Skip to main content
Agriculture and rural development

Sistemele de calitate, pe scurt

Obiectivele sistemelor de calitate ale UE

Politica UE în domeniul calității are ca scop să protejeze denumirile anumitor produse pentru a le promova caracteristicile unice legate de originea lor geografică, precum și de tehnicile și practicile tradiționale.

Se poate acorda o „indicație geografică” (IG) pentru denumirile produselor, dacă acestea au o legătură specifică cu locul unde sunt fabricate. Recunoașterea IG le permite consumatorilor să aibă încredere și să distingă produsele de calitate, ajutând în același timp producătorii să își promoveze mai bine produsele.

Produsele care sunt în curs de examinare sau care au obținut recunoașterea ca IG sunt incluse în registrele produselor de calitate. Registrele includ și informații privind specificațiile geografice și de producție pentru fiecare produs.

Recunoscute ca proprietate intelectuală, indicațiile geografice joacă un rol din ce în ce mai important în negocierile comerciale dintre UE și alte țări.

Alte sisteme de calitate ale UE pun accentul pe procesul de producție tradițional sau pe produsele fabricate în zone naturale dificile, cum ar fi cele montane sau insulare.

Indicațiile geografice

Indicațiile geografice stabilesc drepturi de proprietate intelectuală pentru anumite produse ale căror calități sunt legate strâns de arealul de producție.

Indicațiile geografice pot fi:

Sistemul de indicații geografice al UE protejează denumirile produselor care provin din anumite regiuni și au anumite calități sau ale căror renume este legat de teritoriul în care sunt produse. Diferența dintre DOP și IGP ține de cantitatea de materie primă provenită din acea zonă geografică sau de cât din procesul de producție trebuie să se desfășoare în acea regiune. Indicația geografică (IG) se aplică doar băuturilor alcoolice și vinurilor aromatizate.

Denumirea de origine protejată (DOP)

Denumirile de produse înregistrate ca DOP sunt cele care au cele mai puternice legături cu locația în care au fost înregistrate.

Image: Sigla Denumire de origine protejată (DOP)

Produse

Alimente, produse agricole și vinuri.

Specificații

Fiecare parte a procesului de producție, prelucrare și preparare trebuie să aibă loc în regiunea respectivă.

Pentru vinuri, aceasta înseamnă că strugurii trebuie să provină exclusiv din aria geografică în care se face vinul.

Exemplu

Măslinele DOP Kalamata sunt produse integral în regiunea Kalamata din Grecia, utilizând soiuri de măsline din zona respectivă.

Etichetă

- Obligatorie pentru produsele alimentare și agricole
- Opțională pentru vinuri

Indicația geografică protejată (IGP)

IGP accentuează relația dintre o regiune geografică specifică și denumirea produsului, dacă o anumită calitate, reputația sau o altă caracteristică poate fi atribuită în mod esențial originii geografice a produsului.

Produse

Alimente, produse agricole și vinuri.

Specificații

Pentru majoritatea produselor, măcar una din etapele de producție, prelucrare sau preparare trebuie să aibă loc în regiunea respectivă.

De exemplu, în cazul vinului, cel puțin 85 % din strugurii utilizați trebuie să provină exclusiv din aria geografică în care se produce efectiv vinul.

Exemplu

Șunca cu IGP-ul Westfälischer Knochenschinken este produsă în Westfalia utilizând tehnici seculare, dar carnea nu provine exclusiv de la animale care s-au născut și au fost crescute în regiunea respectivă din Germania.

Etichetă

- Obligatorie pentru produsele alimentare și agricole
- Opțională pentru vinuri

Indicația geografică pentru băuturile spirtoase și vinurile aromatizate (IG)

IG protejează denumirea unei băuturi spirtoase sau a unui vin aromatizat care provine dintr-o țară, o regiune sau o localitate, dacă o anumită calitate, reputația sau o altă caracteristică poate fi atribuită în mod esențial originii geografice a produsului.

Produse

Băuturi spirtoase și vinuri aromatizate.

Specificații

Pentru majoritatea produselor, măcar una din etapele de distilare sau prelucrare trebuie să aibă loc în regiunea respectivă. Cu toate acestea, produsele brute nu trebuie neapărat să provină din aceeași regiune.

Exemplu

Whiskey-ul cu IG Irish Whiskey a fost produs, distilat și maturat în Irlanda începând cu secolul 6, dar materiile prime nu provin exclusiv din Irlanda.

Etichetă

Opțională pentru toate produsele

Specialitatea tradițională garantată:

Specialitatea tradițională garantată (STG) evidențiază aspectele tradiționale, cum ar fi modul în care produsul este fabricat sau compoziția sa, fără a-l lega de o anumită zonă geografică. Denumirea unui produs înregistrat ca STG îl protejează împotriva falsificării și utilizării abuzive.

Image: Sigla Specialitate tradițională garantată (STG)

Produse

Produse alimentare și produse agricole

Exemplu

Berea STG Gueuze este o bere tradițională obținută prin fermentare spontană. Este în general produsă în și în jurul orașului Bruxelles, în Belgia. Fiind însă un produs STG, metoda de producție este protejată, dar berea ar putea fi produsă în altă parte.

Etichetă

Obligatorie pentru toate produsele

Alte sisteme

Produs montan

Termenul de calitate „produs montan” scoate în evidență particularitățile unui produs fabricat în zone montane, în condiții naturale dificile.

Recunoașterea acestui fapt este un avantaj atât pentru fermieri, cât și pentru consumatori. Ea le permite fermierilor să-și promoveze mai bine produsul și le garantează consumatorilor că acesta are anumite caracteristici.

Produse

Produse agricole și alimentare.

Specificații

Materiile prime și hrana pentru animale provin din zone montane. Pentru produsele prelucrate, producția ar trebui să aibă loc și în aceste zone.

Raport: Etichetarea produselor agricole și alimentare din agricultura montană

Produs din regiunile ultraperiferice ale UE

Agricultura în regiunile ultraperiferice ale UE se confruntă cu dificultăți din cauza distanței și a insularității, care înseamnă uneori și condiții geografice și meteorologice dificile. Pentru a face mai bine cunoscute produsele agricole din regiunile ultraperiferice ale UE (departamentele franceze de peste mări – Guadelupa, Guyana Franceză, Réunion și Martinica – și Insulele Azore, Madeira și Insulele Canare), a fost creată o siglă specifică.

Exemplu de siglă pentru regiunile ultraperiferice ale UE

Produse

Produse agricole și alimentare.

Specificații

Produse în regiunile ultraperiferice

Etichetă

Exemplu de siglă pentru produse agricole și alimentare din regiunile ultraperiferice ale UE

Sistemele de certificare voluntare

Și sistemele voluntare de certificare la nivel național sau cele gestionate de operatorii privați le pot da consumatorilor încredere în calitatea produselor pe care le aleg.

Pe lângă sistemele UE, există un număr mare de sisteme sau de sigle private și naționale pentru calitatea alimentelor. Acestea acoperă o gamă largă de inițiative și operează între întreprinderi sau între întreprinderi și consumatori.

În consultare cu părțile interesate, Comisia Europeană a elaborat orientări care prezintă cele mai bune practici pentru funcționarea unor astfel de sisteme.

17 IULIE 2018
Orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare
română
(188.16 KB - HTML)
Descărcați

Reglementări privind sistemele de calitate

Comisia a adoptat o serie de reglementări privind aplicarea sistemelor de calitate:

Reglementări privind produsele alimentare și produsele agricole

Reglementări privind vinul

Reglementările privind băuturile spirtoase

Reglementări privind vinurile aromatizate

Reglementări privind produsele montane

Reglementări privind produsele din regiunile ultraperiferice

Propunere de consolidare a sistemului indicațiilor geografice

La 31 martie 2022, Comisia a adoptat o propunere de regulament cu privire la indicațiile geografice pentru vin, băuturi spirtoase și produse agricole, precum și la alte sisteme de calitate pentru produsele agricole. Propunerea urmărește să sporească gradul de utilizare a indicațiilor geografice în întreaga UE, pentru a aduce beneficii economiei rurale și pentru a proteja mai bine produsele, în special în mediul online. 

Comisia a propus, printre altele, următoarele măsuri de consolidare și îmbunătățire a sistemului existent:

 • sustenabilitate sporită, prin faptul că producătorii vor putea să își pună în valoare acțiunile sustenabile din punct de vedere social, de mediu și economic în specificațiile de produs;
 • o mai bună protejare a indicațiilor geografice pe internet, în special în ceea ce privește vânzările prin intermediul platformelor online, protecția împotriva înregistrărilor cu rea-credință și a utilizării indicațiilor geografice în sistemul de nume de domenii;
 • consolidarea capacității de acțiune a grupurilor de producători în ceea ce privește gestionarea, garantarea respectării și dezvoltarea indicațiilor lor geografice, prin asigurarea accesului la autoritățile vamale și de combatere a contrafacerii din toate țările UE;
 • o procedură de înregistrare scurtată și simplificată va unifica diferitele norme tehnice și procedurale, ceea ce va duce la o procedură unică de înregistrare a indicațiilor geografice pentru solicitanții din UE și din afara UE.

Propunerea Comisiei este rezultatul unui amplu proces de consultare. Evaluarea inițială a impactului a fost publicată în octombrie 2020. Au urmat o consultare publică care s-a desfășurat în perioada ianuarie-aprilie 2021 și câteva consultări specifice cu țările UE și cu organizațiile părților interesate relevante.

Protejarea produselor

Ca parte a sistemului UE de drepturi de proprietate intelectuală, denumirile produselor înregistrate ca indicații geografice sunt protejate din punct de vedere juridic împotriva imitațiilor și a utilizării necorespunzătoare în UE și în țări terțe în care a fost semnat un acord de protecție specific.

Pentru toate sistemele de calitate, autoritățile naționale competente din fiecare țară din UE iau măsurile necesare pentru a proteja denumirile înregistrate pe teritoriul lor. Ele ar trebui, de asemenea, să prevină și să oprească producția sau comercializarea ilegală a produselor care utilizează o astfel de denumire.

Denumirile produselor non-europene pot, de asemenea, să se înregistreze ca indicații geografice în cazul în care țara lor de origine are un acord bilateral sau regional cu UE care include protecția reciprocă a acestor denumiri.

Denumirile diverselor produse (vinuri, alimente, vinuri aromatizate și băuturi spirtoase) produse în câteva țări din afara UE (ex. Columbia, Africa de Sud) sunt protejate.

Pentru a vedea indicațiile geografice a căror înregistrare în registrele Uniunii a fost solicitată și confirmată, consultați eAmbrosia (baza de date oficială a registrelor IG din UE). Dacă doriți să vedeți indicațiile geografice din interiorul și din afara UE care sunt protejate în temeiul unor acorduri, consultați portalul GIview.

Descărcați siglele

26 APRILIE 2018
Denumirea de origine protejată
română
(3.6 MB - ZIP)
Descărcați
26 APRILIE 2018
Indicația geografică protejată
română
(3.73 MB - ZIP)
Descărcați
26 APRILIE 2018
Specialitatea tradițională garantată
română
(3.71 MB - ZIP)
Descărcați
Protected designation of origin (PDO)

Product names registered as PDO are those that have the strongest links to the place in which they are made.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: Every part of the production, processing and preparation process must take place in the specific region. For wines, this means that the grapes have to come exclusively from the geographical area where the wine is made.
 • Example: Kalamata olive oil PDO is entirely produced in the region of Kalamata in Greece, using olive varieties from that area.
 • Label: mandatory for food and agricultural products, optional for wine.
Protected geographical indication (PGI)

PGI emphasises the relationship between the specific geographic region and the name of the product, where a particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of production, processing or preparation takes place in the region. In the case of wine, this means that at least 85% of the grapes used have to come exclusively from the geographical area where the wine is actually made.
 • Example: Westfälischer Knochenschinken PGI ham is produced in Westphalia using age-old techniques, but the meat used does not exclusively come from animals born and reared in that specific region of Germany.
 • Label: mandatory for food, agricultural products, optional for wines.
Geographical indication of spirit drinks (GI)

The GI protects the name of a spirit drink originating in a country, region or locality where the product’s particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: spirit drinks.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of distillation or preparation takes place in the region. However, raw products do not need to come from the region.
 • Example: Irish Whiskey GI has been brewed, distilled and matured in Ireland since the 6th century, but the raw materials do not exclusively come from Ireland.
 • Label: optional for all products.

Traditional speciality guaranteed

Traditional speciality guaranteed (TSG) highlights the traditional aspects, such as the way the product is made or its composition, without being linked to a specific geographical area. The name of a product being registered as a TSG protects it against falsification and misuse.

 • Products: food and agricultural products.
 • Example: Gueuze TSG is a traditional beer obtained by spontaneous fermentation. It is generally produced in and around Brussels, Belgium. Nonetheless, being a TSG, its production method is protected but it could be produced somewhere else.
 • Label: mandatory for all products.

Other schemes

Mountain product

The quality term ‘mountain product’ highlights the specificities of a product, made in mountain areas, with difficult natural conditions.

Recognising this is an advantage for farmers as well as consumers. It enables farmers to market the product better but also ensures certain characteristics are clear to the consumer.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: Raw materials and animal feed comes from mountain areas. For processed products, production should take place in such areas as well.

Report: Labelling of agricultural and food products of mountain farming

Product of EU's outermost regions

Agriculture in the EU’s outermost regions face difficulties due to remoteness and insularity, which brings with it difficult geographical and meteorological conditions. To ensure greater awareness of agricultural products from the EU’s outermost regions (the French Overseas Departments – Guadeloupe, French Guiana, Réunion and Martinique – and the Azores, Madeira and the Canary Islands) a dedicated logo has been created.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: produced in outermost regions
 • Label: logo example for agricultural and food products from the EU’s outermost regions.

Voluntary certification schemes

Voluntary certification schemes at national level or those run by private operators can also help consumers to be confident about the quality of the products they choose.

In addition to the EU schemes, a large number of private and national food quality schemes or logos exist, covering a wide range of initiatives and operating between businesses or between businesses and consumers.

In consultation with stakeholders, the European Commission developed guidelines showing best practice for the operation of such schemes.

17 IULIE 2018
Orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare
română
(188.16 KB - HTML)
Descărcați

Regulations on quality schemes

The Commission has adopted a number of regulations on the application of quality schemes:

Regulations on food and agricultural products

Regulations on wine

Regulations on spirit drinks

Regulations on aromatised wines

Regulations on mountain products

Regulations on products of outermost regions

Proposal to strengthen GI system

On 31 March 2022, the Commission adopted a proposal for a regulation on GIs for wine, spirit drinks and agricultural products, and other quality schemes for agricultural products. The proposal aims to increase the uptake of GIs across the EU in order to benefit the rural economy and achieve a higher level of protection for products, especially online. 

The Commission has proposed the following measures, among others, to strengthen and improve the existing system:

 • more sustainability by allowing producers to valorise their actions relating to social, environmental and economic sustainability in their product specifications;
 • increased protection for GIs on the internet, specifically with regard to sales via online platforms, protection against bad faith registrations and use of GIs in the domain name system;
 • empowering producers' groups to manage, enforce and develop their GI by having access to anti-counterfeiting authorities and customs in all EU countries;
 • a shortened and simplified registration procedure will merge the different technical and procedural rules, resulting in a single GI registration procedure for EU and non-EU applicants.

The Commission's proposal is the result of an extensive consultation process. An inception impact assessment was published in October 2020. This was followed by a public consultation between January and April 2021, as well as targeted consultations with EU countries and relevant stakeholder organisations.

How products are protected

As part of the EU’s system of IPRs, names of products registered as GIs are legally protected against imitation and misuse within the EU and in non-EU countries where a specific protection agreement has been signed.

For all quality schemes, each EU country’s competent national authorities take the necessary measures to protect the registered names within their territory. They should also prevent and stop the unlawful production or marketing of products using such a name.

Non-European product names can also register as GIs if their country of origin has a bilateral or regional agreement with the EU that includes the mutual protection of such names.

The names of various products (wine, food and spirit drinks) produced in several countries outside the EU, such as Colombia or South Africa, have been protected.

GIs applied for and entered in the Union registers may be consulted on eAmbrosia (the official database of EU GI registers), while both EU and non-EU GIs protected under agreements can be consulted on the GIview portal.

Download logos

26 APRILIE 2018
Denumirea de origine protejată
română
(3.6 MB - ZIP)
Descărcați
26 APRILIE 2018
Indicația geografică protejată
română
(3.73 MB - ZIP)
Descărcați
26 APRILIE 2018
Specialitatea tradițională garantată
română
(3.71 MB - ZIP)
Descărcați

Documents

13 APRILIE 2022
Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
English
(1.1 MB - PDF)
Descărcați

30 MARTIE 2022
Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(HTML)
Descărcați

31 MARTIE 2022
Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(142.02 KB - PDF)
Descărcați

5 MAI 2022
Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Descărcați

18 MAI 2022
Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Descărcați

2 MAI 2022
Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Descărcați

18 MAI 2022
Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Descărcați