Skip to main content
Agriculture and rural development

Iepriekšējie lauku attīstības plānošanas periodi

Atbalsts lauku attīstībai 2007.–2013. g.

Atbalsts lauku attīstībai 2007.–2013. g. attīstījās: sākotnēji tas bija lauksaimniecības strukturāla pielāgošana, bet vēlāk pārtapa par lauksaimniecības daudzveidīgās plašākās lomas precīzāku atspoguļojumu Politikā lielāku uzmanību pievērsa saskaņotai lauku attīstības stratēģijai visā ES, jo īpaši izceļot šādus trīs galvenos virzienus:

  • uzlabot konkurētspēju lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē;
  • sakopt vidi un lauku ainavu;
  • uzlabot dzīves kvalitāti laukos un veicināt lauku ekonomikas dažādošanu.

Atbalsts lauku attīstībai 2000.–2006. g.

Lauku attīstība 2000. gadā kļuva par KLP otro pīlāru (to ieviesa kā daļu no reformas “Agenda 2000”, apkopojot dažādus agrāk jau eksistējošus strukturālus un teritoriālus pasākumus). Šajā periodā atbalsts lauku attīstībai bija orientēts uz šādām jomām:

  • lauksaimniecības daudzveidīgās funkcijas, atzīstot, ka tā neaprobežojas ar pārtikas ražošanu un dažādu lauksaimnieku sniegto pakalpojumu nodrošināšanu;
  • starpnozaru un integrēta pieeja lauku ekonomikai, lai dažādotu pasākumus, radītu jaunus nodarbinātības avotus un aizsargātu lauku mantojumu;
  • elastīga palīdzība, kuras pamatā ir subsidiaritāte un decentralizācijas veicināšana, kā arī konsultācijas reģionālā, vietējā un partnerības līmenī;
  • pārredzamība, izstrādājot un pārvaldot programmas, kas pamatojas uz vienkāršāku un “pieejamāku” regulējumu.

Pasākumi

  • Konferences un samiti

EU Agri-Food Days

  • otrdiena, 2023. gada 5. decembris, 09.30 - piektdiena, 2023. gada 8. decembris, 15.30 (CET)