Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Översikt

EU-länderna producerar ungefär 400 000 ton vitlök per år, vilket kan jämföras med världsproduktionen som är 28 miljoner ton (uppgifter från FAO). EU:s största producent är Spanien, som 2018 producerade 273 000 ton vitlök, följt av Italien (29 980 ton år 2017) och Rumänien (28 770 ton år 2018).

Vitlöksimporten till EU omfattas av importlicenser och ursprungsintyg. I EU:s genomförandeförordningar 341/2007 och 2016/2243 finns regler om förvaltning av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från länder utanför EU. EU importerar främst vitlök från Kina och Argentina.

Documents

10 DECEMBER 2019
Allocation coefficients for import tarriff rate quotas – garlic