Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Handel in biologische producten

Invoer van biologische producten

Een ingevoerd product kan alleen als biologisch worden verkocht als het voldoet aan gelijkwaardige normen als gelden voor in de Europese Unie geproduceerde goederen. Alle importeurs die een product als biologisch in de handel willen brengen, moeten dan ook bepaalde procedures volgen. Die procedures hangen af van de plaats van oorsprong van de goederen.

Voor producten van oorsprong uit:

 • Argentinië
 • Australië
 • Canada
 • Chili
 • Costa Rica
 • India
 • Israël
 • Japan
 • Tunesië
 • Zuid-Korea
 • Nieuw-Zeeland
 • Zwitserland
 • Verenigde Staten van Amerika

De EU heeft overeenkomsten over de handel in biologische producten gesloten met Chili, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Nadere gegevens over de datum van inwerkingtreding, de betrokken producten en de controleautoriteiten en -organen zijn te vinden in overeenkomsten inzake de handel in biologische producten.

De meeste biologische producten worden geïnspecteerd en gecertificeerd door de nationale autoriteiten van het land van oorsprong. Dat kan omdat er regelingen voor de invoer van biologische producten met die landen bestaan. De normen en controlemaatregelen in die landen zijn immers gelijkwaardig bevonden aan die van de EU. Die landen worden ook wel “gelijkwaardige” landen genoemd.

Wat de invoer van biologische producten uit het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie betreft, heeft de Commissie een kennisgeving aan belanghebbenden gepubliceerd met een uiteenzetting van de juridische situatie na de overgangsperiode, de betrokken scheidingsbepalingen van het terugtrekkingsakkoord en de regels die na het eind van de overgangsperiode in Noord-Ierland gelden.

8 DECEMBER 2020
Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of organic production methods

Voor producten van oorsprong uit een ander land

In alle andere landen gebeurt de inspectie en certificering door “controleorganen of controlerende autoriteiten”. Dit zijn onafhankelijke instanties die door de Commissie worden aangewezen om ervoor te zorgen dat de biologische producenten in hun bevoegdheidsgebied normen en controlemaatregelen toepassen die gelijkwaardig zijn aan die van de EU.

Wie een product uit een van die landen wil invoeren om het in de EU als biologisch product in de handel te brengen, moet contact opnemen met het bevoegde nationale controleorgaan.

Producten die worden ingevoerd uit bepaalde niet-EU-landen, zijn mogelijk onderworpen aan aanvullende controles of voorschriften. 

Na een grondige evaluatie van alle kennisgevingen die gedurende een periode van één jaar in het informatiesysteem voor biologische landbouw (OFIS) zijn ingevoerd, hebben de Europese Commissie en de EU-landen gezamenlijk besloten dat een aantal producten die uit een aantal derde landen komen, van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 aan aanvullende controles moet worden onderworpen. Dit moet de integriteit van de biologische productie beter waarborgen. De aanvullende controles houden bepaalde verbintenissen van EU-landen in, evenals bepaalde verplichtingen voor controleorganen die in derde landen onder toezicht van de Commissie als gelijkwaardig zijn erkend. In het werkdocument van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling over aanvullende officiële controles van producten uit bepaalde derde landen worden deze verbintenissen van EU-landen omschreven in termen van aanvullende officiële controles. In de brief aan gelijkwaardige controleorganen in derde landen onder toezicht van de Commissie worden deze verplichtingen omschreven in termen van aanvullende controlemaatregelen.

12 JANUARI 2024
Working document on additional official controls on products originating from certain third country
12 JANUARI 2024
Letter to control bodies and authorities on the import of organic products from certain countries

Voor uit de VS ingevoerde producten is aanvullend advies beschikbaar.

14 FEBRUARI 2012
Advice on EU-US equivalence

Certificering

Alle biologische producten die in de EU worden ingevoerd, moeten beschikken over een elektronisch controlecertificaat (e-COI). Die certificaten worden beheerd via het Trade Control and Expert System (Traces).

 • Gelijkwaardige landen: de certificaten worden afgegeven door de controleorganen die door de nationale autoriteiten zijn aangewezen.
 • Alle overige landen: de certificaten worden afgegeven door de controleorganen die door de EU zijn aangewezen.

Als u niet over een elektronisch controlecertificaat beschikt, zullen uw producten niet uit hun haven van aankomst in de EU worden vrijgegeven.

10 DECEMBER 2018
Guidelines on imports of organic products into the EU

Uitvoer van biologische producten naar landen buiten de EU

Bij de uitvoer van biologische producten uit de Europese Unie moet u zich houden aan de regels van het land van bestemming. Voor meer informatie daarover verwijzen we u naar de bevoegde autoriteiten van het betrokken land.

Meer informatie

Uitvoer uit de EU

Informatie voor de controleorganen van derde landen

Organisaties die biologische producenten of distributeurs uit niet-EU-landen evalueren en inspecteren, kunnen een aanvraag tot erkenning door de EU als controleorgaan indienen. Als controleorgaan kunnen zij certificeren dat producten die bestemd zijn voor invoer in de EU, biologisch zijn geproduceerd.

Meer informatie

Verordening (EU) 2018/848

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 van de Commissie