Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Eerdere programmeringsperioden voor plattelandsontwikkeling

Plattelandsontwikkeling 2007-2013

De steun voor plattelandsontwikkeling is in de periode 2007-2013 geëvolueerd van steun voor structurele aanpassingen in de landbouw naar steun die de uiteenlopende rol van de landbouw in de ruimere plattelandscontext beter weerspiegelt. Er werd meer nadruk gelegd op een coherente strategie voor plattelandsontwikkeling in de EU als geheel, met bijzondere aandacht voor:

  • het concurrentievermogen van de landbouw- en de bosbouwsector
  • het milieu en het platteland
  • de kwaliteit van leven op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie

Plattelandsontwikkeling 2000-2006

Plattelandsontwikkeling is in 2000 de tweede pijler van het GLB geworden. Het werd ingevoerd als onderdeel van de Agenda 2000 en bracht verschillende reeds bestaande structurele en territoriale maatregelen onder één noemer. In deze periode was de steun voor plattelandsontwikkeling gericht op:

  • de multifunctionaliteit van de landbouw, erkenning dat de landbouw naast de productie van levensmiddelen nog een andere, gevarieerde rol heeft en dat boeren diverse diensten verlenen
  • een multisectoriële en geïntegreerde aanpak van de plattelandseconomie om activiteiten te diversifiëren, meer werkgelegenheid te creëren en het landelijke erfgoed te beschermen
  • flexibele steun op basis van subsidiariteit en meer decentralisatie, advies op regionaal, lokaal en partnerschapsniveau
  • transparantie bij het opstellen en beheren van programma’s, op grond van vereenvoudigde en meer toegankelijke wetgeving

Evenementen

  • Conferenties en topontmoetingen

EU Agri-Food Days

  • dinsdag 5 december 2023, 09:30 - vrijdag 8 december 2023, 15:30 (CET)
  • Livestream beschikbaar