságot, másrészt hogy jobban védje a termékeket, különösen azokat, amelyeket online értékesítenek. 

A Bizottság többek között a következő intézkedésekkel szeretné megerősíteni és javítani a meglévő rendszert:

 • a fenntarthatóság növelésével, hogy a termelőknek lehetőségük legyen a termékleírásban népszerűsíteniük a társadalmi, környezeti és gazdasági fenntarthatósággal kapcsolatos intézkedéseiket;
 • a földrajzi árujelzők fokozottabb internetes védelmével, amely elsősorban az online platformokon történő értékesítésre, a rosszhiszemű bejegyzésekre és a földrajzi árujelzők doménnévrendszerben való használatára összpontosítana;
 • a termelői csoportok arra irányuló felhatalmazásával, hogy az uniós országok hamisítás elleni hatóságaihoz és vámhatóságaihoz kapott hozzáférésnek köszönhetően irányíthassák, érvényesíthessék és kidolgozhassák a földrajzi árujelzőikkel kapcsolatos ügyeket;
 • a jegyzékbe vétel lerövidítésével és egyszerűsítésével, azaz a különböző technikai és eljárási szabályok egyesítésével, aminek jóvoltából az uniós és a nem uniós szereplők ugyanazzal az eljárással kérelmezhetnék a regisztrációt.

A Bizottság javaslata széles körű konzultációra épül. A bevezető hatásvizsgálat 2020 októberében jelent meg. Ezt követően az Európai Bizottság 2021. január és április között nyilvános és célzott konzultációt tartott; ez utóbbi során az uniós országok és az érintett érdekelt felek véleményét kérte ki .

A termékek védelme

Az EU óvja a szellemitulajdon-jogokat. Ebből kifolyólag a földrajzi jelzésként bejegyzett termékek nevét védi a hamisítástól és a helytelen használattól az EU egész területén, valamint azokban a nem uniós országokban, amelyekkel megállapodást írt alá.

Az egyes tagállamok illetékes hatóságai felelnek azért, hogy területükön meghozzák az egyes minőségrendszerekbe bejegyzett nevek védelmét szolgáló intézkedéseket. Kötelesek továbbá megelőzni és megakadályozni, hogy jogtalanul állítsanak elő vagy forgalmazzanak ilyen névvel ellátott termékeket.

Nem uniós országból származó termékek nevét is be lehet jegyezni földrajzi jelzésként, ha az adott ország kötött az EU-val olyan kétoldalú vagy regionális megállapodást, amely kölcsönösen védi az ilyen neveket.

Több olyan termék neve is le van védve (bor, élelmiszer, aromás bor és szeszes ital), amelyet az Unión kívül állítanak elő, pl. Kolumbiában vagy Dél-Afrikában.

Az uniós földrajzi jelzések hivatalos adatbázisa, az eAmbrosia felsorolja azokat a termékeket, amelyek valamilyen uniós földrajzi árujelzést viselnek, míg a GIview portálon azokra a termékekre lehet rákeresni, amelyek vagy uniós földrajzi árujelzővel vagy kétoldalú megállapodások alapján az Unióban oltalom alatt álló, nem uniós földrajzi árujelzőkkel vannak ellátva.

Logó letöltése

26 ÁPRILIS 2018
Oltalom alatt álló eredetmegjelölés
magyar
(3.72 MB - ZIP)
Letöltés
26 ÁPRILIS 2018
Oltalom alatt álló földrajzi jelzés
magyar
(3.74 MB - ZIP)
Letöltés
26 ÁPRILIS 2018
Hagyományos különleges termék
magyar
(3.72 MB - ZIP)
Letöltés
Protected designation of origin (PDO)

Product names registered as PDO are those that have the strongest links to the place in which they are made.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: Every part of the production, processing and preparation process must take place in the specific region. For wines, this means that the grapes have to come exclusively from the geographical area where the wine is made.
 • Example: Kalamata olive oil PDO is entirely produced in the region of Kalamata in Greece, using olive varieties from that area.
 • Label: mandatory for food and agricultural products, optional for wine.
Protected geographical indication (PGI)

PGI emphasises the relationship between the specific geographic region and the name of the product, where a particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of production, processing or preparation takes place in the region. In the case of wine, this means that at least 85% of the grapes used have to come exclusively from the geographical area where the wine is actually made.
 • Example: Westfälischer Knochenschinken PGI ham is produced in Westphalia using age-old techniques, but the meat used does not exclusively come from animals born and reared in that specific region of Germany.
 • Label: mandatory for food, agricultural products, optional for wines.
Geographical indication of spirit drinks (GI)

The GI protects the name of a spirit drink originating in a country, region or locality where the product’s particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: spirit drinks.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of distillation or preparation takes place in the region. However, raw products do not need to come from the region.
 • Example: Irish Whiskey GI has been brewed, distilled and matured in Ireland since the 6th century, but the raw materials do not exclusively come from Ireland.
 • Label: optional for all products.

Traditional speciality guaranteed

Traditional speciality guaranteed (TSG) highlights the traditional aspects, such as the way the product is made or its composition, without being linked to a specific geographical area. The name of a product being registered as a TSG protects it against falsification and misuse.

 • Products: food and agricultural products.
 • Example: Gueuze TSG is a traditional beer obtained by spontaneous fermentation. It is generally produced in and around Brussels, Belgium. Nonetheless, being a TSG, its production method is protected but it could be produced somewhere else.
 • Label: mandatory for all products.

Other schemes

Mountain product

The quality term ‘mountain product’ highlights the specificities of a product, made in mountain areas, with difficult natural conditions.

Recognising this is an advantage for farmers as well as consumers. It enables farmers to market the product better but also ensures certain characteristics are clear to the consumer.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: Raw materials and animal feed comes from mountain areas. For processed products, production should take place in such areas as well.

Report: Labelling of agricultural and food products of mountain farming

Product of EU's outermost regions

Agriculture in the EU’s outermost regions face difficulties due to remoteness and insularity, which brings with it difficult geographical and meteorological conditions. To ensure greater awareness of agricultural products from the EU’s outermost regions (the French Overseas Departments – Guadeloupe, French Guiana, Réunion and Martinique – and the Azores, Madeira and the Canary Islands) a dedicated logo has been created.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: produced in outermost regions
 • Label: logo example for agricultural and food products from the EU’s outermost regions.

Voluntary certification schemes

Voluntary certification schemes at national level or those run by private operators can also help consumers to be confident about the quality of the products they choose.

In addition to the EU schemes, a large number of private and national food quality schemes or logos exist, covering a wide range of initiatives and operating between businesses or between businesses and consumers.

In consultation with stakeholders, the European Commission developed guidelines showing best practice for the operation of such schemes.

17 JÚLIUS 2018
A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek önkéntes tanúsítási rendszereivel kapcsolatos bevált gyakorlatokra vonatkozó európai uniós iránymutatások
magyar
(192.94 KB - HTML)
Letöltés

Regulations on quality schemes

The Commission has adopted a number of regulations on the application of quality schemes:

Regulations on food and agricultural products

Regulations on wine

Regulations on spirit drinks

Regulations on aromatised wines

Regulations on mountain products

Regulations on products of outermost regions

Proposal to strengthen GI system

On 31 March 2022, the Commission adopted a proposal for a regulation on GIs for wine, spirit drinks and agricultural products, and other quality schemes for agricultural products. The proposal aims to increase the uptake of GIs across the EU in order to benefit the rural economy and achieve a higher level of protection for products, especially online. 

The Commission has proposed the following measures, among others, to strengthen and improve the existing system:

 • more sustainability by allowing producers to valorise their actions relating to social, environmental and economic sustainability in their product specifications;
 • increased protection for GIs on the internet, specifically with regard to sales via online platforms, protection against bad faith registrations and use of GIs in the domain name system;
 • empowering producers' groups to manage, enforce and develop their GI by having access to anti-counterfeiting authorities and customs in all EU countries;
 • a shortened and simplified registration procedure will merge the different technical and procedural rules, resulting in a single GI registration procedure for EU and non-EU applicants.

The Commission's proposal is the result of an extensive consultation process. An inception impact assessment was published in October 2020. This was followed by a public consultation between January and April 2021, as well as targeted consultations with EU countries and relevant stakeholder organisations.

How products are protected

As part of the EU’s system of IPRs, names of products registered as GIs are legally protected against imitation and misuse within the EU and in non-EU countries where a specific protection agreement has been signed.

For all quality schemes, each EU country’s competent national authorities take the necessary measures to protect the registered names within their territory. They should also prevent and stop the unlawful production or marketing of products using such a name.

Non-European product names can also register as GIs if their country of origin has a bilateral or regional agreement with the EU that includes the mutual protection of such names.

The names of various products (wine, food and spirit drinks) produced in several countries outside the EU, such as Colombia or South Africa, have been protected.

GIs applied for and entered in the Union registers may be consulted on eAmbrosia (the official database of EU GI registers), while both EU and non-EU GIs protected under agreements can be consulted on the GIview portal.

Download logos

26 ÁPRILIS 2018
Oltalom alatt álló eredetmegjelölés
magyar
(3.72 MB - ZIP)
Letöltés
26 ÁPRILIS 2018
Oltalom alatt álló földrajzi jelzés
magyar
(3.74 MB - ZIP)
Letöltés
26 ÁPRILIS 2018
Hagyományos különleges termék
magyar
(3.72 MB - ZIP)
Letöltés

Documents

13 ÁPRILIS 2022
Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
English
(1.1 MB - PDF)
Letöltés

30 MÁRCIUS 2022
Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(HTML)
Letöltés

31 MÁRCIUS 2022
Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(142.02 KB - PDF)
Letöltés

5 MÁJUS 2022
Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Letöltés

18 MÁJUS 2022
Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Letöltés

2 MÁJUS 2022
Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Letöltés

18 MÁJUS 2022
Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Letöltés