Skip to main content
Agriculture and rural development

Kuchárska kniha výrobkov so zemepisnými označeniami pod názvom „Úžasné!“

Varenie s vynikajúcimi európskymi výrobkami

V tejto knihe renomovaní európski šéfkuchári navrhujú, ako možno do prípravy jedál zapracovať jedinečné výrobky so zemepisným označením pochádzajúce z ich krajiny. Zároveň sa s vami podelia o náklonnosť a vášeň pre výrobky, s ktorými vyrástli a vďaka ktorým sa stali úspešnými. Výrobky z ich miestnych regiónov, ktoré sú príkladom remeselnej a špičkovej kvality. Musíme zabezpečiť, aby boli tieto výrobky aj naďalej chránené označením pôvodu. Ide o jediný spôsob, ako zachovať a zaručiť ich kvalitu – teraz aj v budúcnosti.

all-sensational-400_en.jpg

Európa má historicky nesmierne bohaté a rozmanité kulinárske dedičstvo. Dôvodom samozrejme nie je len skutočnosť, že je rozsiahlym kontinentom. K jej dedičstvu prispievajú aj tradície, odovzdávané z generácie na generáciu. Európa sa zároveň vyznačuje mimoriadnou geografickou rozmanitosťou; od vrchov fínskeho Laponska po púšte v Murcii a od alpských vysokohorských oblastí po Írske more. Tieto rôznorodé geografické črty viedli k rozsiahlej a rozmanitej kulinárskej kultúre. Do Európy cestujú ľudia z celého sveta, aby si vychutnali nielen množstvo umeleckých a kultúrnych pamiatok, ale aj miestnu gastronómiu.

Európska únia sa už v roku 1992 rozhodla chrániť viacero názvov výrobkov. Rozhodnutie plynulo zo snahy lepšie chrániť kulinárske dedičstvo a poskytnúť poľnohospodárom a výrobcom spravodlivejší príjem. Európske výrobky, ktorým bola udelená značka kvality, sa bez výnimky vyznačujú jedinečnými vlastnosťami. Ide o výrobky vynikajúcej kvality charakteristické pre región, v ktorom sa pestujú alebo pripravujú.

Čo sa skrýva pod pojmom zemepisné označenia?

Systémami zemepisného označovania EÚ sa chráni ich špecifické know-how, autentickosť a agroenvironmentálne podmienky.

K zemepisnému označeniu patria chránené zemepisné označenie (CHZO) a chránené označenie pôvodu (CHOP). Tieto systémy chránia názov výrobku, ktorý pochádza z konkrétneho regiónu a je výsledkom osobitného tradičného výrobného procesu.

V prípade CHOP je potrebné, aby suroviny pochádzali z regiónu pôvodu, kde sa musia uskutočniť všetky fázy výrobného procesu. V prípade CHZO sa v danom regióne musí uskutočniť minimálne jedna fáza výroby, spracovania alebo prípravy.

Vysvetlenie zemepisných označení a systémov kvality