Skip to main content
Agriculture and rural development

Informacje ogólne

Rocznie kraje UE produkują około 400 tys. ton czosnku, w porównaniu z około 28 mln ton, które produkuje się na całym świecie (dane FAO). Największym producentem w Europie jest Hiszpania, z całkowitą produkcją wynoszącą ponad 273 tys. ton (w 2018 r.), za nią plasują się w kolejności Włochy (29,98 tys. ton w 2017 r.) i Rumunia (28,77 tys. ton w 2018 r.).

Import czosnku do UE wymaga pozwolenia na przywóz oraz świadectwa pochodzenia. Rozporządzenie (WE) 341/2007 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2243 określają warunki zarządzania kontyngentami taryfowymi oraz wprowadzają system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolnych przywożonych z państw trzecich. UE importuje czosnek głównie z Chin i Argentyny.

Documents

10 GRUDNIA 2019
Allocation coefficients for import tarriff rate quotas – garlic
English
(73.27 KB - PDF)
Pobierz