Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Ciljevi sustava kvalitete EU-a

Cilj je politike kvalitete EU-a zaštititi nazive određenih proizvoda radi promicanja njihovih jedinstvenih karakteristika povezanih s njihovim zemljopisnim podrijetlom i tradicionalnim umijećem i vještinama.

Nazivima proizvoda može se dodijeliti „oznaka zemljopisnog podrijetla” (OZP) ako imaju posebnu poveznicu s mjestom na kojem se proizvode. Priznavanjem oznaka zemljopisnog podrijetla jača se povjerenje potrošača i omogućuje im se da lakše prepoznaju kvalitetne proizvode, a proizvođačima se pomaže da svoje proizvode bolje plasiraju.

Proizvodi koji su u postupku razmatranja ili im je dodijeljena zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla navedeni su u registrima kvalitetnih proizvoda U registrima se nalaze i zemljopisne specifikacije i specifikacije proizvodnje za svaki proizvod.

Oznake zemljopisnog podrijetla, koje su priznate kao intelektualno vlasništvo, imaju sve važniju ulogu u trgovinskim pregovorima između EU-a i drugih zemalja.

Drugim sustavima kvalitete EU-a promiče se tradicionalni postupak proizvodnje ili proizvodi proizvedeni u zahtjevnim prirodnim područjima kao što su planine ili otoci.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Oznakama zemljopisnog podrijetla utvrđuje se pravo intelektualnog vlasništva za određene proizvode kojima su svojstva na specifičan način povezana s područjem proizvodnje.

Oznake zemljopisnog podrijetla su sljedeće:

EU-ovim oznakama zemljopisnog podrijetla zaštićuju se nazivi proizvoda koji potječu iz određenih regija i imaju specifična svojstva ili im je ugled je povezan s područjem proizvodnje. Razlike između zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla povezane su u prvom redu s tim koliki udio sirovina za proizvod mora potjecati s određenog područja ili koliki se dio proizvodnog postupka mora odvijati u određenoj regiji. OZP je posebna oznaka za jaka alkoholna pića i aromatizirana vina.

Image: Logotip zaštićene oznake izvornosti (ZOI)
Zaštićena oznaka izvornosti (ZOI)

Nazivi proizvoda registrirani kao ZOI najsnažnije su povezani s mjestom proizvodnje..

 • Proizvodi: Prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi i vina.
 • Specifikacije: Svaki dio postupka proizvodnje, prerade i pripreme mora se odvijati na određenom području. Kad je riječ o vinima, to znači da grožđe mora potjecati isključivo sa zemljopisnog područja proizvodnje vina.
 • Primjer: Maslinovo ulje „Kalamata” (ZOI) u cijelosti se proizvodi u regiji Kalamata u Grčkoj od sorti maslina s tog područja.
 • Oznaka: Obvezna za prehrambene i poljoprivredne proizvode, neobvezna za vino.
Image: Logotip zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP)
Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

ZOZP naglašava odnos između određene zemljopisne regije i naziva proizvoda, pri čemu se posebna kvaliteta, ugled ili druga svojstva proizvoda uglavnom mogu pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu.

 • Proizvodi: Prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi i vina.
 • Specifikacije: Za većinu proizvoda barem se jedna faza proizvodnje, prerade ili pripreme mora odvijati na tom području. Kad je riječ o vinu, to znači da najmanje 85 % upotrijebljenog grožđa mora potjecati isključivo sa zemljopisnog područja na kojem je vino stvarno proizvedeno.
 • Primjer: Šunka „Westfälischer Knochenschinken” (ZOZP) proizvodi se u Vestfaliji primjenom starih tehnika, ali upotrijebljeno meso ne potječe isključivo od životinja koje su rođene i uzgajane u toj njemačkoj regiji.
 • Oznaka: Obvezna za prehrambene i poljoprivredne proizvode, neobvezna za vino.
Image: Logotip zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP)
Oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića i aromatizirana vina (OZP)

OZP štiti naziv jakog alkoholnog pića ili aromatiziranog vina s područja države, regije ili lokaliteta ako se osobita kvaliteta proizvoda, njegov ugled ili druga svojstva uglavnom mogu pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu.

 • Proizvodi: Jaka alkoholna pića i aromatizirana vina.
 • Specifikacije: Za većinu proizvoda barem se jedna faza destilacije ili pripreme mora odvijati na tom području. Međutim, sirovine ne moraju potjecati s istog područja.
 • Primjer: „Irish Whiskey” (OZP) proizvodi se, destilira i dozrijeva u Irskoj od 6. stoljeća, ali sirovine ne potječu isključivo iz Irske.
 • Oznaka: Neobvezna za sve proizvode.

Zajamčeno tradicionalni specijalitet

Image: Logotip zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS)

Oznakom zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS) ističu se tradicionalni aspekti, kao što su način izrade proizvoda ili njegov sastav, bez povezanosti s konkretnim zemljopisnim područjem. Registracija naziva proizvoda kao ZTS štiti ga od krivotvorenja i zloupotrebe.

 • Proizvodi: Prehrambeni i poljoprivredni proizvodi.
 • Primjer: „Gueuze” (ZTS) tradicionalno je pivo dobiveno spontanom fermentacijom. Uglavnom se proizvodi u belgijskom glavnom gradu i oko njega. Međutim, budući da je riječ o ZTS-u, njegov je način proizvodnje zaštićen, ali bi se mogao proizvoditi i negdje drugdje.
 • Oznaka: Obvezna za sve proizvode.

Other schemes

Planinski proizvod

Oznakom kvalitete „planinski proizvod” naglašavaju se posebnosti proizvoda proizvedenog u planinskim područjima sa zahtjevnim prirodnim uvjetima.

Priznavanje tih posebnosti korisno je i za poljoprivrednike i za potrošače. Poljoprivrednicima omogućuje da bolje plasiraju proizvode na tržištu, a potrošačima da lakše prepoznaju neke njihove karakteristike.

Image: panoramic view of rural alpine landscape with cows grazing in fresh green meadows
 • Proizvodi: Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi.
 • Specifikacije: Sirovine i hrana za životinje dolaze iz planinskih područja. Proizvodnja prerađenih proizvoda također bi se trebala odvijati na takvim područjima.

Izvješće: Označavanje poljoprivrednih proizvoda i namirnica s planinskih poljoprivrednih gospodarstava

Proizvod najudaljenijih regija EU-a

Poljoprivreda u najudaljenijim regijama EU-a suočava se s poteškoćama zbog njihove udaljenosti i izoliranosti te teških zemljopisnih i vremenskih uvjeta. Kako bi se skrenula pozornost na poljoprivredne proizvode iz najudaljenijih regija EU-a (francuski prekomorski departmani Guadeloupe, Francuska Gijana, Réunion i Martinique te Azori, Madeira i Kanarski otoci), stvoren je poseban logotip.

Outermost regions logo
 • Proizvodi: Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi.
 • Specifikacije: Proizvedeni u najudaljenijim regijama
 • Oznaka: Primjer logotipa za poljoprivredne i prehrambene proizvode iz najudaljenijih regija EU-a.

Dobrovoljni sustavi certificiranja

Dobrovoljni sustavi certificiranja na nacionalnoj razini ili oni kojima upravljaju privatni subjekti također mogu pomoći potrošačima da budu sigurni u kvalitetu proizvoda koje odaberu.

Osim programa EU-a, postoji i velik broj privatnih i nacionalnih sustava ili logotipa za kvalitetu hrane koji obuhvaćaju velik broj inicijativa i koji se primjenjuju u poslovanju među poduzećima ili s potrošačima.

Uz savjetovanje s dionicima, Europska komisija izradila je smjernice koje pokazuju najbolju praksu za primjenu takvih sustava.

Commission Communication: EU best practice guidelines for voluntary certification schemes for agricultural products and foodstuffs

Uredbe o sustavima kvalitete

Komisija je donijela niz uredbi o primjeni sustava kvalitete:

Uredbe o prehrambenim i poljoprivrednim proizvodima

Uredbe o vinima

Uredbe o jakim alkoholnim pićima

Uredbe o planinskim proizvodima

Uredbe o proizvodima najudaljenijih regija

Prijedlog za jačanje sustava oznaka zemljopisnog podrijetla

Komisija je 31. ožujka 2022. donijela prijedlog uredbe o oznakama zemljopisnog podrijetla za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode te o drugim sustavima kvalitete za poljoprivredne proizvode. Prijedlogom se želi povećati upotreba oznaka zemljopisnog podrijetla u cijeloj Uniji kako bi se poduprlo gospodarstvo ruralnih područja i postigla viša razina zaštite proizvoda, posebno na internetu. 

Komisija je među ostalim predložila sljedeće mjere za jačanje i poboljšanje postojećeg sustava:

 • veća održivost tako što se proizvođačima omogućuje da u svojim specifikacijama proizvoda vrednuju svoje djelovanje u području socijalne, okolišne i gospodarske održivosti
 • povećana zaštita oznaka zemljopisnih proizvoda na internetu, posebno kad je riječ o prodaji putem internetskih platformi, zaštiti od zlonamjernih registracija i upotrebi oznaka zemljopisnog podrijetla u sustavu naziva domena
 • osnaživanje skupina proizvođača za upravljanje, provedbu i razvoj oznaka zemljopisnog podrijetla osiguravanjem pristupa tijelima za borbu protiv krivotvorenja i carinskim tijelima u svim državama članicama EU-a
 • skraćeni i pojednostavnjeni postupak registracije kojim će se objediniti različita tehnička i postupovna pravila u okviru jedinstvenog postupka registracije oznaka zemljopisnog podrijetla za podnositelje zahtjeva iz EU-a i izvan njega.

Prijedlog Komisije rezultat je opsežnog postupka savjetovanja. U studenome 2020. objavljena je početna procjena učinka, a od siječnja do travnja 2021. provedeno je javno savjetovanje te ciljana savjetovanja s državama članicama EU-a i relevantnim organizacijama dionika.

Kako su proizvodi zaštićeni

U okviru sustava prava intelektualnog vlasništva EU-a nazivi proizvoda registriranih kao oznake zemljopisnog podrijetla zakonski su zaštićeni od imitacije i zlouporabe unutar EU-a i u zemljama izvan EU-a s kojima je potpisan poseban sporazum o zaštiti.

Za sve sustave kvalitete nadležna nacionalna tijela svake države članice EU-a poduzimaju potrebne mjere za zaštitu registriranih naziva na svojem državnom području. Ona bi također trebala spriječiti i zaustaviti nezakonitu proizvodnju ili stavljanje na tržište proizvoda za koje se upotrebljava takav naziv.

Kao oznake zemljopisnog podrijetla mogu se registrirati i neeuropski nazivi proizvoda pod uvjetom da njihova zemlja podrijetla ima bilateralni ili regionalni sporazum s EU-om koji uključuje uzajamnu zaštitu takvih naziva.

Zaštićeni su nazivi različitih proizvoda (vino, prehrambeni proizvodi, aromatizirana vina i jaka alkoholna pića) proizvedenih u više zemalja izvan EU-a, kao što su Kolumbija i Južna Afrika.

Oznake zemljopisnog podrijetla za koje je podnesen zahtjev i koje su upisane u registar Unije mogu se pronaći u bazi podataka eAmbrosia (službena baza podataka o registrima oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a), a oznake zemljopisnog podrijetla EU-a i zemalja koje nisu članice EU-a koje su zaštićene na temelju sporazuma mogu se pronaći na internetskim stranicama GIview.

Preuzimanje logotipa

26. TRAVNJA 2018.
Zaštićena oznaka izvornosti
hrvatski
(4.75 MB - ZIP)
Preuzimanje
26. TRAVNJA 2018.
Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
hrvatski
(6.92 MB - ZIP)
Preuzimanje
26. TRAVNJA 2018.
Zajamčeno tradicionalni specijalitet
hrvatski
(6.77 MB - ZIP)
Preuzimanje

Dokumenti

13. TRAVNJA 2022.
Administrative agreement between the Directorate-General for Agriculture and Rural Development and the European Union Intellectual Property Office
English
(1.1 MB - PDF)
Preuzimanje
30. OŽUJKA 2022.
Proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(HTML)
Preuzimanje
31. OŽUJKA 2022.
Annex to the proposal for a regulation on EU geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products
English
(142.02 KB - PDF)
Preuzimanje
5. SVIBNJA 2022.
Commission staff working document – executive summary of impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Preuzimanje
18. SVIBNJA 2022.
Commission staff working document – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Preuzimanje
2. SVIBNJA 2022.
Commission staff working document – annex to the impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(HTML)
Preuzimanje
18. SVIBNJA 2022.
Regulatory Scrutiny Board opinion – impact assessment report on proposal for a Regulation on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes
English
(253.41 KB - PDF)
Preuzimanje