Skip to main content
Agriculture and rural development

OECD's rolle

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), der har hovedkvarter i Paris, er et forum, hvor regeringsembedsmænd kan drøfte og analysere politikker, der vil forbedre borgerenes socioøkonomiske velfærd på verdensplan. Arbejdet ledes af et sekretariat bestående af økonomiske og politiske analytikere, der er uddannet i alle aspekter af økonomien.

EU og landbruget

På vegne af EU-Udenrigstjenesten og sammen med de EU-lande, der også er medlemmer af OECD, deltager afdelingen for landbrug og udvikling af landdistrikter i følgende af OECD's organer og aktiviteter:

  • OECD's landbrugsudvalg og arbejdsgruppe om landbrugspolitikker og markeder
  • arbejdsgruppen vedrørende politikken for landdistrikterne
  • de årlige programmer med prognoser for landbrugsmarkederne og overvågning og evaluering af landbrugspolitikken
  • peer reviews af landbrug og politik i landdistrikter i OECD-landene
  • arbejde med udvikling af landdistrikterne og forståelse af økonomien i landdistrikterne
  • arbejde med emner som innovation og produktivitet inden for landbruget
  • bæredygtigt landbrug digitalt landbrug og globale værdikæder for landbrugsfødevarer
  • det globale forum om landbrug, der mødes en gang om året med lande uden for OECD
  • OECD's fælles grupper, som landbrug og handel samt landbrug og miljø.