Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Programele anterioare de dezvoltare rurală

Sprijinul pentru dezvoltarea rurală în perioada 2007-2013

Sprijinul pentru dezvoltarea rurală în perioada 2007-2013 a evoluat de la sprijinirea reformelor structurale în agricultură la o abordare care reflectă mai bine rolul multiplu al agriculturii în contextul rural mai larg. Politica în domeniu s-a concentrat mai mult pe implementarea unei strategii coerente de dezvoltare rurală în întreaga UE, cu accent special pe trei teme:

  • creșterea competitivității sectorului agricol și forestier;
  • ameliorarea mediului și a peisajului;
  • îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și încurajarea diversificării economiei rurale.

Sprijinul pentru dezvoltarea rurală în perioada 2000-2006

Dezvoltarea rurală a devenit al doilea pilon al PAC în 2000. Introdus ca parte a reformei „Agenda 2000”, acest pilon a adus într-un cadru comun mai multe măsuri structurale și teritoriale anterioare. În această perioadă, sprijinul pentru dezvoltare rurală s-a axat pe:

  • multifuncționalitatea agriculturii, recunoscând că aceasta îndeplinește mult mai multe roluri decât cel de producție alimentară și importanța gamei de servicii furnizate de agricultori;
  • o abordare multisectorială și integrată asupra economiei rurale, menită să diversifice activitățile, să creeze noi surse de locuri de muncă și să protejeze patrimoniul rural;
  • ajutoare flexibile bazate pe subsidiaritate și pe promovarea descentralizării și a consultării la nivel regional, local și de parteneriate;
  • transparența în elaborarea și gestionarea programelor, pe baza unei legislații simplificate și mai accesibile.

Evenimente

  • Conferințe și reuniuni la nivel înalt

EU Agri-Food Days

  • marţi, 5 decembrie 2023, 09:30 - vineri, 8 decembrie 2023, 15:30 (CET)
  • Transmisiune în direct disponibilă online