Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Becoming an organic farmer

Ekološka načela

Proizvoditi na ekološki način znači poštovati načela, pravila i zahtjeve ekološkog uzgoja. Svatko tko želi postati ekološki poljoprivrednik mora se upoznati s relevantnim zakonodavstvom kako bi bio svjestan svih svojih obveza.

Prije započinjanja svake aktivnosti u području ekološke poljoprivrede trebalo bi se obratiti nadležnom tijelu za poljoprivredu u matičnoj državi. Nadležna tijela pružaju informacije o dostupnim mjerama potpore te općenite savjete.

Certificiranje

Proizvođači, prerađivači i trgovci koji žele stavljati na tržište ekološku hranu moraju se registrirati pri nadležnom kontrolnom tijelu ili ustanovi, koji provjeravaju postupa li subjekt u skladu s pravilima o ekološkoj proizvodnji. Svaka država članica može za to imenovati javno ili privatno tijelo, ali pritom mora osigurati poštovanje pravila Europske unije o ekološkoj proizvodnji.

Ekološki proizvođač mora dobiti certifikat od nadležnog kontrolnog tijela.

To podrazumijeva godišnje inspekcije i kontrole kojima se osigurava usklađenost s pravilima o ekološkoj proizvodnji.

Povezane informacije

Kontrola i provedba

Prelazak na ekološku proizvodnju

Poljoprivredno gospodarstvo koje želi proizvoditi na ekološki način mora proći određeno prijelazno razdoblje. Tijekom tog razdoblja ono mora primjenjivati metode ekološke proizvodnje, ali se proizvodi ne mogu prodavati kao ekološki. Trajanje prijelaznog razdoblja ovisi o vrsti ekološkog proizvoda:

  • tri godine za bobičasto voće, voćnjake i vinograde
  • 12 mjeseci za svinjogojstvo i peradarstvo
  • dvije godine za jednogodišnje usjeve za ishranu pašne stoke.

To može biti teško razdoblje za ekološke poljoprivrednike. Ekološki način proizvodnje često znači manji prinos, a ne može se postići ista cijena kao za certificirane ekološke proizvode. Stoga Europska unija i države članice ekološkim proizvođačima nude razne potpore kako bi im pomogli da stanu na noge.

Sve se bilje u prijelaznom razdoblju mora uzgajati iz ekološkog sjemena.

Financijska potpora za ekološke poljoprivrednike

EU pruža financijsku potporu i za prelazak na ekološki način proizvodnje i za održavanje ekološkog statusa. Na taj se način priznaje važno mjesto ekološke poljoprivrede među prioritetima ruralnog razvoja i koristi za društvo koje proizlaze iz ekološkog načina proizvodnje.

Države članice EU-a mogu dodjeljivati potporu na različite načine, ovisno o specifičnim izazovima s kojima se suočavaju njihovi ekološki proizvođači.

Povezane informacije

Nacionalne kontrolne ustanove i kontrolna tijela za dodatne informacije

Potpora dohotku

Vodič o mogućnostima potpore za ekološke proizvođače

Istraživanje, najbolja praksa i savjetovanje

EU poljoprivrednicima ne pomaže samo financijski. Ekološki proizvođači mogu dobiti savjete o najboljoj praksi i uvođenju novih i inovativnih rješenja za povećanje učinkovitosti i profitabilnosti.

U okviru Europskog partnerstva za inovacije u području poljoprivrede (EIP-AGRI) radi se na jačanju konkurentne i održive poljoprivrede i šumarstva u kojima se ostvaruju veći i bolji rezultati uz manje resursa.

Osim toga, EU pomaže poljoprivrednicima u osnivanju organizacija proizvođača koje ih štite od nepoštenih trgovačkih praksi i pruža potporu za vrijeme fluktuacija na tržištu.

Povezane informacije

Organizacije proizvođača

Poljoprivredne savjetodavne službe

Istraživanje i inovacije u ekološkoj poljoprivredi

Ekološka poljoprivreda i ZPP

Ekološki poljoprivrednici mogu se prijaviti i za druge oblike potpore dohotku u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). To uključuje izravna plaćanja i plaćanja posebno namijenjena mladim poljoprivrednicima.

Osim toga, ekološki poljoprivrednici automatski stječu pravo na zelena plaćanja. Zelena plaćanja osmišljena su kako bi se poljoprivrednici potaknuli da donose odluke koje su prihvatljive za okoliš, a automatski su dostupna ekološkim poljoprivrednicima kako bi se naglasile brojne koristi za okoliš koje proizlaze iz ekološkog načina proizvodnje.

Povezane informacije

Održivo korištenje zemljišta (zelene prakse)

Izravna plaćanja

Ruralni razvoj