Skip to main content
Agriculture and rural development

Eelmised maaelu arengu programmitöö perioodid

Maaelu arengu toetus 2007–2013

Maaelu arengu toetamine aastatel 2007–2013 arenes põllumajanduse struktuurilise kohandamise toetamisest põllumajanduse mitmekordse rolli parema kajastamiseni laiemas maaelu kontekstis. Poliitikas pannakse suuremat rõhku ühtse maaelu arengu strateegia rakendamisele kogu ELis, keskendudes eelkõige kolmele teemale:

  • põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine;
  • keskkonnatingimuste parandamine ja maapiirkondade arendamine;
  • maapiirkondade elukvaliteedi tõstmine ning maapiirkondade majanduse mitmekesisemaks muutmine.

Maaelu arengu toetus 2000–2006

Maaelu arengust sai 2000. aastal ühise põllumajanduspoliitika teine sammas, mis võeti kasutusele Agenda 2000 reformi osana. Seeläbi koondati erinevad olemasolevad struktuuri- ja territoriaalsed meetmed ühisesse raamistikku. Maaelu arengu toetus sellel perioodil keskendus järgmisele:

  • põllumajanduse mitmekülgsus, tunnustades peale toiduainete tootmise ja põllumajandustootjate pakutavate teenuste ka selle laiemat rolli;
  • mitut valdkonda hõlmav ja integreeritud lähenemisviis maapiirkondade majandusele, et mitmekesistada tegevust, luua uusi tööhõiveallikaid ja kaitsta maapiirkondade pärandit;
  • paindlik abi, mis põhineb subsidiaarsusel ja edendab detsentraliseerimist, konsulteerimine piirkondlikul, kohalikul ja partnerluse tasandil;
  • programmide koostamise ja haldamise läbipaistvus, mis põhineb lihtsamatel ja kättesaadavamatel õigusaktidel.