Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Роля на ОИСР

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) със седалище в Париж е форум на правителствени служители за обсъждане и анализ на политическите въздействия и планове за подобряване на социално-икономическото благосъстояние на гражданите по света. Работата се ръководи от секретариат, съставен от икономически и политически анализатори, с образование, което обхваща всички аспекти на икономиката.

Селското стопанство на ЕС

От името на Европейската служба за външна дейност и редом с тези държави от ЕС, които са членове и на ОИСР, генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ участва в следните органи и дейности на ОИСР:

  • комитета по селското стопанство на ОИСР и работната група по селскостопански политики и пазари,
  • работната група по политиката за селските райони;
  • годишната прогноза за селскостопанските пазари и дейностите за мониторинг и оценка на селскостопанската политика,
  • партньорските оценки на селскостопанската политика и политиката за селските райони на държавите, членуващи в ОИСР,
  • работата по развитието на селските райони и разбирането на икономиките на селските райони,
  • работата по теми като селскостопански иновации и производителност,
  • устойчивото селско стопанство, цифровото селско стопанство, световните вериги за създаване на стойност в агро-хранителния сектор,
  • световния форум за селско стопанство, на който веднъж годишно се осъществява среща с държавите, които не членуват в ОИСР,
  • съвместните групи на ОИСР, например по селско стопанство и търговия и селско стопанство и околна среда.