Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Úloha OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se sídlem v Paříži je fórem, v jehož rámci mohou představitelé jednotlivých států projednávat a analyzovat podobu a dopady politik, které mají zlepšit sociální a hospodářský blahobyt světové populace. Činnost organizace koordinuje sekretariát složený z ekonomických a politických analytiků, kteří mají důkladné znalosti všech aspektů hospodářství.

Zemědělství EU

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova se jménem Evropské služby pro vnější činnost podílí spolu se zeměmi EU, které jsou rovněž členy OECD, na těchto činnostech:

  • zasedání výboru pro zemědělství a pracovní skupiny OECD pro zemědělské politiky a trhy
  • zasedání pracovní skupiny pro politiku rozvoje venkova
  • roční výhled zemědělských trhů a monitorování a hodnocení zemědělské politiky
  • vzájemná hodnocení zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova členských zemí OECD
  • rozvoj venkova a pochopení venkovské ekonomiky
  • práce na tématech, jako jsou inovace a produktivita v zemědělství
  • udržitelné zemědělství, digitalizace v zemědělství a globální hodnotové řetězce zemědělsko-potravinářského odvětví
  • celosvětové fórum o zemědělství, které se schází jednou ročně se zeměmi, které nejsou členy OECD
  • společné skupiny OECD pro zemědělství a obchod a pro zemědělství a životní prostředí