Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Prethodna razdoblja programa ruralnog razvoja

Potpora ruralnom razvoju 2007. – 2013.

Potpora za ruralni razvoj u razdoblju 2007. – 2013. proizašla je iz potpora za strukturne prilagodbe u poljoprivredi kako bi se bolje uzela u obzir višestruka uloga poljoprivrede u širem ruralnom kontekstu. U politici je stavljen veći naglasak na provedbu koherentne strategije ruralnog razvoja u cijelom EU-u, pri čemu su u fokusu bile tri teme:

  • poboljšavanje konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora
  • poboljšavanje okoliša i krajobraza
  • poboljšavanje kvalitete života u ruralnim područjima i poticanje diversifikacije ruralnog gospodarstva.

Potpora ruralnom razvoju u razdoblju 2000. – 2006.

Ruralni razvoj je 2000. postao drugi stup ZPP-a. Uveden je kao dio reforme „Agenda 2000”. U njemu su objedinjene razne postojeće strukturne i teritorijalne mjere. Potpora ruralnom razvoju u tom je razdoblju bila usredotočena na:

  • multifunkcionalnost poljoprivrede, priznavanje njezine raznolike uloge koja nadilazi proizvodnju hrane i usluge koje pružaju poljoprivrednici
  • višesektorski i integrirani pristup ruralnom gospodarstvu kako bi se diversificirale aktivnosti, stvorili novi izvori zapošljavanja i zaštitila ruralna baština
  • fleksibilne potpore na temelju supsidijarnosti i promicanje decentralizacije, savjetovanja na regionalnoj i lokalnoj razini te na razini partnerstva
  • transparentnost u osmišljavanju programa i upravljanju njima, na temelju pojednostavnjene i pristupačnije regulative.

Događanja

  • Konferencije i sastanci na vrhu

EU Agri-Food Days

  • utorak 5. prosinca 2023., 09.30 - petak 8. prosinca 2023., 15.30 (CET)
  • Dostupan je prijenos uživo na internetu