Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Ekološki znak EU-a osigurava jedinstveni vizualni identitet ekoloških proizvoda proizvedenih u Europskoj uniji. Zahvaljujući njemu potrošači lakše prepoznaju ekološke proizvode, a poljoprivrednici ih mogu lakše prodati na tržištima diljem EU-a.

Ekološki znak može se upotrebljavati samo na ekološkim proizvodima koje je certificirala ovlaštena agencija ili ustanova. Njime se potvrđuje da su zadovoljili stroge zahtjeve proizvodnje, prerade, prijevoza i skladištenja. Znak se može staviti samo na proizvode koji sadržavaju najmanje 95 % ekoloških sastojaka i zadovoljavaju dodatne stroge uvjete u pogledu preostalih 5 %. Isti sastojak ne smije biti prisutan u ekološkom i neekološkom obliku.

Pored ekološkog znaka EU-a mora biti prikazan kodni broj kontrolne ustanove i mjesto uzgoja poljoprivrednih sirovina od kojih se proizvod sastoji.

Logotip EU-a za ekološku proizvodnju
Logotip EU-a za ekološku proizvodnju

Kada se upotrebljava ekološki znak

Znak je obvezan za većinu ekoloških proizvoda i mora biti prikazan u skladu s posebnim pravilima kako bi se izbjeglo zbunjivanje potrošača, održalo povjerenje u ekološku hranu i pružila potpora inspekcijskim sustavima nadležnih tijela.

Znak se mora upotrebljavati:

 • na svim zapakiranim prehrambenim proizvodima koji se proizvode i prodaju u EU-u kao ekološki proizvodi.

Osim toga, znak se može upotrebljavati:

 • na uvezenim proizvodima ako je proizvod usklađen s pravilima EU-a o uvozu ekoloških proizvoda
 • na nezapakiranim ekološkim proizvodima
 • na ekološkim proizvodima iz EU-a koji se stavljaju na tržišta trećih zemalja
 • u kampanjama za informiranje javnosti o programima ekološke proizvodnje (pod uvjetom da se pritom javnost ne dovodi u zabludu i da se ne stječe dojam da neekološki proizvodi ispunjavaju zahtjeve propisane za ekološke proizvode).

Znak se ne smije upotrebljavati:

 • na proizvodima koji sadržavaju manje od 95 % ekoloških sastojaka
 • u objektima javne prehrane kao što su restorani i bolnice
 • na proizvodima koji nisu obuhvaćeni pravilima za ekološke proizvode, npr. kozmetičkim proizvodima i proizvodima iz lova i ribolova
 • na „prijelaznim” proizvodima (u slučaju prelaska na ekološku proizvodnju, u razdoblju dok u tlu ili životinjskom proizvodnom lancu još može biti neekoloških tvari).

Znak se prikazuje prema strogim pravilima.

 • Znak ne smije biti manji od 13,5 mm x 9 mm. U slučaju vrlo malih pakiranja kod kojih to nije moguće, dopuštena je veličina 9 mm x 6 mm.
 • Znak mora biti prikazan standardnom zelenom i bijelom bojom, a promjena je dopuštena samo ako se upotrebljava crno-bijeli pisač.
 • Ne smije biti stiliziran (npr. nanošenje na prozirnu podlogu ili dodavanje 3D efekata).

Dodatne informacije o prikazivanju ekološkog znaka nalaze se u priručniku za korisnike ekološkog znaka.

20 STUDENI 2018
EU organic farming logo user manual
English
(1.13 MB - PDF)
Preuzimanje
20 STUDENI 2018
EU organic logo (JPEG)
English
(123.31 KB - ZIP)
Preuzimanje
20 STUDENI 2018
EU organic logo (PDF)
English
(88.82 KB - PDF)
Preuzimanje
20 STUDENI 2018
EU organic logo (GIF)
English
(35.61 KB - ZIP)
Preuzimanje
20 STUDENI 2018
EU organic logo (EPS)
English
(556.67 KB - ZIP)
Preuzimanje
20 STUDENI 2018
EU organic logo (AI)
English
(17.3 MB - ZIP)
Preuzimanje