Skip to main content
Agriculture and rural development

OECD:s roll

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är ett forum där regeringstjänstemän kan diskutera och analysera politik som kan förbättra det socioekonomiska välståndet i världen. Huvudkontoret ligger i Paris och arbetet leds av ett sekretariat med ekonomiska och politiska analytiker som har kunskap om alla aspekter av ekonomin.

OECD och jordbruket i EU

På utrikestjänstens vägnar och tillsammans med de EU-länder som också är medlemmar av OECD deltar EU-kommissionens avdelning för jordbruk och landsbygdsutveckling i följande av OECD:s organ och verksamheter: