Skip to main content
Agriculture and rural development

ESAO loma

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO), kas atrodas Parīzē, ir forums, kurā valdību amatpersonas apspriež un analizē tādas politikas ietekmi un izstrādi, kura uzlabos pasaules iedzīvotāju sociālekonomisko labklājību. Darbu vada sekretariāts, kuru veido ekonomikas un politikas analītiķi, kas ir specializējušies visos ekonomikas aspektos.

ES lauksaimniecība

Eiropas Ārējās darbības dienesta vārdā un līdzās tām ES valstīm, kuras ir arī ESAO locekles, Lauksaimniecības un lauku attīstības departaments piedalās šādās ESAO struktūrās un darbībās: