Skip to main content
Agriculture and rural development

OECD:n tehtävät

Pariisissa toimiva Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) on foorumi, jossa hallitusten edustajat voivat keskustella politiikan vaikutuksista ja suunnittelusta sekä analysoida kyseisiä vaikutuksia. Tavoitteena on parantaa kansalaisten sosioekonomista hyvinvointia eri puolilla maailmaa. Työtä ohjaa talous- ja politiikka-analyytikoista koostuva sihteeristö, jonka jäsenistön koulutus kattaa kaikki talouden alat.

EU:n maatalous

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen osasto osallistuu Euroopan ulkosuhdehallinnon puolesta ja niiden EU-maiden rinnalla, jotka ovat myös OECD:n jäseniä, seuraaviin OECD:n elimiin ja toimiin:

  • OECD:n maatalouskomitea ja maatalouspolitiikkaa ja -markkinoita käsittelevä työryhmä
  • maaseutupolitiikkaa käsittelevä työryhmä
  • vuotuiset maatalousmarkkinanäkymät sekä maatalouspolitiikan seuranta ja arviointi
  • OECD:n jäsenmaiden maatalous- ja maaseutupolitiikan vertaisarvioinnit
  • maaseudun kehittämistä ja maaseudun elinkeinoelämän toiminnan ymmärtämistä koskeva työ
  • maatalouden innovoinnin ja tuottavuuden kaltaisiin aiheisiin liittyvä työ
  • kestävä maatalous; digitaalinen maatalous; ja maatalouselintarvikkeiden globaalit arvoketjut
  • maailmanlaajuinen maatalousfoorumi, joka kokoontuu kerran vuodessa OECD:n ulkopuolisten maiden kanssa
  • OECD:n yhteiset ryhmät, kuten maataloutta ja kauppaa sekä maataloutta ja ympäristöä käsittelevät työryhmät.