Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Úloha OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) so sídlom v Paríži je fórum, na ktorom zástupcovia jednotlivých štátov diskutujú a analyzujú koncepcie a vplyvy politík s cieľom zlepšiť sociálno-ekonomické blaho občanov na celom svete. Činnosť riadi generálny sekretariát zložený z ekonomických a politických analytikov so špecializáciou na všetky aspekty hospodárstva.

Poľnohospodárstvo EÚ

V mene Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a spoločne s tými krajinami EÚ, ktoré sú zároveň členmi OECD, sa odbor poľnohospodárstva a rozvoja vidieka zúčastňuje na týchto zasadnutiach a aktivitách OECD:

  • výbor OECD pre poľnohospodárstvo a pracovná skupina pre poľnohospodársku politiku a trhy;
  • pracovná skupina pre politiku v oblasti vidieka;
  • každoročná prognóza poľnohospodárskeho trhu a monitorovanie a hodnotenie poľnohospodárskej politiky;
  • partnerské preskúmanie poľnohospodárskej politiky a politiky rozvoja vidieka členských krajín OECD;
  • práca na rozvoji vidieka a prehlbovaní poznatkov o vidieckom hospodárstve;
  • poľnohospodárska inovácia a produktivita;
  • udržateľné poľnohospodárstvo; digitálne poľnohospodárstvo; globálne hodnotové reťazce v oblasti agropotravinárstva;
  • svetové fórum pre poľnohospodárstvo, ktoré zasadá raz ročne s krajinami, ktoré nie sú členmi OECD;
  • spoločné skupiny OECD, napr. skupina pre poľnohospodárstvo a obchod a skupina pre poľnohospodárstvo a životné prostredie.