Skip to main content
Agriculture and rural development

Becoming an organic farmer

A biogazdálkodás elvei

Az ökológiai módon történő gazdálkodás az ökológiai gazdálkodás elveinek, szabályainak és követelményeinek tiszteletben tartását jelenti. Annak, aki biogazdálkodó akar lenni, meg kell ismernie a vonatkozó jogszabályokat annak érdekében, hogy teljes mértékben tisztában legyen a kötelezettségeivel.

Mielőtt bármilyen tevékenységet kezdene az ökológiai ágazatban, forduljon hazája illetékes mezőgazdasági hatóságához. Tájékoztatást kaphat tőlük a rendelkezésre álló támogatási intézkedésekről, és általános tanácsokkal is szolgálhatnak.

Tanúsítás

Minden élelmiszertermelőt, -feldolgozót vagy -kereskedőt, aki élelmiszerét biotermékként kívánja forgalmazni, nyilvántartásba kell venni egy ellenőrző hivatalnál vagy szervnél. Az ellenőrző hivatal vagy szerv feladata ellenőrizni, hogy a gazdálkodó az ökológiai szabályoknak megfelelően jár-e el. A tagállamok maguk dönthetnek arról, hogy ezt a feladatot állami szerv vagy magánszervezet végezze-e, de a kinevezett szervezetnek ellenőriznie kell, hogy az Európai Unió ökológiai termelésre vonatkozó szabályai érvényesülnek-e.

Ha ökológiai gazdálkodóvá kíván válni, tanúsítványt kell szereznie egy ellenőrző hivataltól.

Ez évente történő szemlét és egy sor ellenőrzést jelent, hogy biztosan betartja-e az ökológiai termelésre vonatkozó szabályokat.

Kapcsolódó információk

Ellenőrzés és végrehajtás

Átállás

Minden olyan gazdaságnak, amely ökológiai termelést kíván folytatni, az „átállás” néven ismert folyamaton kell átesnie. Ebben az időszakban ökológiai termelési módszereket kell alkalmazni, de a keletkező termék nem értékesíthető ökológiai termékként. Az átállási időszak hossza az előállított ökológiai termék típusától függ:

  • 3 év az évelő bogyós, fán termő és szőlőtermő gyümölcsök esetében,
  • 12 hónap a legeltetett sertés és baromfi esetében,
  • 2 év a kérődzők legelőinek egynyári növénykultúrái esetében.

Az átállási időszak nehéz lehet az ökológiai gazdaságok számára. Az ökológiai módszerek gyakran alacsonyabb terméshozamot eredményeznek, miközben az átállási időszakban előállított élelmiszerekért a gazdák nem kérhetik el ugyanazt a prémiumárat. Ezért az Európai Unió és az uniós országok különböző támogatási intézkedéseket nyújtanak az ökológiai termelőknek tevékenységük megkezdéséhez.

Az átállási időszakban termesztett valamennyi növénynek biovetőmagból kell származnia.

Pénzügyi támogatás a biogazdáknak

Az uniós pénzügyi támogatás egyaránt irányulhat az ökológiai gazdálkodásra való átállásra és az ökológiai státusz fenntartására. Az EU által nyújtott finanszírozás annak elismerését jelenti, hogy a biogazdálkodás fontos szerepet tölt be a vidékfejlesztésben és lehetséges társadalmi előnyöket kínál.

Az uniós országok különböző módokon biztosíthatnak támogatást. Ez azért van így, hogy meg tudjanak felelni azoknak a sajátos kihívásoknak, amelyekkel a biogazdálkodóik szembesülhetnek.

Kapcsolódó információk

További információért felkereshető nemzeti ellenőrző hatóságok és szervek

Jövedelemtámogatás

Útmutató az európai ökológiai gazdálkodók által igénybe vehető támogatásokról

Kutatás, bevált módszerek és tanácsadás

Az EU nemcsak pénzügyi segítséget nyújt a mezőgazdasági termelőknek. Az ökológiai gazdálkodók tanácsokat is kaphatnak a bevált gyakorlatokkal, illetve az új és innovatív megoldások elsajátításával kapcsolatban. Ez javíthatja a hatékonyságot, és ezáltal növelheti a haszonkulcsokat.

A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP-AGRI) célja, hogy előmozdítsa a versenyképes és fenntartható gazdálkodást és erdészetet, amely kevesebb erőforrás felhasználásával jobb és átütőbb eredményeket ér el.

Az EU emellett segíti a mezőgazdasági termelőket abban, hogy olyan termelői szervezeteket hozzanak létre, amelyek védelmet nyújtanak a tisztességtelen forgalmazói magatartásokkal szemben, és támogatást nyújtanak a piaci ingadozások idején.

Kapcsolódó információk

Termelői szervezetek

Mezőgazdasági tanácsadó rendszer

Kutatás és innováció az ökológiai gazdálkodásban

Ökológiai gazdálkodás és a KAP

Az ökológiai gazdálkodók a közös agrárpolitika (KAP) keretében egyéb jövedelemtámogatási formákat is igényelhetnek. Ezek közé tartoznak a közvetlen kifizetések és a kifejezetten a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott kifizetések.

Emellett a biogazdálkodók automatikusan jogosultak a környezetbarátabbá válást ösztönző támogatásokra. A környezetbarátabbá válást ösztönző támogatásokat úgy alakították ki, hogy környezetvédelmi szempontból megfelelő döntések meghozatalára ösztönözzék a mezőgazdasági termelőket. A biogazdáknak nyújtott automatikus kifizetés tükrözi az ökológiai gazdálkodás számos környezeti előnyét.

Kapcsolódó információk

Fenntartható földhasználat (zöldítés)

Közvetlen kifizetések

Vidékfejlesztés