Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Готварска книга за продукти с географски означения Sensational!

Готвене със страхотни европейски продукти

В тази книга известни европейски главни готвачи предлагат начини за използване в ястия на уникални продукти с географски означения от своите страни. Те също така споделят любовта и привързаността си към продуктите, с които са израснали и които са допринесли за техния успех. Продуктите са от техните региони и са пример за майсторство и високи постижения. Абсолютно необходимо е да направим така, че наименованията за произход на тези продукти да останат защитени. Това е единственият начин да се запази и гарантира тяхното качество както сега, така и в бъдеще.

all-sensational-400_en.jpg

Европа има изключително богата и разнообразна кулинарна история и наследство. Това, разбира се, не е само защото Европа е толкова голям континент. То се дължи и на традициите, които се предават от поколение на поколение. Европа също така се отличава с неповторимо географско разнообразие; от възвишенията на финландската Лапландия до пустинните земи в Мурсия и от планинските части на Алпите до Ирландско море. Наличието на толкова различни райони води до богата и разнообразна кулинарна култура. Хора от цял свят пътуват до Европа не само за да се възхищават на многобройните ѝ художествени и културни съкровища, но и за да опитат местната кухня.

До 1992 г. Европейският съюз вече беше решил да защити няколко наименования на продукти. Това решение произтичаше от желанието за по-добро опазване на кулинарното наследство и за осигуряване на по-справедливи доходи за земеделските стопани и производителите. Европейските продукти, на които е присъден знак за качество, винаги се отличават с уникални характеристики. Те са типични за района, в който са отглеждани или приготвяни, а най-вече са с отлично качество.

Какво представляват географските означения?

Схемите на ЕС за защита на географските означения са насочени към специфични ноу-хау, автентичност и агроекологични условия.

Географските означения включват защитените географски указания (ЗГУ) и защитените наименования за произход (ЗНП). Чрез тези схеми се защитава наименованието на продукт, произхождащ от определен регион и произвеждан по определен традиционен начин.

За ЗНП суровините трябва да произхождат от региона на произход, където трябва да протичат и всички етапи от производствения процес. За ЗГУ поне един от етапите на производство, преработка или приготвяне протича в съответния регион.

Географските указания и схемите за качество накратко