Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Přehled

V zemích EU se každoročně vyprodukuje kolem 400 000 tun česneku. Celosvětová produkce činí pro srovnání přibližně 28 milionů tun (zdroj: FAO). Největším evropským producentem je Španělsko, kde se v roce 2018 vypěstovalo více než 273 000 tun česneku. Následuje Itálie (29 980 tun v roce 2017) a Rumunsko (28 770 tun v roce 2018).

Na dovoz česneku do EU se vztahuje režim dovozních licencí a osvědčení o původu. Prováděcí nařízení EU č. 341/2007 a prováděcí nařízení EU 2016/2243 stanoví podmínky pro správu celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé další zemědělské produkty dovážené ze zemí mimo EU. Unie česnek dováží zejména z Číny a Argentiny.

Documents

10. PROSINCE 2019
Allocation coefficients for import tarriff rate quotas – garlic