Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Sistemele de calitate, pe scurt

Obiectivele sistemelor de calitate ale UE

Politica UE în domeniul calității are ca scop să protejeze denumirile anumitor produse pentru a le promova caracteristicile unice legate de originea lor geografică, precum și de tehnicile și practicile tradiționale.

Se poate acorda o „indicație geografică” (IG) pentru denumirile produselor, dacă acestea au o legătură specifică cu locul unde sunt fabricate. Recunoașterea IG le permite consumatorilor să aibă încredere și să distingă produsele de calitate, ajutând în același timp producătorii să își promoveze mai bine produsele.

Produsele care sunt în curs de examinare sau care au obținut recunoașterea ca IG sunt incluse în registrele produselor de calitate. Registrele includ și informații privind specificațiile geografice și de producție pentru fiecare produs.

Recunoscute ca proprietate intelectuală, indicațiile geografice joacă un rol din ce în ce mai important în negocierile comerciale dintre UE și alte țări.

Alte sisteme de calitate ale UE pun accentul pe procesul de producție tradițional sau pe produsele fabricate în zone naturale dificile, cum ar fi cele montane sau insulare.

Indicațiile geografice

Indicațiile geografice stabilesc drepturi de proprietate intelectuală pentru anumite produse ale căror calități sunt legate strâns de arealul de producție.

Indicațiile geografice pot fi:

Sistemul de indicații geografice al UE protejează denumirile produselor care provin din anumite regiuni și au anumite calități sau ale căror renume este legat de teritoriul în care sunt produse. Diferența dintre DOP și IGP ține de cantitatea de materie primă provenită din acea zonă geografică sau de cât din procesul de producție trebuie să se desfășoare în acea regiune. Indicația geografică (IG) se aplică doar băuturilor alcoolice și vinurilor aromatizate.

Image: Sigla Denumire de origine protejată (DOP)
Denumirea de origine protejată (DOP)

Denumirile de produse înregistrate ca DOP sunt cele care au cele mai puternice legături cu locația în care au fost înregistrate.

 • Produse: Alimente, produse agricole și vinuri.
 • Specificații: Fiecare parte a procesului de producție, prelucrare și preparare trebuie să aibă loc în regiunea respectivă. Pentru vinuri, aceasta înseamnă că strugurii trebuie să provină exclusiv din aria geografică în care se face vinul.
 • Exemplu: Măslinele DOP Kalamata sunt produse integral în regiunea Kalamata din Grecia, utilizând soiuri de măsline din zona respectivă.
 • Etichetă: Obligatorie pentru produsele alimentare și agricole, opțională pentru vinuri.
Image: Protected Geographical Indication (PGI) logo
Indicația geografică protejată (IGP)

IGP accentuează relația dintre o regiune geografică specifică și denumirea produsului, dacă o anumită calitate, reputația sau o altă caracteristică poate fi atribuită în mod esențial originii geografice a produsului.

 • Produse: Alimente, produse agricole și vinuri.
 • Specificații: Pentru majoritatea produselor, măcar una din etapele de producție, prelucrare sau preparare trebuie să aibă loc în regiunea respectivă. De exemplu, în cazul vinului, cel puțin 85 % din strugurii utilizați trebuie să provină exclusiv din aria geografică în care se produce efectiv vinul.
 • Exemplu: Șunca cu IGP-ul Westfälischer Knochenschinken este produsă în Westfalia utilizând tehnici seculare, dar carnea nu provine exclusiv de la animale care s-au născut și au fost crescute în regiunea respectivă din Germania.
 • Etichetă: Obligatorie pentru produsele alimentare și agricole, opțională pentru vinuri.
Image: Protected Geographical Indication (PGI) logo
Indicația geografică pentru băuturile spirtoase și vinurile aromatizate (IG)

IG protejează denumirea unei băuturi spirtoase sau a unui vin aromatizat care provine dintr-o țară, o regiune sau o localitate, dacă o anumită calitate, reputația sau o altă caracteristică poate fi atribuită în mod esențial originii geografice a produsului.

 • Produse: Băuturi spirtoase și vinuri aromatizate.
 • Specificații: Pentru majoritatea produselor, măcar una din etapele de distilare sau prelucrare trebuie să aibă loc în regiunea respectivă. Cu toate acestea, produsele brute nu trebuie neapărat să provină din aceeași regiune.
 • Exemplu:Whiskey-ul cu IG Irish Whiskey a fost produs, distilat și maturat în Irlanda începând cu secolul 6, dar materiile prime nu provin exclusiv din Irlanda.
 • Etichetă: Opțională pentru toate produsele.

Specialitatea tradițională garantată:

Image: Sigla Specialitate tradițională garantată (STG)

Specialitatea tradițională garantată (STG) evidențiază aspectele tradiționale, cum ar fi modul în care produsul este fabricat sau compoziția sa, fără a-l lega de o anumită zonă geografică. Denumirea unui produs înregistrat ca STG îl protejează împotriva falsificării și utilizării abuzive.

 • Produse: Produse alimentare și produse agricole.
 • Exemplu: Berea STG Gueuze este o bere tradițională obținută prin fermentare spontană. Este în general produsă în și în jurul orașului Bruxelles, în Belgia. Fiind însă un produs STG, metoda de producție este protejată, dar berea ar putea fi produsă în altă parte.
 • Etichetă: Obligatorie pentru toate produsele.

Alte sisteme

Produs montan

Termenul de calitate „produs montan” scoate în evidență particularitățile unui produs fabricat în zone montane, în condiții naturale dificile.

Recunoașterea acestui fapt este un avantaj atât pentru fermieri, cât și pentru consumatori. Ea le permite fermierilor să-și promoveze mai bine produsul și le garantează consumatorilor că acesta are anumite caracteristici.

Image: panoramic view of rural alpine landscape with cows grazing in fresh green meadows
 • Produse: Produse agricole și alimentare.
 • Specificații: Materiile prime și hrana pentru animale provin din zone montane. Pentru produsele prelucrate, producția ar trebui să aibă loc și în aceste zone.

Raport: Etichetarea produselor agricole și alimentare din agricultura montană

Produs din regiunile ultraperiferice ale UE

Agricultura în regiunile ultraperiferice ale UE se confruntă cu dificultăți din cauza distanței și a insularității, care înseamnă uneori și condiții geografice și meteorologice dificile. Pentru a face mai bine cunoscute produsele agricole din regiunile ultraperiferice ale UE (departamentele franceze de peste mări – Guadelupa, Guyana Franceză, Réunion și Martinica – și Insulele Azore, Madeira și Insulele Canare), a fost creată o siglă specifică.

Outermost regions logo
 • Produse: Produse agricole și alimentare.
 • Specificații: Produse în regiunile ultraperiferice
 • Etichetă: Exemplu de siglă pentru produse agricole și alimentare din regiunile ultraperiferice ale UE.

Sistemele de certificare voluntare

Și sistemele voluntare de certificare la nivel național sau cele gestionate de operatorii privați le pot da consumatorilor încredere în calitatea produselor pe care le aleg.

Pe lângă sistemele UE, există un număr mare de sisteme sau de sigle private și naționale pentru calitatea alimentelor. Acestea acoperă o gamă largă de inițiative și operează între întreprinderi sau între întreprinderi și consumatori.

În consultare cu părțile interesate, Comisia Europeană a elaborat orientări care prezintă cele mai bune practici pentru funcționarea unor astfel de sisteme.

Commission Communication: EU best practice guidelines for voluntary certification schemes for agricultural products and foodstuffs

Reglementări privind sistemele de calitate

Comisia a adoptat o serie de reglementări privind aplicarea sistemelor de calitate:

Reglementări privind produsele alimentare și produsele agricole

Reglementări privind vinul

Reglementările privind băuturile spirtoase

Reglementări privind produsele montane

Reglementări privind produsele din regiunile ultraperiferice

Propunere de consolidare a sistemului indicațiilor geografice

La 31 martie 2022, Comisia a adoptat o propunere de regulament cu privire la indicațiile geografice pentru vin, băuturi spirtoase și produse agricole, precum și la alte sisteme de calitate pentru produsele agricole. Propunerea urmărește să sporească gradul de utilizare a indicațiilor geografice în întreaga UE, pentru a aduce beneficii economiei rurale și pentru a proteja mai bine produsele, în special în mediul online. 

Comisia a propus, printre altele, următoarele măsuri de consolidare și îmbunătățire a sistemului existent:

 • sustenabilitate sporită, prin faptul că producătorii vor putea să își pună în valoare acțiunile sustenabile din punct de vedere social, de mediu și economic în specificațiile de produs;
 • o mai bună protejare a indicațiilor geografice pe internet, în special în ceea ce privește vânzările prin intermediul platformelor online, protecția împotriva înregistrărilor cu rea-credință și a utilizării indicațiilor geografice în sistemul de nume de domenii;
 • consolidarea capacității de acțiune a grupurilor de producători în ceea ce privește gestionarea, garantarea respectării și dezvoltarea indicațiilor lor geografice, prin asigurarea accesului la autoritățile vamale și de combatere a contrafacerii din toate țările UE;
 • o procedură de înregistrare scurtată și simplificată va unifica diferitele norme tehnice și procedurale, ceea ce va duce la o procedură unică de înregistrare a indicațiilor geografice pentru solicitanții din UE și din afara UE.

Propunerea Comisiei este rezultatul unui amplu proces de consultare. Evaluarea inițială a impactului a fost publicată în octombrie 2020. Au urmat o consultare publică care s-a desfășurat în perioada ianuarie-aprilie 2021 și câteva consultări specifice cu țările UE și cu organizațiile părților interesate relevante.

Protejarea produselor

Ca parte a sistemului UE de drepturi de proprietate intelectuală, denumirile produselor înregistrate ca indicații geografice sunt protejate din punct de vedere juridic împotriva imitațiilor și a utilizării necorespunzătoare în UE și în țări terțe în care a fost semnat un acord de protecție specific.

Pentru toate sistemele de calitate, autoritățile naționale competente din fiecare țară din UE iau măsurile necesare pentru a proteja denumirile înregistrate pe teritoriul lor. Ele ar trebui, de asemenea, să prevină și să oprească producția sau comercializarea ilegală a produselor care utilizează o astfel de denumire.

Denumirile produselor non-europene pot, de asemenea, să se înregistreze ca indicații geografice în cazul în care țara lor de origine are un acord bilateral sau regional cu UE care include protecția reciprocă a acestor denumiri.

Denumirile diverselor produse (vinuri, alimente, vinuri aromatizate și băuturi spirtoase) produse în câteva țări din afara UE (ex. Columbia, Africa de Sud) sunt protejate.

Pentru a vedea indicațiile geografice a căror înregistrare în registrele Uniunii a fost solicitată și confirmată, consultați eAmbrosia (baza de date oficială a registrelor IG din UE). Dacă doriți să vedeți indicațiile geografice din interiorul și din afara UE care sunt protejate în temeiul unor acorduri, consultați portalul GIview.

Descărcați siglele

26 APRILIE 2018
Denumirea de origine protejată
26 APRILIE 2018
Indicația geografică protejată
26 APRILIE 2018
Specialitatea tradițională garantată

Documente

13 APRILIE 2022
Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
30 MARTIE 2022
Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
31 MARTIE 2022
Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
5 MAI 2022
Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
18 MAI 2022
Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
2 MAI 2022
Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
18 MAI 2022
Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes