Skip to main content
Agriculture and rural development

Legislația în sectorul produselor ecologice

Actele juridice - introducere

De la 1 ianuarie 2022, Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 este actul legislativ aplicabil, cunoscut și sub denumirea de act de bază. El stabilește normele privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și abrogă și înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007. Noul regulament prevede perioade de tranziție pentru punerea în aplicare a anumitor noi dispoziții, în special în ceea ce privește comerțul. A se vedea capitolul IX secțiunea 2 din Regulamentul (UE) 2018/848, în care dispozițiile din precedentul Regulament (CE) nr. 834/2007 al Consiliului și din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei se pot aplica pentru o perioadă limitată.

În temeiul Regulamentului (UE) 2018/848, Comisia adoptă acte juridice secundare detaliate suplimentare.

Tipurile de acte juridice secundare sunt următoarele:

 • acte delegate, cunoscute și sub denumirea de regulamente delegate ale Comisiei, care sunt acte cu aplicabilitate generală menite să completeze („Regulamentul delegat al Comisiei de completare”) sau să modifice („Regulamentul delegat al Comisiei de modificare”) anumite elemente neesențiale (în sensul de complementaritate) ale actului legislativ;
 • acte de punere în aplicare, cunoscute și sub denumirea de regulamente de punere în aplicare ale Comisiei, care sunt utilizate în cazurile în care sunt necesare condiții uniforme de punere în aplicare.

Actele delegate de modificare a actului de bază sunt încorporate treptat în așa-numitul text „consolidat” al actului legislativ și devin parte a acestuia. Precizăm că versiunea consolidată a Regulamentul (UE) 2018/848 este pusă la dispoziție numai în scop informativ, neavând efecte juridice. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex.

Lista actelor secundare privind producția ecologică acoperă trei domenii principale: producția și etichetarea, controalele și schimburile comerciale.

Producția și etichetarea

Următoarele acte secundare reglementează producția ecologică și etichetarea produselor ecologice.

Regulamente delegate

Regulamentul delegat (UE) 2020/427 din 13 ianuarie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 privind anumite norme de producție detaliate pentru produsele ecologice (JO L 87, 23.3.2020)

Conținut:

 • modificarea punctului 1.3 din partea I a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 în ceea ce privește derogările pentru producția de semințe germinate;
 • modificarea punctului 1.9.6.2 din partea II a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 privind hrănirea albinelor dacă există riscuri privind supraviețuirea acestora;
 • adăugarea, în partea III la anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 a unui nou punct 3.1.2.3 privind producția de efective tinere de acvacultură;
 • modificarea punctului 3.1.3.3 prin eliminarea procentului maxim de hrană de origine vegetală în acvacultură.

Regulamentul delegat (UE) 2020/1794 din 16 septembrie 2020 de modificare a părții I din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 privind utilizarea materialului de reproducere a plantelor neecologic și în conversie (JO L 402, 1.12.2020)

Conținut:

 • modificarea punctelor 1.8.5 din partea I a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 în ceea ce privește utilizarea materialului în conversie și a materialului ecologic de reproducere a plantelor care permite utilizarea materialului de reproducere a plantelor în conversie și stabilirea condițiilor de utilizare a materialului neecologic de reproducere a plantelor atunci când materialul ecologic nu este disponibil.

Regulamentul delegat (UE) 2021/642 din 30 octombrie 2020 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) 2018/848 în ceea ce privește anumite informații care trebuie furnizate pe etichetele produselor ecologice (JO L 133, 20.4.2021)

Conținut:

 • modificarea punctului 2.1 din anexa III în vederea adăugării de cerințe privind informațiile care trebuie furnizate cu privire la etichetarea furajelor combinate care urmează să fie utilizate în producția ecologică și cu privire la etichetarea amestecurilor de semințe furajere ca material de reproducere a plantelor.

Regulamentul delegat (UE) 2021/716 din 9 februarie 2021 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 în ceea ce privește normele de producție ecologică privind semințele germinate și andivele, hrana pentru anumite animale de acvacultură și tratamentele pentru paraziți la animalele de acvacultură (JO L 151, 3.5.2021)

Conținut:

 • înlocuirea punctului 1.3 din partea I a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 cu norme de producție detaliate pentru semințele germinate și andive;
 • modificarea punctului 3.1.3.4 din partea III a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 pentru a permite utilizarea colesterolului ecologic în dieta creveților din familia Penaeidae și a creveților de apă dulce;
 • înlocuirea punctului 3.1.4.2 pentru a modifica cerințele privind frecvența tratamentelor pentru paraziți pentru toate speciile, altele decât somonul, și stabilirea unui număr maxim de tratamente pentru toate speciile de acvacultură.

Regulamentul delegat (UE) 2022/474 din 17 ianuarie 2022 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 în ceea ce privește cerințele specifice referitoare la producția și utilizarea plantulelor neecologice, în conversie și ecologice și a altor tipuri de material de reproducere a plantelor.

Conținut:

 • modificarea punctului 1.8.5 din partea I a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 privind utilizarea materialului de reproducere a plantelor în conversie și neecologic prin stabilirea de condiții pentru plantulele în conversie și pentru utilizarea materialului de reproducere a plantelor în conformitate cu condițiile stabilite la noul punct 1.8.6;
 • adăugarea punctului 1.8.5.8 privind interdicția de a autoriza plantulele neecologice din specii cu un ciclu scurt de cultivare;
 • adăugarea punctului 1.8.6. cu cerințe pentru autorizarea producției de material de reproducere a plantelor în cazul în care plantele-mamă sau, acolo unde este cazul, alte plante destinate producției de material de reproducere a plantelor și produse în conformitate cu punctul 1.8.2 nu sunt disponibile în cantități suficiente sau la un nivel calitativ suficient.

Regulamentul delegat (UE) 2020/2146 din 24 septembrie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 în ceea ce privește normele de producție excepționale referitoare la producția ecologică (JO L 428, 18.12.2020)

Conținut:

 • completarea Regulamentului (UE) 2018/848 în ceea ce privește normele de producție excepționale referitoare la recunoașterea circumstanțelor catastrofale, a condițiilor și a tipurilor de derogări, care pot fi acordate operatorilor de către autoritățile competente în cazul unor evenimente catastrofale, precum și pentru monitorizarea și raportarea acestora.

Regulamentul delegat (UE) 2021/1189 din 7 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 în ceea ce privește producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic provenit de la anumite genuri sau specii (JO L 258, 20.7.2021)

Conținut:

 • completarea Regulamentului (UE) 2018/848 în ceea ce privește cerințele specifice pentru producția și comercializarea materialului eterogen ecologic, în special cu privire la descrierea, identitatea, calitatea sanitară, puritatea analitică și capacitatea de germinare, ambalarea și etichetarea, informațiile care trebuie să fie păstrate de operatori, întreținerea și controalele oficiale aplicabile în cazul materialului eterogen ecologic.

Regulamentul delegat (UE) 2022/1450 din 27 iunie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea hranei proteice neecologice la producția de animale ecologice ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia (JO L 228, 2.9.2022)

Conținut:

 • invadarea Ucrainei de către Rusia la 24 februarie 2022 a avut consecințe grave asupra aprovizionării cu hrană proteică ecologică pentru animale în cazul mai multor state membre, ceea ce a amenințat continuitatea producției ecologice;
 • actul permite câtorva state membre care au recunoscut această situație ca reprezentând circumstanțe catastrofale să cedeze până la 5 % din furajele proteice neecologice categoriilor de porcine și păsări de curte mai vârstnice pentru o perioadă de maximum de un an.

Regulamente de punere în aplicare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/464 din 26 martie 2020 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 în ceea ce privește documentele necesare pentru recunoașterea retroactivă a perioadelor în scopul conversiei, producția de produse ecologice și informațiile care trebuie furnizate de către statele membre.

Conținut:

 • documentele care trebuie furnizate în vederea recunoașterii retroactive a perioadelor anterioare pentru conversia la producția ecologică;
 • norme de producție privind efectivele de animale și animalele de acvacultură, alimentele prelucrate și hrana pentru animale, împreună cu dispozițiile tranzitorii aferente;
 • informațiile care trebuie transmise de țările UE cu privire la disponibilitatea pe piață a materialelor ecologice și în conversie de reproducere a plantelor, a animalelor ecologice și a animalelor tinere de acvacultură ecologice.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1165 din 15 iulie 2021 de autorizare a anumitor produse și substanțe pentru utilizarea în producția ecologică și de stabilire a listelor acestora (JO L 253, 16.7.2021)

Conținut:

 • condițiile de autorizare a substanțelor și produselor destinate utilizării în producția ecologică;
 • procedura de acordare a autorizațiilor specifice pentru utilizarea produselor și substanțelor în anumite zone ale țărilor terțe;
 • măsuri tranzitorii pentru curățarea și dezinfectarea produselor și ingredientelor agricole neecologice enumerate în anexele relevante la Regulamentul (CE) nr. 889/2008;
 • perioada de tranziție până la 31 decembrie 2022 pentru valabilitatea documentelor justificative eliberate în conformitate cu articolul 68 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/121 din 17 ianuarie 2023 de autorizare a anumitor produse și substanțe pentru utilizarea în producția ecologică și de stabilire a listelor acestora (JO L 16, 18.1.2023)

Conținut:

 • Modificări ale listelor de produse și substanțe care pot fi utilizate în producția ecologică în urma examinării dosarelor depuse de statele membre de către Grupul de experți pentru consultanță tehnică în domeniul producției ecologice (EGTOP) și de Comisie.

Controale

Următoarele acte secundare se referă la controalele din sectorul ecologic.

Regulamente delegate

Regulamentul delegat (UE) 2021/715 din 20 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 în ceea ce privește cerințele aplicabile grupurilor de operatori (JO L 151, 3.5.2021)

Conținut:

 • modificarea articolului 36 din Regulamentul (UE) 2018/848 pentru a stabili cerințele privind proximitatea geografică a membrilor unui grup de operatori, sistemul de controale interne (SCI) și responsabilitățile membrilor grupului, ale administratorului SCI și ale inspectorilor SCI;
 • modificarea articolului 36 din Regulamentul (UE) 2018/848 pentru a stabili o listă de situații care trebuie considerate deficiențe ale sistemului de controalele interne.

Regulamentul delegat (UE) 2021/1006 din 12 aprilie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 în ceea ce privește modelul de certificat care atestă conformitatea cu normele privind producția ecologică (JO L 222, 22.6.2021)

Conținut:

 • înlocuirea anexei VI la Regulamentul (UE) 2018/848 cu un model de certificat pentru operatori și grupuri de operatori, astfel cum se prevede la articolul 35.

Regulamentul delegat (UE) 2021/1691 din 12 iulie 2021 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 în ceea ce privește cerințele referitoare la ținerea de registre aplicabile operatorilor din sectorul producției ecologice (JO L 334, 22.9.2021)

Conținut:

 • introducerea unor cerințe detaliate privind ținerea registrelor de către operatorii și grupurile de operatori care aplică norme specifice de producție ecologică.

Regulamentul delegat (UE) 2021/771 din 21 ianuarie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 prin stabilirea unor criterii și condiții specifice pentru verificările documentelor contabile în cadrul controalelor oficiale privind producția ecologică și pentru controalele oficiale asupra grupurilor de operatori

Conținut:

 • completarea actului de bază cu norme privind verificarea trasabilității și a bilanțului masic în cadrul controalelor oficiale asupra operatorilor și a grupurilor de operatori;
 • cerințe suplimentare pentru controalele oficiale asupra grupurilor de operatori.

Regulamentul delegat (UE) 2021/2304 din 18 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 cu norme referitoare la eliberarea certificatelor complementare care certifică neutilizarea antibioticelor în producția ecologică de produse de origine animală în scopul exportului (JO L 461, 27.12.2021)

Conținut:

 • completarea actului de bază cu dispoziții și cu modelul de certificat complementar care certifică neutilizarea antibioticelor în producția ecologică de produse de origine animală în scopul exportului.

Regulamentul delegat (UE) 2023/207 din 24 noiembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelul de certificat care atestă conformitatea cu normele privind producția ecologică (JO L 29, 1.2.2023)

Conținut:

 • modificarea anexei VI la Regulamentul (UE) 2018/848 în ceea ce privește modelul de certificat în temeiul articolul 35 alineatul (1)

Regulamente de punere în aplicare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/279 din 22 februarie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 în ceea ce privește controalele și alte măsuri de asigurarea a trasabilității și conformității în cadrul producției ecologice și etichetarea produselor ecologice (JO L 62, 23.2.2021)

Conținut:

 • stabilirea etapelor procedurale de urmat de către operator în cazul unei suspiciuni de neconformitate cauzată de prezența unor produse sau substanțe neautorizate;
 • stabilirea unei metodologii de anchetă oficială în cazul prezenței unor produse sau substanțe neautorizate;
 • stabilirea unor condiții detaliate pentru indicațiile prevăzute pentru produsele în conversie și pentru alte indicații de pe eticheta produselor ecologice;
 • stabilirea cerințelor privind componența și dimensiunea maximă a unui grup de operatori;
 • stabilirea cerințelor pentru documente și registre în scopuri legate de sistemul de controale interne și pentru notificările din partea administratorilor sistemului de controale interne, stabilirea procentajelor minime aplicabile controalelor și prelevării de eșantioane;
 • stabilirea unor cerințe minime pentru catalogul național de măsuri în caz de neconformitate constatată, precum și a unor orientări opționale;
 • stabilirea utilizării obligatorii de către autoritățile competente a Sistemului de informații privind agricultura ecologică (OFIS) pentru schimbul de informații cu Comisia și cu alte țări ale UE;
 • stabilirea unei perioade de tranziție până la 1 ianuarie 2025 pentru grupurile de operatori din țări terțe în ceea ce privește respectarea dimensiunii maxime a grupului de operatori.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1935 al Comisiei din 8 noiembrie 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/723 în ceea ce privește informațiile și datele referitoare la producția ecologică și etichetarea produselor ecologice care trebuie transmise prin intermediul modelului de formular tip (JO L 396, 10.11.2021, p.17-26)

Conținut:

 • stabilirea utilizării Sistemului de informații privind agricultura ecologică (OFIS) pentru transmiterea de informații și date privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în cadrul rapoartelor anuale;
 • furnizarea modelelor pentru datele privind producția ecologică în rapoartele anuale.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2119 din 1 decembrie 2021 privind registrele și declarațiile solicitate de la operatori și grupuri de operatori și privind mijloacele tehnice pentru eliberarea de certificate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848 și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1378 din 19 august 2021 în ceea ce privește eliberarea certificatului pentru operatori, grupuri de operatori și exportatori din țări terțe (JO L 430, 2.12.2021)

Conținut:

 • dispoziții detaliate privind eliberarea certificatului menționat la articolul 35 în format electronic, privind cerințele referitoare la păstrarea registrelor de către operatori și grupuri de operatori, privind declarațiile și alte comunicări care trebuie puse la dispoziția autorităților sau a organismelor de control.

Comerț

Următoarele acte secundare se referă la comerțul din sectorul ecologic.

Regulamente delegate

Regulamentul delegat (UE) 2021/1697 din 13 iulie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/848 în ceea ce privește criteriile de recunoaștere a autorităților de control și a organismelor de control care sunt competente să efectueze controale ale produselor ecologice în țări terțe, precum și de retragere a recunoașterii lor (JO L 336, 23.9.2021).

Conținut:

 • modificarea articolului 46 din actul de bază privind criteriile de recunoaștere a autorităților de control și a organismelor de control în vederea efectuării de controale în țări terțe, inclusiv informațiile și condițiile suplimentare necesare pentru desfășurarea sarcinilor lor, precum și capacitatea și competențele personalului acestora;
 • criterii suplimentare privind retragerea recunoașterii autorităților de control și a organismelor de control, cum ar fi în cazul în care nu se furnizează informații relevante pentru supravegherea acestora sau nu se iau măsuri corective adecvate.

Regulamentul delegat (UE) 2021/1698 din 13 iulie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 cu cerințe procedurale pentru recunoașterea autorităților de control și a organismelor de control care sunt competente să efectueze controale în ceea ce privește operatorii ecologici certificați, grupurile de operatori ecologici certificate și produsele ecologice din țări terțe, precum și cu norme privind supravegherea respectivelor autorități de control și organisme de control și controalele și alte acțiuni care trebuie efectuate de respectivele autorități de control și organisme de control (JO L 336, 23.9.2021)

Conținut:

 • stabilirea cerințelor procedurale pentru recunoașterea autorităților de control și a organismelor de control din țările terțe;
 • detalii privind dosarul tehnic care trebuie prezentat Comisiei și cererea de extindere a domeniului de aplicare a recunoașterii;
 • cerințele generale privind supravegherea autorităților de control și a organismelor de control de către Comisie, rapoartele anuale, examinările și auditurile la fața locului, controalele de trasabilitate, solicitările ad-hoc din partea Comisiei, lista produselor cu risc ridicat;
 • cerințele de control în ceea ce privește operatorii și grupurile de operatori, controalele pentru certificarea acestora, metodele și tehnicile de control, eșantionarea și selectarea laboratoarelor, procedurile de control documentate și evidențele controalelor;
 • cerințele specifice de control pentru acvacultură;
 • verificarea transporturilor destinate importului în Uniune, acțiunile care trebuie întreprinse de autoritățile de control și de organismele de control în ceea ce privește schimbul de informații, normele suplimentare în caz de neconformități;
 • verificările care trebuie efectuate și raportarea pentru recunoașterea retroactivă a unei perioade anterioare ca parte a perioadei de conversie;
 • raportarea cu privire la autorizațiile pentru utilizarea materialului neecologic de reproducere a plantelor;
 • derogări în ceea ce privește utilizarea animalelor neecologice și a animalelor tinere de acvacultură neecologice;
 • raportarea cu privire la autorizarea pentru utilizarea ingredientelor neecologice;
 • recunoașterea circumstanțelor catastrofale și a condițiilor pentru acordarea de derogări.

Regulamentul delegat (UE) 2021/1342 din 27 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/1342 cu norme referitoare la informațiile care trebuie trimise de țările terțe și de autoritățile de control și organismele de control în scopul supravegherii recunoașterii acestora în temeiul articolului 33 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 din 28 iunie 2007 în ceea ce privește produsele ecologice importate, precum și la măsurile care urmează să fie luate în cadrul exercitării supravegherii respective (JO L 292, 16.8.2021)

Conținut:

 • dispoziții privind supravegherea țărilor terțe în scopul recunoașterii echivalenței până la 31 decembrie 2026 pentru importurile de produse ecologice în UE;
 • dispoziții privind supravegherea autorităților de control și a organismelor de control în scopul recunoașterii echivalenței până la 31 decembrie 2024, inclusiv informațiile care trebuie furnizate, examinarea la fața locului, notificările și urmărirea cazurilor de nereguli;
 • dispoziții privind normele de reexaminare a recunoașterii țărilor terțe, a autorităților de control și a organismelor de control.

Regulamentul delegat (UE) 2021/2305 din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 cu norme privind cazurile și condițiile în care produsele ecologice și produsele în conversie sunt scutite de controalele oficiale la posturile de control la frontieră, locul de efectuare a controalelor oficiale pentru astfel de produse și de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2019/2123 și (UE) 2019/2124 ale Comisiei (JO L 461, 27.12.2021).

Conținut:

 • completarea Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește condițiile în care anumite produse ecologice și în conversie care intră în UE și care prezintă un risc scăzut sau nu prezintă niciun risc specific pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau pentru mediu sunt exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de control la frontieră efectuate pentru verificarea conformității cu normele privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și locul în care urmează să fie efectuate controalele oficiale pentru astfel de produse destinate introducerii pe piața UE;
 • modificări aduse Regulamentelor delegate (UE) 2019/2123 și (UE) 2019/2124. Modificarea se asigură că Regulamentele (UE) 2019/2123 și (UE) 2019/2124 se aplică plantelor, produselor vegetale și altor obiecte care intră în prezent în domeniul lor de aplicare, inclusiv în cazul în care aceste mărfuri sunt produse ecologice sau produse în conversie care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră, în temeiul articolului 45 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848.

Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 cu norme privind controalele oficiale asupra transporturilor de produse ecologice și de produse în conversie destinate importului în UE și privind certificatul de inspecție (JO L 461, 27.12.2021)

Conținut:

 • completarea actului de bază în ceea ce privește certificatul de inspecție și controalele oficiale efectuate de țările UE înainte de punerea în liberă circulație în UE a produselor ecologice originare din țări terțe;
 • dispoziții privind informațiile care trebuie furnizate de o autoritate competentă, de o autoritate de control sau de un organism de control dintr-o țară terță cu privire la neconformitățile transporturilor destinate importului în UE.

Regulamentul delegat (UE) 2022/760 din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2021/2306 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii aplicabile certificatelor de inspecție emise în Ucraina (JO L 139, 18.5.2022)

Conținut:

 • din cauza perturbării serviciilor poștale din Ucraina cauzate de invadarea de către Rusia la 24 februarie 2022, autoritățile de control și organismele de control recunoscute în scopul exportului de produse ecologice către UE care emit un certificat de inspecție pe suport de hârtie cu semnătură olografă în Ucraina întâmpină dificultăți în a se asigura că certificatul pe suport de hârtie este prezentat cu produse ecologice la intrarea pe teritoriul UE;
 • actul permite ca, până la data de 30 iunie 2022, pe lângă certificatele pe suport de hârtie și cele emise cu sigiliu electronic, să existe și posibilitatea ca certificatele de inspecție să fie emise electronic fără aplicarea unui sigiliu electronic calificat.

Regulamentul delegat (UE) 2022/2238 din 22 august 2022 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2021/2306 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii pentru certificatele de inspecție și extrasele din acestea și în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii pentru certificatele de inspecție eliberate în Ucraina (JO L 294, 15.11.2022).

Conținut:

 • modificări ale articolul 11 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 pentru a prelungi aplicabilitatea dispozițiilor tranzitorii astfel încât extrasul certificatului de inspecție să poată fi vizat și pe suport de hârtie după ce a fost completat în TRACES și imprimat până la 30 noiembrie 2022, pentru a permite tuturor actorilor în cauză să finalizeze înscrierea pentru sigiliul electronic calificat; 
 • în plus, având în vedere durata imprevizibilă a invadării Ucrainei de către Rusia, o persoană autorizată stabilită în Ucraina, provenind de la o autoritate de control sau de la un organism de control care nu este dotat cu un sigiliu electronic calificat, poate emite și transmite în TRACES certificatul de inspecție în format electronic fără aplicarea unui sigiliu electronic calificat în caseta 18 până la 30 noiembrie 2022.

Regulamente de punere în aplicare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1378 din 19 august 2021 de stabilire a anumitor norme privind certificatul eliberat operatorilor, grupurilor de operatori și exportatorilor din țări terțe implicați în importurile de produse ecologice și în conversie în Uniune și de stabilire a listei autorităților de control și a organismelor de control recunoscute în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848 (JO L 297, 20.8.2021)

Precizăm că acest act a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2119 al Comisiei menționat mai sus.

Conținut:

 • stabilirea dispozițiilor și a modelului de certificat eliberat operatorilor, grupurilor de operatori și exportatorilor din țări terțe, precum și a listei autorităților de control și a organismelor de control recunoscute din țările terțe, în conformitate cu articolul 46 din actul de bază.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307 din 21 octombrie 2021 de stabilire a normelor privind documentele și notificările necesare pentru produsele ecologice și în conversie destinate importului în UE (JO L 461, 27.12.2021)

Conținut:

 • dispoziții privind declarațiile și comunicările importatorilor, ale operatorilor responsabili de transporturi, ale primilor destinatari și ale destinatarilor pentru importul de produse din țări terțe în scopul introducerii produselor respective pe piața UE ca produse ecologice sau produse în conversie;
 • dispoziții privind notificarea de către autoritățile competente a neconformității suspectate sau constatate a transporturilor.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2325 din 16 decembrie 2021 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/848, a listei țărilor terțe și a listei autorităților de control și a organismelor de control care au fost recunoscute în temeiul articolului 33 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în scopul importului de produse ecologice în UE (JO L 465, 29.12.2021)

Conținut:

 • listele țărilor terțe recunoscute în scopul echivalenței și informații privind recunoașterea acestora, inclusiv categoriile specifice de produse;
 • listele autorităților de control și ale organismelor de control recunoscute în scopul echivalenței și informații privind țările și categoriile de produse pentru care sunt recunoscute.

Puteți consulta și informațiile specifice privind comerțul cu produse ecologice care fac obiectul unor acorduri specifice cu Chile, Elveția și Regatul Unit.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2240 din 20 octombrie 2022 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1378, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/2119 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/2307 în ceea ce privește utilizarea sigiliului electronic calificat pentru eliberarea de certificate (JO L 294, 15.11.2022)

Conținut:

 • modificarea anumitor dispoziții din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2119 și din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1378 pentru introducerea utilizării unui sigiliu electronic calificat pentru eliberarea certificatelor ecologice începând cu data de 1 iulie 2023;
 • în plus, în partea II a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307, la al patrulea paragraf al notelor privind caseta 12 și la al doilea paragraf al notelor privind caseta 13, data de „30 iunie 2022” se înlocuiește cu „30 noiembrie 2022” pentru a o alinia la noile dispoziții ale Regulamentului delegat (UE) 2022/2238.

Evenimente

 • Concursuri și ceremonii de decernare a premiilor

EU Organic Awards 2023

 • luni, 25 septembrie 2023, 09:00 - 12:00 (CEST)
 • Brussels, Belgium
 • Transmisiune în direct disponibilă online