Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Budućnost ekološke poljoprivrede

Novo zakonodavstvo od 2022.

Nakon jednogodišnje odgode novi propisi o ekološkoj proizvodnji počeli su se primjenjivati 1. siječnja 2022., a u njima su uzete u obzir ubrzane promjene koje se odvijaju u tom brzorastućem sektoru. Novom uredbom osigurat će se pošteni tržišni uvjeti za poljoprivrednike te spriječiti prijevare i održati povjerenje potrošača. Konkretno:

 • pravila o proizvodnji pojednostavnjena su ukidanjem niza iznimaka i izuzeća
 • sustav kontrola ojačan je pojačanim mjerama predostrožnosti i strogim kontrolama duž cijelog lanca opskrbe
 • proizvođači u trećim zemljama morat će poštovati ista pravila kao proizvođači u EU-u
 • pravilima o ekološkoj proizvodnji obuhvaćen je veći broj proizvoda (npr. soli, pluto, pčelinji vosak, vuna i sl.) te su uvedena dodatna pravila proizvodnje (npr. za jelensku divljač, kuniće i perad)
 • olakšat će se certificiranje za male poljoprivrednike zahvaljujući novom sustavu skupnog certificiranja
 • primjenjivat će se ujednačeniji pristup za smanjenje rizika od slučajnog onečišćenja pesticidima.

Uredba (EU) 2018/848 od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda

Povezane informacije

Zakonodavstvo u sektoru ekoloških proizvoda

Postupak savjetovanja

Pri izradi svakog novog zakonodavnog akta EU se savjetuje s dionicima i javnošću te analizira prikupljene povratne informacije.

Ni novo zakonodavstvo o ekološkoj proizvodnji nije bilo izuzetak. Komisija je provela opsežno savjetovanje u 2012. i 2013., a rezultati tog savjetovanja uzeti su u obzir u novom zakonodavnom prijedlogu.

Vremenski raspored savjetovanja

 1. ožujak 2014.

  Zakonodavni prijedlog Komisije na temelju njezina stručnog znanja, procjene učinka i rezultata savjetodavnog postupka.

  Procjena učinka novog prijedloga

  Komisijin prijedlog novog propisa za ekološku poljoprivredu iz 2014.

 2. studeni 2013.

  Drugi sastanak savjetodavne skupine za ekološku poljoprivredu, koji se temelji na radu skupine iz lipnja 2013.

 3. lipanj 2013.

  Sastanak uobičajenih članova savjetodavne skupine za ekološku poljoprivredu, preimenovane u skupinu za građanski dijalog, radi nastavka pripreme zakonodavnog prijedloga.

 4. travanj 2013.

  Drugi sastanak proširene savjetodavne skupine za ekološku poljoprivredu, koji se nastavlja na raniji rad stručnih skupina i rezultate javnog savjetovanja.

 5. siječanj – travanj 2013.

  Javno savjetovanje. Komisija je primila 44 846 odgovora na upitnik i 1 450 e-poruka od građana i raznih dionika.

  Izvješće o javnom savjetovanju o novom zakonodavstvu o ekološkoj proizvodnji

 6. prosinac 2012.

  Sastanak proširene savjetodavne skupine za ekološku poljoprivredu (naknadno preimenovane u skupinu za građanski dijalog) i drugih dionika radi rasprave o novom zakonodavnom prijedlogu.

 7. studeni 2012.

  Stručna rasprava o međunarodnoj trgovini ekološkim proizvodima i o globalnim pitanjima. U raspravi su sudjelovali predstavnici organizacija kao što su skupine proizvođača i tijela za nadzor trećih strana.

 8. listopad 2012.

  Stručna rasprava o ekološkoj proizvodnji u EU-u – kontrole i provedba. U raspravi su sudjelovale zainteresirane strane kao što su uredi za graničnu kontrolu i organizacije proizvođača.

 9. rujan 2012.

  Stručna rasprava o ekološkom tržištu EU-a – unutarnje tržište i standardi. U raspravi su sudjelovali dionici kao što su organizacije za zaštitu potrošača ili nevladine organizacije za dobrobit životinja.

Akcijski plan o ekološkoj proizvodnji u Uniji

Komisija je u ožujku 2021. pokrenula ekološki akcijski plan za EU. Akcijskim planom trebao bi se ostvariti cilj europskog zelenog plana u skladu s kojim bi do 2030. najmanje 25 % poljoprivrednog zemljišta u EU-u trebalo biti pod ekološkim uzgojem.

Plan se sastoji od 23 mjere podijeljene u tri osi:

 • 1. os: poticanje potražnje i osiguravanje povjerenja potrošača
 • 2. os: poticanje prelaska na ekološku proizvodnju i jačanje cijelog lanca vrijednosti
 • 3. os: ekološka proizvodnja kao primjer – poboljšanje doprinosa ekološke poljoprivrede održivosti.

Istraživanje i inovacije u ekološkoj poljoprivredi

Istraživanje i inovacije imaju istaknuto mjesto u djelovanju Komisije, pa ni poljoprivreda nije izuzetak.

Obzor 2020. i Obzor Europa

EU financira razne programe istraživanja na temelju zakonodavstva o Obzoru 2020. i Obzoru Europa. Višegodišnji programi rada koje sastavlja Komisija u savjetovanju s dionicima usmjereni su na poticanje rasta i otvaranje radnih mjesta, a za istraživanja koja donose konkretne koristi predviđeno je financiranje sredstvima EU-a u kombinaciji s privatnim ulaganjima.

Program Obzor 2020. za poljoprivredu bio je posebno usmjeren na povećanje učinkovitosti proizvodnje bez nanošenja štete prirodnom okolišu. Neki od projekata izravno povezanih s ekološkom proizvodnjom još su u tijeku.

EIP-AGRI

Europsko partnerstvo za inovacije za produktivnost i održivost u poljoprivredi (EIP-AGRI) povezuje poljoprivrednike i istraživače u cilju ubrzanja inovacija. EIP-AGRI ima fokusnu skupinu koja se bavi novim pristupima ekološkom uzgoju. Skupina je ispitivala mogućnosti optimizacije ratarskih prinosa, a neke od primjera najbolje prakse iznijela je u svojem završnom izvješću.

EIT

U cilju poticanja inovacija EU je osnovao i Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT). Inicijativa EIT Food usmjerena je na poduzetništvo i inovacije u prehrambenom sektoru.

Novosti