Skip to main content
Agriculture and rural development

Becoming an organic farmer

Ekologinės gamybos principai

Ekologiškai ūkininkauti – tai laikytis ekologiniam ūkininkavimui taikomų principų, taisyklių ir reikalavimų. Kiekvienas ūkininkas, pageidaujantis pradėti ekologiškai ūkininkauti, turėtų įsitikinti, kad yra susipažinęs su būtinais teisės aktais ir puikiai supranta savo pareigas.

Prieš pradėdami bet kokią veiklą ekologinės gamybos sektoriuje, turėtumėte susisiekti su kompetentinga žemės ūkio institucija savo šalyje. Ji gali suteikti informacijos apie esamas paramos priemones, iš jos galite gauti ir bendresnio pobūdžio patarimų.

Sertifikavimas

Visi maisto produktų gamintojai, perdirbėjai ar prekybininkai, norintys savo maisto produktus pateikti rinkai kaip ekologiškus, privalo užsiregistruoti kontrolės agentūroje ar įstaigoje. Kontrolės agentūra ar įstaiga privalo patikrinti, kad veiklos vykdytojas laikosi ekologinės gamybos taisyklių. Kiekviena ES šalis gali nuspręsti, ar tai bus viešojo, ar privačiojo sektoriaus įstaigos, tačiau visos šios įstaigos tikrina, ar laikomasi ekologinei gamybai taikomų Europos Sąjungos taisyklių.

Norėdami pradėti ekologiškai ūkininkauti, turite gauti kontrolės įstaigos išduotą sertifikatą

Tai reiškia, kad bus vykdoma metinė kontrolė ir atliekami patikrinimai, siekiant įsitikinti, kad laikotės ekologinės gamybos taisyklių.

Susijusi informacija

Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas

Perėjimas prie ekologinės gamybos

Kiekviename ūkyje, kuriame norima užsiimti ekologine gamyba, būtina įgyvendinti vadinamąjį perėjimo procesą. Šiuo laikotarpiu turi būti taikomi ekologinės gamybos metodai, tačiau produktai negali būti parduodami kaip ekologiški. Šio perėjimo laikotarpio trukmė priklauso nuo gaminamo ekologinio produkto:

  • 3 metai sodams, kuriuose auginamos daugiametės uogos, vaisiai ir vynuogės;
  • 12 mėnesių kiaulių ir naminių paukščių ganykloms;
  • 2 metai vienmetėms kultūroms, kurios naudojamos atrajotojų pašarams.

Šis perėjimo laikotarpis ekologiniams ūkiams gali būti sudėtingas. Taikant ekologinius metodus neretai sulaukiama mažesnio derliaus, tačiau perėjimo laikotarpiu pagamintų produktų negalima parduoti brangiau. Dėl šios priežasties Europos Sąjunga ir valstybės narės siūlo įvairias paramos priemones ūkininkams, norintiems pradėti ekologiškai ūkininkauti.

Visi perėjimo laikotarpiu auginami augalai turi būti išauginti iš ekologinių sėklų.

Finansinė parama ekologiniu ūkininkavimu besiverčiantiems ūkininkams

ES finansinė parama gali būti skiriama tiek perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo, tiek ekologinio ūkio statuso išsaugojimui. Taip pripažįstamas įvairiuose kaimo plėtros prioritetuose nurodomas ekologinio ūkininkavimo vaidmuo ir nauda visuomenei, kurią gali teikti ekologinio ūkininkavimo metodai.

ES valstybės narės paramą teikti gali įvairiais būdais, kad taip galėtų reaguoti į specifines problemas, su kuriomis gali susidurti jų ekologiniu ūkininkavimu besiverčiantys ūkininkai.

Susijusi informacija

Daugiau informacijos: nacionalinės kontrolės institucijos ir įstaigos

Pajamų rėmimas

Paramos ekologiškų produktų gamintojams galimybių vadovas

Moksliniai tyrimai, geriausia patirtis ir patarimai

ES ekologiniu ūkininkavimu besiverčiančius ūkininkus remia ne tik finansiškai. Ekologiniu ūkininkavimu besiverčiantys ūkininkai taip pat gali pasinaudoti konsultacijomis apie geriausią patirtį ar apie tai, kaip pritaikyti naujus ir inovatyvius sprendimus. Tai gali padidinti veiksmingumą ir kartu – pelną.

Europos inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje (EIP-AGRI) veikla siekiama skatinti konkurencingą ir tvarią ūkininkavimo ir miškininkystės veiklą, kurią vykdant mažesnėmis sąnaudomis būtų pasiekta daugiau ir geresnių rezultatų.

ES taip pat padeda ūkininkams steigti gamintojų organizacijas, kurios padeda apsisaugoti nuo nesąžiningos prekybos praktikos ir teikia paramą rinkos svyravimų atveju.

Susijusi informacija

Gamintojų organizacijos

Ūkių konsultavimo sistema

Ekologinės gamybos srities moksliniai tyrimai ir inovacijos

Ekologinis ūkininkavimas ir BŽŪP

Ekologiniu ūkininkavimu besiverčiantys ūkininkai taip pat gali kreiptis dėl kitokių formų pajamų rėmimo pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP). Tai, pavyzdžiui, tiesioginiai mokėjimai ir būtent jauniesiems ūkininkams skirtos išmokos.

Be to, ekologiniu ūkininkavimu besiverčiantys ūkininkai automatiškai turi teisę į žalinimo išmokas. Žalinimo išmokos skirtos ūkininkams paskatinti imtis aplinkai nekenksmingų sprendimų; automatiškai ekologiniu ūkininkavimu besiverčiantiems ūkininkams skiriamos išmokos išreiškia įvairialypę ekologinio ūkininkavimo aplinkai teikiamą naudą.

Susijusi informacija

Tvarus žemės naudojimas (žalinimas)

Tiesioginės išmokos

Kaimo plėtra