Pāriet uz galveno saturu
Agriculture and rural development

Becoming an organic farmer

Bioloģiskās lauksaimniecības principi

Bioloģiskā saimniekošana nozīmē, ka ir jāievēro šāda veida lauksaimniecības principi, noteikumi un prasības. Ikvienam, kas vēlas kļūt par bioloģisko lauksaimnieku, ir jāiepazīstas ar piemērojamo regulējumu, lai pilnībā saprastu savus pienākumus.

Pirms darbības sākšanas bioloģiskās lauksaimniecības nozarē jums ir jāsazinās ar savas valsts kompetento lauksaimniecības iestādi. Tā var sniegt informāciju gan par pieejamo atbalstu, gan vispārīgākus padomus.

Sertifikācija

Visiem pārtikas ražotājiem, pārstrādātājiem un tirgotājiem, kas vēlas savu preci marķēt kā bioloģisku, ir jāreģistrējas aģentūrā vai citā iestādē, kas veic kontroli. Šīs aģentūras vai iestādes pienākums ir pārliecināties, ka uzņēmējs strādā atbilstīgi bioloģiskās ražošanas noteikumiem. Katra ES dalībvalsts var pati nolemt, vai kontroli veic publiska vai privāta struktūra, tomēr visas dalībvalstis pārbauda, vai tiek ievēroti Eiropas Savienības noteikumi par bioloģisko ražošanu.

Ja vēlaties kļūt par bioloģisko lauksaimnieku, jums ir jāsaņem sertifikāts no kontrolējošas iestādes.

Sertifikācija izpaužas kā ikgadēja inspicēšana un dažādas pārbaudes, kuru mērķis ir pārliecināties, ka jūs ievērojat bioloģiskās ražošanas noteikumus.

Saistīta informācija

Kontrole un noteikumu izpildes panākšana

Pāreja

Visām saimniecībām, kas vēlas sākt ražot bioloģisko pārtiku, ir jāiziet procedūra, ko sauc par pāreju. Šajā periodā ir jāizmanto bioloģiskās ražošanas metodes, bet iegūtos produktus vēl nedrīkst pārdot kā bioloģiskus. Pārejas perioda ilgums ir atkarīgs no ražotā pārtikas produkta veida:

  • 3 gadi daudzgadīgu ogulāju, augļukoku un vīnogulāju dārziem;
  • 12 mēneši cūku un mājputnu audzētājiem;
  • 2 gadi zemei, kur audzē atgremotāju ganīšanai paredzētas viengadīgas kultūras.

Pārejas periods bioloģiskajām saimniecībām var būt grūts laiks. Bioloģiskās metodes bieži dod mazāku ražu, turklāt pārejas periodā saražoto pārtiku nevar pārdot par augstāku cenu, kādu prasa par bioloģisko pārtiku. Tāpēc Eiropas Savienība un ES dalībvalstis piedāvā dažādus atbalsta pasākumus, lai bioloģiskajiem zemniekiem atvieglotu sākumperiodu.

Visiem pārejas periodā kultivētajiem augiem ir jābūt izaudzētiem no bioloģiskajām sēklām.

Finansiāls atbalsts bioloģiskajiem lauksaimniekiem

ES finansiālais atbalsts var tikt sniegts gan pārejai uz bioloģisko saimniekošanu, gan šādas saimniekošanas statusa saglabāšanai. Tā tiek atzīta bioloģiskās lauksaimniecības svarīgā lomu dažādu lauku attīstības prioritāšu sasniegšanā un sabiedrības potenciālie ieguvumi no šādām saimniekošanas metodēm.

ES valstis atbalstu drīkst piešķirt dažādos veidos. Tādējādi tās var pielāgoties specifiskajām savas valsts bioloģisko lauksaimnieku problēmām.

Saistīta informācija

Valsts kontroles iestādes un struktūras, kas var sniegt sīkāku informāciju

Ienākumu atbalsts

Pētniecība, paraugprakse un padomi

ES palīdz lauksaimniekiem ne tikai finansiāli. Bioloģiskajiem lauksaimniekiem tā nodrošina arī iespēju saņemt padomus par paraugpraksi un to, kā ieviest jaunus un inovatīvus risinājumus. Tādējādi var uzlabot ražību un līdz ar to vairot peļņu.

Eiropas inovāciju partnerības lauksaimniecības jomā (EIP-AGRI) darba mērķis ir veicināt konkurētspējīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību, kas nodrošinātu “lielākus un labākus rezultātus ar mazākiem resursiem”.

ES lauksaimniekiem arī palīdz veidot ražotāju organizācijas, kas aizsargā no negodīgas tirdzniecības prakses un sniedz atbalstu ekonomikas svārstību laikā.

Saistīta informācija

Ražotāju organizācijas

Lauku saimniecību konsultēšanas sistēma

Pētniecība un inovācija bioloģiskās pārtikas jomā

Bioloģiskā lauksaimniecība un KLP

Bioloģiskie lauksaimnieki var pieteikties arī uz cita veida atbalstu, ko nodrošina kopējā lauksaimniecības politika (KLP). Piemēram, uz tiešajiem maksājumiem un gados jauniem lauksaimniekiem īpaši paredzētu atbalstu.

Turklāt bioloģiskie zemnieki automātiski kvalificējas zaļināšanas maksājumiem. Šādi zaļināšanas maksājumi tika ieviesti, lai rosinātu lauksaimniekus pieņemt videi draudzīgus lēmumus. Fakts, ka bioloģiskajiem lauksaimniekiem automātiski pienākas maksājums, atspoguļo šāda veida saimniekošanas daudzos pozitīvos aspektus saistībā ar vides aizsardzību.

Saistīta informācija

Ilgtspējīga zemes izmantošana (zaļināšana)

Tiešie maksājumi

Lauku attīstība

Jaunumi