Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Ciljevi sustava kvalitete EU-a

Cilj je politike kvalitete EU-a zaštititi nazive određenih proizvoda radi promicanja njihovih jedinstvenih karakteristika povezanih s njihovim zemljopisnim podrijetlom i tradicionalnim umijećem i vještinama.

Nazivima proizvoda može se dodijeliti „oznaka zemljopisnog podrijetla” (OZP) ako imaju posebnu poveznicu s mjestom na kojem se proizvode. Priznavanjem oznaka zemljopisnog podrijetla jača se povjerenje potrošača i omogućuje im se da lakše prepoznaju kvalitetne proizvode, a proizvođačima se pomaže da svoje proizvode bolje plasiraju.

Proizvodi koji su u postupku razmatranja ili im je dodijeljena zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla navedeni su u registrima kvalitetnih proizvoda U registrima se nalaze i zemljopisne specifikacije i specifikacije proizvodnje za svaki proizvod.

Oznake zemljopisnog podrijetla, koje su priznate kao intelektualno vlasništvo, imaju sve važniju ulogu u trgovinskim pregovorima između EU-a i drugih zemalja.

Drugim sustavima kvalitete EU-a promiče se tradicionalni postupak proizvodnje ili proizvodi proizvedeni u zahtjevnim prirodnim područjima kao što su planine ili otoci.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Oznakama zemljopisnog podrijetla utvrđuje se pravo intelektualnog vlasništva za određene proizvode kojima su svojstva na specifičan način povezana s područjem proizvodnje.

Oznake zemljopisnog podrijetla su sljedeće:

EU-ovim oznakama zemljopisnog podrijetla zaštićuju se nazivi proizvoda koji potječu iz određenih regija i imaju specifična svojstva ili im je ugled je povezan s područjem proizvodnje. Razlike između zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla povezane su u prvom redu s tim koliki udio sirovina za proizvod mora potjecati s određenog područja ili koliki se dio proizvodnog postupka mora odvijati u određenoj regiji. OZP je posebna oznaka za jaka alkoholna pića i aromatizirana vina.

Zaštićena oznaka izvornosti (ZOI)

Nazivi proizvoda registrirani kao ZOI najsnažnije su povezani s mjestom proizvodnje.

Image: Logotip zaštićene oznake izvornosti (ZOI)

Proizvodi

Prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi i vina.

Specifikacije

Svaki dio postupka proizvodnje, prerade i pripreme mora se odvijati na određenom području.

Kad je riječ o vinima, to znači da grožđe mora potjecati isključivo sa zemljopisnog područja proizvodnje vina.

Primjer

Maslinovo ulje „Kalamata” (ZOI) u cijelosti se proizvodi u regiji Kalamata u Grčkoj od sorti maslina s tog područja.

Oznaka

– Obvezna za prehrambene i poljoprivredne proizvode
– Neobvezna za vino

Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

ZOZP naglašava odnos između određene zemljopisne regije i naziva proizvoda, pri čemu se posebna kvaliteta, ugled ili druga svojstva proizvoda uglavnom mogu pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu.

Image: Logotip zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

Proizvodi

Prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi i vina.

Specifikacije

Za većinu proizvoda barem se jedna faza proizvodnje, prerade ili pripreme mora odvijati na tom području.

Kad je riječ o vinu, to znači da najmanje 85 % upotrijebljenog grožđa mora potjecati isključivo sa zemljopisnog područja na kojem je vino stvarno proizvedeno.

Primjer

Šunka „Westfälischer Knochenschinken” (ZOZP) proizvodi se u Vestfaliji primjenom starih tehnika, ali upotrijebljeno meso ne potječe isključivo od životinja koje su rođene i uzgajane u toj njemačkoj regiji.

Oznaka

– Obvezna za prehrambene i poljoprivredne proizvode
– Neobvezna za vino

Oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića i aromatizirana vina (OZP)

OZP štiti naziv jakog alkoholnog pića ili aromatiziranog vina s područja države, regije ili lokaliteta ako se osobita kvaliteta proizvoda, njegov ugled ili druga svojstva uglavnom mogu pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu.

Image: Logotip zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

Proizvodi

Jaka alkoholna pića i aromatizirana vina.

Specifikacije

Za većinu proizvoda barem se jedna faza destilacije ili pripreme mora odvijati na tom području. Međutim, sirovine ne moraju potjecati s istog područja.

Primjer

„Irish Whiskey” (OZP) proizvodi se, destilira i dozrijeva u Irskoj od 6. stoljeća, ali sirovine ne potječu isključivo iz Irske.

Oznaka

Neobvezna za sve proizvode.

Zajamčeno tradicionalni specijalitet

Oznakom zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS) ističu se tradicionalni aspekti, kao što su način izrade proizvoda ili njegov sastav, bez povezanosti s konkretnim zemljopisnim područjem. Registracija naziva proizvoda kao ZTS štiti ga od krivotvorenja i zloupotrebe.

Image: Logotip zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS)

Proizvodi

Prehrambeni i poljoprivredni proizvodi.

Primjer

„Gueuze” (ZTS) tradicionalno je pivo dobiveno spontanom fermentacijom. Uglavnom se proizvodi u belgijskom glavnom gradu i oko njega. Međutim, budući da je riječ o ZTS-u, njegov je način proizvodnje zaštićen, ali bi se mogao proizvoditi i negdje drugdje.

Oznaka

Obvezna za sve proizvode.

Ostali programi

Planinski proizvod

Oznakom kvalitete „planinski proizvod” naglašavaju se posebnosti proizvoda proizvedenog u planinskim područjima sa zahtjevnim prirodnim uvjetima.

Priznavanje tih posebnosti korisno je i za poljoprivrednike i za potrošače. Poljoprivrednicima omogućuje da bolje plasiraju proizvode na tržištu, a potrošačima da lakše prepoznaju neke njihove karakteristike.

Proizvodi

Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi.

Specifikacije

Sirovine i hrana za životinje dolaze iz planinskih područja. Proizvodnja prerađenih proizvoda također bi se trebala odvijati na takvim područjima.

Izvješće: Označavanje poljoprivrednih proizvoda i namirnica s planinskih poljoprivrednih gospodarstava

Proizvod najudaljenijih regija EU-a

Poljoprivreda u najudaljenijim regijama EU-a suočava se s poteškoćama zbog njihove udaljenosti i izoliranosti te teških zemljopisnih i vremenskih uvjeta. Kako bi se skrenula pozornost na poljoprivredne proizvode iz najudaljenijih regija EU-a (francuski prekomorski departmani Guadeloupe, Francuska Gijana, Réunion i Martinique te Azori, Madeira i Kanarski otoci), stvoren je poseban logotip.

Primjer logotipa za najudaljenije regije EU-a

Proizvodi

Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi.

Specifikacije

Proizvedeni u najudaljenijim regijama.

Oznaka

Primjer logotipa za poljoprivredne i prehrambene proizvode iz najudaljenijih regija EU-a.

Dobrovoljni sustavi certificiranja

Dobrovoljni sustavi certificiranja na nacionalnoj razini ili oni kojima upravljaju privatni subjekti također mogu pomoći potrošačima da budu sigurni u kvalitetu proizvoda koje odaberu.

Osim programa EU-a, postoji i velik broj privatnih i nacionalnih sustava ili logotipa za kvalitetu hrane koji obuhvaćaju velik broj inicijativa i koji se primjenjuju u poslovanju među poduzećima ili s potrošačima.

Uz savjetovanje s dionicima, Europska komisija izradila je smjernice koje pokazuju najbolju praksu za primjenu takvih sustava.

17 SRPANJ 2018
EU best practice guidelines for voluntary certification schemes for agricultural products and foodstuffs
English
(182.66 KB - HTML)
Preuzimanje

Uredbe o sustavima kvalitete

Komisija je donijela niz uredbi o primjeni sustava kvalitete:

Uredbe o prehrambenim i poljoprivrednim proizvodima

Uredbe o vinima

Uredbe o jakim alkoholnim pićima

Uredbe o aromatiziranim vinima

Uredbe o planinskim proizvodima

Uredbe o proizvodima najudaljenijih regija

Prijedlog za jačanje sustava oznaka zemljopisnog podrijetla

Komisija je 31. ožujka 2022. donijela prijedlog uredbe o oznakama zemljopisnog podrijetla za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode te o drugim sustavima kvalitete za poljoprivredne proizvode. Prijedlogom se želi povećati upotreba oznaka zemljopisnog podrijetla u cijeloj Uniji kako bi se poduprlo gospodarstvo ruralnih područja i postigla viša razina zaštite proizvoda, posebno na internetu. 

Komisija je među ostalim predložila sljedeće mjere za jačanje i poboljšanje postojećeg sustava:

 • veća održivost tako što se proizvođačima omogućuje da u svojim specifikacijama proizvoda vrednuju svoje djelovanje u području socijalne, okolišne i gospodarske održivosti
 • povećana zaštita oznaka zemljopisnih proizvoda na internetu, posebno kad je riječ o prodaji putem internetskih platformi, zaštiti od zlonamjernih registracija i upotrebi oznaka zemljopisnog podrijetla u sustavu naziva domena
 • osnaživanje skupina proizvođača za upravljanje, provedbu i razvoj oznaka zemljopisnog podrijetla osiguravanjem pristupa tijelima za borbu protiv krivotvorenja i carinskim tijelima u svim državama članicama EU-a
 • skraćeni i pojednostavnjeni postupak registracije kojim će se objediniti različita tehnička i postupovna pravila u okviru jedinstvenog postupka registracije oznaka zemljopisnog podrijetla za podnositelje zahtjeva iz EU-a i izvan njega.

Prijedlog Komisije rezultat je opsežnog postupka savjetovanja. U studenome 2020. objavljena je početna procjena učinka, a od siječnja do travnja 2021. provedeno je javno savjetovanje te ciljana savjetovanja s državama članicama EU-a i relevantnim organizacijama dionika.

Kako su proizvodi zaštićeni

U okviru sustava prava intelektualnog vlasništva EU-a nazivi proizvoda registriranih kao oznake zemljopisnog podrijetla zakonski su zaštićeni od imitacije i zlouporabe unutar EU-a i u zemljama izvan EU-a s kojima je potpisan poseban sporazum o zaštiti.

Za sve sustave kvalitete nadležna nacionalna tijela svake države članice EU-a poduzimaju potrebne mjere za zaštitu registriranih naziva na svojem državnom području. Ona bi također trebala spriječiti i zaustaviti nezakonitu proizvodnju ili stavljanje na tržište proizvoda za koje se upotrebljava takav naziv.

Kao oznake zemljopisnog podrijetla mogu se registrirati i neeuropski nazivi proizvoda pod uvjetom da njihova zemlja podrijetla ima bilateralni ili regionalni sporazum s EU-om koji uključuje uzajamnu zaštitu takvih naziva.

Zaštićeni su nazivi različitih proizvoda (vino, prehrambeni proizvodi, aromatizirana vina i jaka alkoholna pića) proizvedenih u više zemalja izvan EU-a, kao što su Kolumbija i Južna Afrika.

Oznake zemljopisnog podrijetla za koje je podnesen zahtjev i koje su upisane u registar Unije mogu se pronaći u bazi podataka eAmbrosia (službena baza podataka o registrima oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a), a oznake zemljopisnog podrijetla EU-a i zemalja koje nisu članice EU-a koje su zaštićene na temelju sporazuma mogu se pronaći na internetskim stranicama GIview.

Preuzimanje logotipa

26 TRAVANJ 2018
Zaštićena oznaka izvornosti
hrvatski
(4.75 MB - ZIP)
Preuzimanje
26 TRAVANJ 2018
Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
hrvatski
(6.92 MB - ZIP)
Preuzimanje
26 TRAVANJ 2018
Zajamčeno tradicionalni specijalitet
hrvatski
(6.77 MB - ZIP)
Preuzimanje
Protected designation of origin (PDO)

Product names registered as PDO are those that have the strongest links to the place in which they are made.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: Every part of the production, processing and preparation process must take place in the specific region. For wines, this means that the grapes have to come exclusively from the geographical area where the wine is made.
 • Example: Kalamata olive oil PDO is entirely produced in the region of Kalamata in Greece, using olive varieties from that area.
 • Label: mandatory for food and agricultural products, optional for wine.
Protected geographical indication (PGI)

PGI emphasises the relationship between the specific geographic region and the name of the product, where a particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: food, agricultural products and wines.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of production, processing or preparation takes place in the region. In the case of wine, this means that at least 85% of the grapes used have to come exclusively from the geographical area where the wine is actually made.
 • Example: Westfälischer Knochenschinken PGI ham is produced in Westphalia using age-old techniques, but the meat used does not exclusively come from animals born and reared in that specific region of Germany.
 • Label: mandatory for food, agricultural products, optional for wines.
Geographical indication of spirit drinks (GI)

The GI protects the name of a spirit drink originating in a country, region or locality where the product’s particular quality, reputation or other characteristic is essentially attributable to its geographical origin.

 • Products: spirit drinks.
 • Specifications: For most products, at least one of the stages of distillation or preparation takes place in the region. However, raw products do not need to come from the region.
 • Example: Irish Whiskey GI has been brewed, distilled and matured in Ireland since the 6th century, but the raw materials do not exclusively come from Ireland.
 • Label: optional for all products.

Traditional speciality guaranteed

Traditional speciality guaranteed (TSG) highlights the traditional aspects, such as the way the product is made or its composition, without being linked to a specific geographical area. The name of a product being registered as a TSG protects it against falsification and misuse.

 • Products: food and agricultural products.
 • Example: Gueuze TSG is a traditional beer obtained by spontaneous fermentation. It is generally produced in and around Brussels, Belgium. Nonetheless, being a TSG, its production method is protected but it could be produced somewhere else.
 • Label: mandatory for all products.

Other schemes

Mountain product

The quality term ‘mountain product’ highlights the specificities of a product, made in mountain areas, with difficult natural conditions.

Recognising this is an advantage for farmers as well as consumers. It enables farmers to market the product better but also ensures certain characteristics are clear to the consumer.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: Raw materials and animal feed comes from mountain areas. For processed products, production should take place in such areas as well.

Report: Labelling of agricultural and food products of mountain farming

Product of EU's outermost regions

Agriculture in the EU’s outermost regions face difficulties due to remoteness and insularity, which brings with it difficult geographical and meteorological conditions. To ensure greater awareness of agricultural products from the EU’s outermost regions (the French Overseas Departments – Guadeloupe, French Guiana, Réunion and Martinique – and the Azores, Madeira and the Canary Islands) a dedicated logo has been created.

 • Products: agricultural and food products.
 • Specifications: produced in outermost regions
 • Label: logo example for agricultural and food products from the EU’s outermost regions.

Voluntary certification schemes

Voluntary certification schemes at national level or those run by private operators can also help consumers to be confident about the quality of the products they choose.

In addition to the EU schemes, a large number of private and national food quality schemes or logos exist, covering a wide range of initiatives and operating between businesses or between businesses and consumers.

In consultation with stakeholders, the European Commission developed guidelines showing best practice for the operation of such schemes.

17 SRPANJ 2018
EU best practice guidelines for voluntary certification schemes for agricultural products and foodstuffs
English
(182.66 KB - HTML)
Preuzimanje

Regulations on quality schemes

The Commission has adopted a number of regulations on the application of quality schemes:

Regulations on food and agricultural products

Regulations on wine

Regulations on spirit drinks

Regulations on aromatised wines

Regulations on mountain products

Regulations on products of outermost regions

Proposal to strengthen GI system

On 31 March 2022, the Commission adopted a proposal for a regulation on GIs for wine, spirit drinks and agricultural products, and other quality schemes for agricultural products. The proposal aims to increase the uptake of GIs across the EU in order to benefit the rural economy and achieve a higher level of protection for products, especially online. 

The Commission has proposed the following measures, among others, to strengthen and improve the existing system:

 • more sustainability by allowing producers to valorise their actions relating to social, environmental and economic sustainability in their product specifications;
 • increased protection for GIs on the internet, specifically with regard to sales via online platforms, protection against bad faith registrations and use of GIs in the domain name system;
 • empowering producers' groups to manage, enforce and develop their GI by having access to anti-counterfeiting authorities and customs in all EU countries;
 • a shortened and simplified registration procedure will merge the different technical and procedural rules, resulting in a single GI registration procedure for EU and non-EU applicants.

The Commission's proposal is the result of an extensive consultation process. An inception impact assessment was published in October 2020. This was followed by a public consultation between January and April 2021, as well as targeted consultations with EU countries and relevant stakeholder organisations.

How products are protected

As part of the EU’s system of IPRs, names of products registered as GIs are legally protected against imitation and misuse within the EU and in non-EU countries where a specific protection agreement has been signed.

For all quality schemes, each EU country’s competent national authorities take the necessary measures to protect the registered names within their territory. They should also prevent and stop the unlawful production or marketing of products using such a name.

Non-European product names can also register as GIs if their country of origin has a bilateral or regional agreement with the EU that includes the mutual protection of such names.

The names of various products (wine, food and spirit drinks) produced in several countries outside the EU, such as Colombia or South Africa, have been protected.

GIs applied for and entered in the Union registers may be consulted on eAmbrosia (the official database of EU GI registers), while both EU and non-EU GIs protected under agreements can be consulted on the GIview portal.

Download logos

26 TRAVANJ 2018
Zaštićena oznaka izvornosti
hrvatski
(4.75 MB - ZIP)
Preuzimanje
26 TRAVANJ 2018
Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
hrvatski
(6.92 MB - ZIP)
Preuzimanje
26 TRAVANJ 2018
Zajamčeno tradicionalni specijalitet
hrvatski
(6.77 MB - ZIP)
Preuzimanje

Documents

13 TRAVANJ 2022
Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
English
(1.1 MB - PDF)
Preuzimanje

30 OŽUJAK 2022
Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(HTML)
Preuzimanje

31 OŽUJAK 2022
Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(142.02 KB - PDF)
Preuzimanje

5 SVIBANJ 2022
Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Preuzimanje

18 SVIBANJ 2022
Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Preuzimanje

2 SVIBANJ 2022
Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Preuzimanje

18 SVIBANJ 2022
Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Preuzimanje