Skip to main content
Agriculture and rural development

Egeanmeren pienten saarten tukiohjelma

Euroopan unioni tukee Egeanmeren pieniä saaria.

Egeanmeren pienten saarten tukiohjelman tavoitteet

Manner-Kreikasta eristyksissä olevat pienet Egeanmeren saaret muodostavat erittäin pirstoutuneen saarialueen.

Monilla näistä saarista, joihin kuuluvat Euboiaa ja Kreetaa lukuun ottamatta kaikki Egeanmeren saaret, on syrjäiseen sijaintiin sekä vakaviin maantieteellisiin tai luonnollisiin rajoitteisiin liittyviä haasteita.

EU:n tuki saarille

Tulotuen ja maaseudun kehittämistoimenpiteiden lisäksi nämä saaret hyötyvät tukiohjelmasta, joka on osa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa.

Ohjelman tavoitteena on

  • rajoittaa eräiden maataloustuotteiden kuljettamisesta saarille aiheutuvia lisäkustannuksia ja
  • edistää paikallisen tuotannon kehitystä.

Ohjelmaan kuuluu toimenpiteitä eräiden maataloustuotteiden erityisiä hankintajärjestelmiä varten ja mukautettuja tukitoimenpiteitä paikallista maataloustuotantoa varten.

15 JOULUKUU 2016
Report on the implementation of the smaller Aegean islands scheme
English
(HTML)
Lataa

Rahoitus

Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavat toimenpiteet rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta (EAGF).

Egeanmeren pienten saarten tukiohjelman vuotuinen budjetti on 23.93 miljoonaa euroa.

Oikeusperusta

Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet (asetus (EU) N:o 229/2013)