Skip to main content
Agriculture and rural development

EBPO vaidmuo

Paryžiuje įsikūrusi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) yra forumas, kuriame vyriausybių pareigūnai aptaria ir analizuoja politikos poveikį ir struktūrą, kurie pagerins pasaulio piliečių socialinę ir ekonominę gerovę. Darbui vadovauja sekretoriatas, kurį sudaro ekonomikos ir politikos analitikai, išmokyti visais ekonomikos aspektais.

ES žemės ūkis

Europos išorės veiksmų tarnybos vardu kartu su tomis ES šalimis, kurios taip pat yra EBPO narės, Žemės ūkio ir kaimo plėtros departamentas dalyvauja šiose EBPO įstaigose ir veikloje:

  • EBPO žemės ūkio komitetas ir žemės ūkio politikos ir rinkų darbo grupė;
  • kaimo politikos darbo grupė;
  • metinės žemės ūkio rinkos perspektyvos ir žemės ūkio politikos stebėsena bei vertinimas;
  • EBPO valstybių narių žemės ūkio ir kaimo politikos tarpusavio vertinimai;
  • darbas kaimo plėtros srityje ir kaimo ekonomikos supratimas;
  • veikla tokiose srityse kaip žemės ūkio inovacijos ir produktyvumas;
  • darnus žemės ūkis; skaitmeninis žemės ūkis ir pasaulinės žemės ūkio maisto produktų vertės grandinės;
  • pasaulinis žemės ūkio forumas, kuriame kartą per metus susitinkama su EBPO nepriklausančiomis šalimis;
  • bendros EBPO grupės, pavyzdžiui, susijusios su žemės ūkiu ir prekyba bei žemės ūkiu ir aplinka.