Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Foregående programmeringsperioder for udvikling af landdistrikterne

Støtte til udvikling af landdistrikterne 2007-2013

Støtte til udvikling af landdistrikterne i 2007-2013 udviklede sig fra støtte til strukturel tilpasning af landbruget til en bedre afspejling af landbrugets forskelligartede rolle i en bredere landdistriktsammenhæng. Politisk set blev der lagt større vægt at gennemføre en sammenhængende strategi for udvikling af landdistrikterne i EU som helhed med særligt fokus på tre emner:

  • forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne
  • forbedring af miljøet og landskaber
  • forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og fremme af diversificeringen af økonomien i landdistrikterne.

Støtte til udvikling af landdistrikterne 2000-2006

Støtte til udvikling af landdistrikterne blev som den anden søjle i den fælles landbrugspolitik i 2000 indført som led i 2000-dagsordenen for reform og samler forskellige allerede eksisterende strukturelle og geografiske tiltag under ét. Støtte til udvikling af landdistrikterne i denne periode havde fokus på:

  • landbrugets multifunktionalitet og anerkendelse af landbrugets forskellige roller, der ligger uden for og går ud over produktion af fødevarer og den række tjenester, som landbrugere tilbyder
  • en tværsektoriel og integreret tilgang til økonomi i landdistrikterne for at diversificere aktiviteterne, skabe nye beskæftigelsesmuligheder og beskytte landdistrikternes natur- og kulturarv
  • fleksible støtteformer baseret på nærhedsprincippet og fremme af decentralisering, høringer på regionalt plan, lokalt plan og partnerskabsniveau
  • gennemsigtighed i forbindelse med udarbejdelse og styring af programmer baseret på forenklet og mere tilgængelig lovgivning.

Arrangementer

  • Konferencer og topmøder

EU Agri-Food Days

  • tirsdag 5. december 2023, 09:30 - fredag 8. december 2023, 15:30 (CET)