Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

G20

Jako członek grupy G-20 Unia Europejska regularnie angażuje się w kwestie o globalnym znaczeniu dotyczące rolnictwa.

Rola G-20

Po kryzysie finansowym z 2008 r. przywódcy światowi zaczęli poszukiwać wielostronnych rozwiązań i zorganizowali pierwszy szczyt G-20 w Waszyngtonie. Łącznie członkowie G-20 reprezentują ok. 90 proc. światowego PKB, 80 proc. światowego handlu oraz dwie trzecie ludności świata, jak również ok. 60 proc. wszystkich gruntów rolnych i ok. 80 proc. światowego handlu produktami rolnymi.

W następstwie wydarzeń z 2008 r. członkowie G-20 wspólnie postanowili pobudzać wzrost gospodarczy i powstrzymywać się od wprowadzania środków protekcjonistycznych, przyspieszając tym samym zakończenie kryzysu. To pokazało, że jedynie poprzez wspólne działanie „główne podmioty” na arenie międzynarodowej mogą sprostać wyzwaniom zmieniającego się świata oraz zapewnić stabilność i ciągłość systemów gospodarczych i finansowych, które są podstawą bezpieczeństwa globalnego i dobrobytu.

Członkami grupy G-20 są:

 • Argentyna
 • Australia
 • Brazylia
 • Kanada
 • Chiny
 • Francja
 • Niemcy
 • Włochy
 • Indie
 • Indonezja
 • Japonia
 • Meksyk
 • Republika Korei
 • Rosja
 • Arabia Saudyjska
 • Republika Południowej Afryki
 • Turcja
 • Wielka Brytania
 • Stany Zjednoczone
 • Unia Europejska.

UE w G-20

Unia Europejska jest pełnoprawnym członkiem grupy G-20, wraz z trzema państwami członkowskimi: Francją, Niemcami i Włochami. Hiszpania ma status stałego gościa.

Na szczytach G-20 Unię Europejską reprezentuje przewodniczący Komisji i przewodniczący Rady Europejskiej.

Pod względem ludności reprezentowanej podczas szczytu grupy G-20 Unia Europejska – w której żyje około 6 proc. ludności świata – ustępuje jedynie Chinom i Indiom. UE jest drugą co do wielkości potęgą gospodarczą w G-20, reprezentując 18,5 proc. całkowitego światowego produktu krajowego brutto i plasuje się za Stanami Zjednoczonymi, które generują 24 proc. światowego produktu krajowego brutto.

Położenie nacisku na rolnictwo

Co roku, przed każdym szczytem ministrowie rolnictwa państw G-20 spotykają się, aby określić główne tematy, które znajdą się w ich oświadczeniu, stanowiącym wsparcie informacyjne dla dyskusji podczas kolejnego szczytu przywódców. Do tematów, które często poruszano w ostatnim dziesięcioleciu, należy m.in. rola innowacji (w szczególności technologii informacyjno-komunikacyjnych) w rolnictwie, utrzymanie zdrowych gleb oraz zrównoważona gospodarka wodna, jak również skuteczne prowadzenie handlu produktami rolnymi i inwestycji rolnych.

W ostatnich latach, w szczególności ze względu na pandemię COVID-19, zajmowano się głównie następującymi obszarami polityki:

 • zrównoważona transformacja systemów żywnościowych;
 • dostosowanie odporności regionalnego i globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, tak aby w przyszłości było ono odporne zarówno na tymczasowe wstrząsy, jak i wyzwania długoterminowe, w tym zmianę klimatu;
 • przeciwdziałanie stratom żywności i marnotrawieniu żywności;
 • innowacje cyfrowe w rolnictwie i lepsze wykorzystanie wysokiej jakości danych w kształtowaniu polityki (np. ustanowiony przez grupę G-20 system informacji o rynkach rolnych AMIS);
 • wspieranie agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz podejścia „Jedno zdrowie”, aby zapobiegać eskalacji zagrożeń sanitarnych, takich jak oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe;
 • zrównoważony handel, odpowiedzialne inwestycje oraz przejrzystość na rynkach produktów rolno-spożywczych.

Najważniejsze daty

Gospodarze szczytów w ostatnich i nadchodzących latach to następujące państwa:

 • Arabia Saudyjska w 2020 r.
 • Włochy w 2021 r.
 • Indonezja w 2022 r.
 • Indie w 2023 r.
 • Brazylia w 2024 r.

Aktualności