Skip to main content
Agriculture and rural development

Vloga OECD

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) s sedežem v Parizu je forum, ki vladnim uslužbencem omogoča dialog ter analizo zasnove in učinkov politik, ki naj bi izboljšale socialno-ekonomsko blaginjo svetovnega prebivalstva. Delo vodi sekretariat, ki ga sestavljajo gospodarski in politični analitiki, usposobljeni za vse vidike gospodarstva.

Kmetijstvo EU

V imenu Evropske službe za zunanje delovanje in poleg držav EU, ki so tudi članice OECD, generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja sodeluje v naslednjih organih in dejavnostih OECD:

  • odbor OECD za kmetijstvo in delovna skupina za kmetijske politike in trge
  • delovna skupina za politiko podeželja
  • priprava letnih tržnih napovedi za sektor kmetijstva ter spremljanje in ocenjevanje kmetijske politike
  • medsebojni pregledi kmetijstva in politik za razvoj podeželja v državah članicah OECD
  • prizadevanja za razvoj podeželja in razumevanje podeželskega gospodarstva
  • delo na področjih, kot so kmetijske inovacije in produktivnost
  • trajnostno kmetijstvo digitalno kmetijstvo ter globalne agroživilske vrednostne verige
  • svetovni forum o kmetijstvu, ki se sestaja enkrat letno z državami, ki niso članice OECD
  • mešane skupine OECD, kot sta skupina za kmetijstvo in trgovino ter skupina za kmetijstvo in okolje