Skip to main content
Agriculture and rural development

Minulá programová období rozvoje venkova

Podpora rozvoje venkova v letech 2007–2013

Na začátku podpory rozvoje venkova v období 2007–2013 stála podpora pro strukturální přizpůsobení v zemědělství, jejímž cílem bylo lépe zohlednit mnohostrannou úlohu zemědělství v širším venkovském kontextu. Politika v této oblasti kladla větší důraz na realizaci konzistentní strategie pro rozvoj venkova v celé EU se zaměřením na tři témata:

  • zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
  • zlepšování stavu životního prostředí a krajiny
  • zlepšování kvality života na venkově a podpora diverzifikace venkovského hospodářství.

Podpora rozvoje venkova v letech 2000–2006

V roce 2000 se problematika rozvoje venkova stala v rámci reformy Agendy 2000 druhým pilířem SZP a došlo tak ke spojení různých strukturálních a územních opatření, která do té doby fungovala samostatně. Podpora rozvoje venkova se během tohoto období zaměřila na:

  • multifunkčnost zemědělství, uznání jeho různorodé úlohy v produkci potravin a rozsahu služeb poskytovaných zemědělci
  • víceodvětvový a integrovaný přístup k ekonomice venkova, aby se diverzifikovaly činnosti, vytvořily nové zdroje zaměstnanosti a chránilo dědictví venkova
  • flexibilní podpory založené na subsidiaritě a prosazování decentralizace, konzultace na regionální, místní a společenské úrovni
  • transparentnost při sestavování a řízení programů na základě zjednodušených a přístupnějších právních předpisů.