Skip to main content
Agriculture and rural development

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) roll

Pariisis asuv Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) on foorum, kus valitsusametnikud saavad arutada ja analüüsida poliitika mõju ja kujundamist, mille eesmärk on parandada kodanike sotsiaal-majanduslikku heaolu kogu maailmas. Tööd juhib sekretariaat, kuhu kuuluvad majandus- ja poliitikaanalüütikud, kes on eksperdid kõigis majanduse aspektides.

ELi põllumajandus

Euroopa välisteenistuse nimel ja nende ELi riikide kõrval, kes on ka OECD liikmed, osaleb põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat järgmiste OECD organite töös ja tegevustes: