Skip to main content
Agriculture and rural development

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

De OESO

De in Parijs gevestigde Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is een forum voor overheidsfunctionarissen om de impact en ontwikkeling van beleid dat het sociaal-economisch welzijn van de burgers in de hele wereld moet verbeteren, te bespreken en te analyseren. De activiteiten worden aangestuurd door een secretariaat bestaande uit economische en beleidsanalisten die vertrouwd zijn met alle aspecten van de economie.

EU-landbouw

Namens de Europese Dienst voor extern optreden (EEAS) is het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling, net als de EU-landen die ook lid zijn van de OESO, vertegenwoordigd bij de volgende OESO-organen en -activiteiten:

  • de landbouwcommissie en de werkgroep landbouwbouwbeleid en -markten van de OESO
  • de werkgroep plattelandsbeleid
  • de jaarlijkse vooruitzichten voor de landbouwmarkt en de jaarlijkse monitoring en evaluatie van het landbouwbeleid
  • peer reviews van het landbouw- en plattelandsbeleid van de OESO-lidstaten
  • de activiteiten op het gebied van plattelandsontwikkeling en inzicht in de plattelandseconomie
  • de activiteiten op terreinen zoals landbouwinnovatie en -productiviteit
  • duurzame landbouw; digitale landbouw; mondiale waardeketens in de agrovoeding
  • het wereldforum voor landbouw, dat eenmaal per jaar bijeenkomt met niet-OESO-landen
  • gezamenlijke OESO-groepen, onder meer voor landbouw en handel en voor landbouw en milieu.