Skip to main content
Agriculture and rural development

Lauku attīstības programmas dažādās valstīs

ES valstis izstrādā pašas savas lauku attīstības programmas, lai risinātu valsts un reģionu vajadzības, ņemot vērā arī ES kopējās prioritātes.

Programmu īstenošana

ES valstis īsteno valsts un reģionālās lauku attīstības programmas (LAP), kuras līdzfinansē no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un valstu budžeta.

ELFLA budžets 2014.–2020. gada plānošanas periodā bija apmēram 100 miljardi eiro. Saskaņā ar KLP pārejas regulu (pieņemta 2020. gada 23. decembrī) lauku attīstības programmas ir nosacīti pagarinātas līdz 2021. un 2022. gadam. Šajos gados lauku attīstības programmām tiks piešķirti 26,9 miljardi eiro no ELFLA budžeta 2021.–2027. gadam un papildu 8,1 miljards eiro no atveseļošanas instrumenta Next Generation EU. Šā pagarinājuma rezultātā daudzi LAP iekļautie projekti un shēmas turpināsies līdz 2025. gada beigām.

Sākot no 2023. gada, visi jaunie lauku attīstības pasākumi tiks iekļauti valstu KLP stratēģiskajos plānos. Katra valsts plāna pamatā būs ES lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauku apvidu galvenie sociālie, vides un ekonomiskie mērķi.

Valstis

Kopš 2020. gada 1. februāra Apvienotā Karaliste vairs nav Eiropas Savienības dalībvalsts. No izstāšanās dienas Apvienotajai Karalistei sākās pārejas periods, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī. Lauku attīstības programmas pašreizējam plānošanas periodam (2014.–2020. g.) Apvienotajā Karalistē turpinās darboties līdz to beigām (apmēram līdz 2023. g.).

Apvienotā Karaliste

Documents

Overview of the rural development programmes for 2014-20
English
(844.95 KB - PDF)
Lejupielādēt

Factsheet: the common agricultural policy – investing in rural Europe
English
(417.18 KB - PDF)
Lejupielādēt

Rural development programmes per country
English
(102.53 KB - PDF)
Lejupielādēt

2014-20 EAFRD funding per EU country
English
(248.77 KB - PDF)
Lejupielādēt