Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Zadania OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z siedzibą w Paryżu to forum, na którym przedstawiciele rządów omawiają i analizują skutki i sposoby kształtowania polityki w celu poprawy dobrobytu obywateli na całym świecie. Pracami kieruje sekretariat, w którego skład wchodzą analitycy ekonomiczni i polityczni, specjalizujący się we wszystkich aspektach gospodarki.

Rolnictwo w UE

W imieniu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, obok krajów UE należących do OECD, uczestniczy w następujących organach i działaniach OECD:

  • komitet OECD ds. rolnictwa i grupa robocza ds. polityki rolnej i rynków rolnych
  • grupa robocza ds. polityki rozwoju obszarów wiejskich
  • roczna prognoza rynków rolnych oraz monitorowanie i ocena polityki rolnej
  • wzajemne oceny polityki rolnej i polityki obszarów wiejskich państw członkowskich OECD
  • prace w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i badania gospodarki wiejskiej
  • prace w dziedzinie innowacji i wydajności w rolnictwie
  • zrównoważone rolnictwo, rolnictwo cyfrowe i globalne łańcuchy wartości w branży spożywczej
  • światowe forum rolnictwa, które spotyka się raz do roku z krajami spoza OECD
  • wspólne grupy OECD, np. ds. rolnictwa i handlu oraz rolnictwa i środowiska.

Aktualności