Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Επισκόπηση

Οι χώρες της ΕΕ παράγουν περίπου 400 000 τόνους σκόρδα ετησίως, σε σύγκριση με περίπου 28 εκατομμύρια τόνους που παράγονται παγκοσμίως (στοιχεία FAO). Με συνολική παραγωγή άνω των 273 000 τόνων (το 2018), η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός της Ευρώπης, ακολουθούμενη από την Ιταλία (29 980 τόνοι το 2017) και τη Ρουμανία (28 770 τόνοι το 2018).

Οι εισαγωγές σκόρδων στην ΕΕ υπόκεινται σε πιστοποιητικά εισαγωγής και πιστοποιητικά καταγωγής. Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 341/2007 και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2243 της ΕΕ καθορίζουν τις προϋποθέσεις για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων και εισάγουν ένα σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής και πιστοποιητικών καταγωγής για τα σκόρδα και ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Η ΕΕ εισάγει σκόρδα κυρίως από την Κίνα και την Αργεντινή.

Documents

10 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Allocation coefficients for import tarriff rate quotas – garlic
English
(73.27 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση