Skip to main content
Agriculture and rural development

Maantieteellisellä merkinnällä suojatun tuotteen rekisteröinti

Miten rekisteröinti tehdään?

Voidakseen rekisteröidä tuotteen nimen EU:n tuottajien tai tuottajaryhmien on vahvistettava tuotteen ominaisuudet ja/tai yhteys tiettyyn maantieteelliseen alueeseen. Rekisteröintihakemus lähetetään asianomaisen EU-maan viranomaisille, minkä jälkeen se toimitetaan Euroopan komission käsiteltäväksi.

EU:n ulkopuolisia tuotteita rekisteröivät tuottajat lähettävät hakemuksensa suoraan tai kansallisten viranomaistensa välityksellä komissiolle.

Komissio tarkistaa, että hakemuksessa on vaaditut tiedot ja että siinä ei ole virheitä. Komission on käsiteltävä hakemus 6 kuukauden kuluessa päivästä, jona se on vastaanottanut EU-maan toimittaman hakemuksen.

Elintarvikkeita ja maataloustuotteita koskevat hakemukset

Viinialan tuotteita koskevat hakemukset

Tislattuja alkoholijuomia koskevat hakemukset

Tietosuojaseloste

Hakemuksiin ei pidä kirjata henkilötietoja, kuten henkilöiden nimiä, puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita. Hakemukseen sisältyvät henkilötiedot katsotaan toimitetuiksi oikeudellisen menettelyn mukaisesti, ja niitä voidaan käsitellä ja julkaista nimisuojahakemuksen käsittelyn yhteydessä.

31 TOUKOKUU 2022
Privacy statement – registers of geographical indications
English
(247.99 KB - PDF)
Lataa
28 TAMMIKUU 2022
Privacy statement – protected wine denominations
English
(743.88 KB - PDF)
Lataa

Miten rekisteröintiä voi vastustaa?

EU-maan tai EU:n ulkopuolisen maan viranomaiset taikka luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka oleskelevat EU:n ulkopuolisessa maassa tai ovat sinne sijoittautuneet ja joiden oikeutettua etua asia koskee, voivat voivat vastustaa tuotenimen rekisteröintiä.

Tuotenimen rekisteröintiä voi vastustaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jos vastaväite on aiheellinen, rekisteröintiä vastustavan osapuolen ja tuotteen rekisteröintiä hakeneiden tuottajien ryhmän tulee neuvotella keskenään ratkaisun löytämiseksi. Jos ne eivät pääse sopimukseen, komissio tekee lopullisen päätöksen siitä, rekisteröidäänkö tuotenimi vai hylätäänkö se.

Rekisteröinnin peruuttaminen

Komissio voi omasta aloitteestaan tai sellaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön pyynnöstä, jonka oikeutettua etua asia koskee, peruuttaa tuotenimen rekisteröinnin, jos

  • tuote-eritelmän noudattamista ei enää voida taata
  • tuotetta, jolla on SAN-, SMM- tai APT-suojaus, ei ole ollut markkinoilla seitsemään vuoteen.

Komissio voi peruuttaa tuotenimen rekisteröinnin myös rekisteröidyllä nimellä kaupan pidetyn tuotteen tuottajien pyynnöstä.

Lomakkeet elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden rekisteröinnin vastustamista ja peruuttamista varten

Lomakkeet viinialan tuotteiden rekisteröinnin vastustamista ja peruuttamista varten

Lomakkeet tislattujen alkoholituotteiden rekisteröinnin vastustamista ja peruuttamista varten